fredag 11 januari 2008

Rätt tänkt-men för sent

Folkpartiets ledare Jan Björklund skriver tillsammans med Carl B. Hamilton, Nina Larsson och Erik Ullenhag i Dagens Nyheter en debattartikel där de argumenterar för utbyggd kärnkraft och för massiva satsningar på elbilar och höghastighetståg. I och för sig är det rätt tänkt och hade varit mycket bra för tio år sedan, men är tyvärr alltför sent om vi lever i en post peak oil värld. Inga av deras visioner kan implementeras förrän om tidigast tio år då världens petroleum produktion möjligen bara är hälften av vad den är idag. Hela deras resonemang bygger på den ogrundade hypotesen att världens oljeproduktion tvärsom kommer att fortsätta öka i överskådlig framtid så att vi har god tid med opinionsbildningen kring de här frågorna. Det är en hypotes som jag dessvärre starkt ifrågasätter. Nu brinner det i knutarna.

Debattartikeln i DN:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=731792

Inga kommentarer: