fredag 18 januari 2008

Satsa på snabbtågen!

Dagens huvudledare i DN handlar om hur dyrt det är att satsa på spårbunden trafik och att det ekonomiskt sett skulle vara bättre att satsa på flyget. Det här skulle kanske vara en rimlig uppmaning i en värld med stora energireserver, men är tyvärr kontraproduktivt om vi står inför "Peak Oil".

I ett sådant läge är det enda rätta att satsa på järnvägar något som Aftonbladet skrev om igår. Enligt KTH:s "Järnvägsgrupp" under ledning av Professor Stefan Östlund är det möjligt att bygga riktiga snabbspår mellan Stockholm och Malmö och Stockholm och Göteborg. Tja, de behöver bara göra en studieresa till Frankrike för att ta reda på det.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson verkar heller inte vara särskilt intresserad vilket i och för sig är helt naturligt. Hennes försvar går ut på att det är bättre att satsa på att rusta upp befintliga spår än att bygga nya. Extraordinära omständigheter kräver dock extraordinära lösningar vilket även kommer att gå upp för henne inom kort.

Dagens Nyheters huvudledare idag den 18/1:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=573&a=734057

Aftonbladets artikel om snabbtåg:
http://aftonbladet.se/nyheter/article1647849.ab

Snabbtågen i Frankrikes hemsida:
http://www.tgv.com/FR/

Inga kommentarer: