söndag 13 juni 2010

Virus och maskar

Jag är definitivt ingen datorexpert och mina kunskaper om datorvirus är högst begränsade, men den här essän av Mark Bowden i juniutgåvan av tidsskriften The Atlantic Monthly fångade mitt intresse. Den handlar om den försåtliga "masken" Conficker som tros ha infekterat 6 miljoner datorer världen över. Essän är skriven som en spänningsroman och drar in läsaren i en parallelvärld där katt och råttaleken mellan de onda och de goda är ständigt pågående.

Fler bloggar om Conficker är Tommy K Johanssons IT-blogg:
http://blogg.tkj.se/disketten-lever-och-frodas/

Edit:

Joakim Andersson skriver om samma artikel:
http://joakimandersson.se/archives/2010/05/17/the-enemy-within-magazine-the-atlantic/

PC Online skriver mer om datorvirus:
http://www.pconline.se/artiklar/antivirus-ta-bort-virus/

Webmastern.se skriver om antivrusprogram:
http://www.webmastern.se/2010/06/kaspersky-internet-security-2011/

Din IT-kunskap om virus-skanning av filer online:
http://www.din-it-kunskap.com/skanna-filer-online-med-20-antivirus/

fredag 11 juni 2010

Oljetoppen igen

Även om ekonomin just nu står i fokus för våra kära politiker så innebär det långt ifrån att energisituationen förbättrats nämnvärt under de senaste 18 månaderna. Tvärsom så står det nu allt klarare att världen kommer att springa in i väggen omkring år 2014 då det blir omöjligt att öka petroleumproduktionen mer, m.a.o. Peak Oil.

Problemet är det gamla vanliga att 50% av världens olja kommer från 120 gigantiska oljefält som alla blev upptäckta för mer än 40 år sedan. Dessa har nu tjänstgjort länge och tillsammans börjar de nu så smått ge ifrån sig en minskande mängd olja. I det här sammanhanget så är det viktigt att påpeka att de inte kommer att sluta ge ifrån sig olja, men att mängden olja blir mindre och mindre för varje år. När det här inträffar så kan vi räkna med bensinrationering och bara det att transportera mat till snabbköpen kommer att bli en monstruös uppgift. Inte heller kan vi räkna med en ökad oljeförbränning för att få våra 1,5-2.0% ekonomiska tillväxt.

Om den ekologiska katastrofen i mexikanska golfen ska föra något positivt med sig så är det att folk nu så smått börjar inse vad oljebolagen håller på med. Den lättåtkomliga oljan är slut så därför måste BP, Chevron, Statoil och Exxon-Mobil ge sig ut på extremt djupa vatten för att utvinna olja. Hade oljebolagen haft mer lätttillgängliga källor så hade de inte behövt borra efter olja 1500 m under vattenytan.

De stora syndabockarna i hela den här frågeställningen är naturligtvis politikerna. I stället för att fatta långsiktiga beslut så väljer de helt enkelt att stoppa huvudet i sanden. Problemet kommer naturligtvis i första hand att drabba transportsektorn, och vi hade kunnat avvärja det här problemet om vi hade börjat omställningen till ett hållbart transportsystem för 20 år sedan. Varningsklockorna har ringt i flera år nu och det är helt klart att flera av toppnamnen inom oljeindustrin samt ett flertal politiker är klart medvetna om situationen, men ingenting görs. I stället hoppas politikerna på att det blir nästa man eller kvinna som tar hand om problemet.

Chris Nelder blir intervjuad av Jim Puplava:
http://www.financialsensenewshour.com/broadcast/fsn2010-0605-2.mp3

ASPO Sverige om framtiden:
http://www.asposverige.se/2010/06/framtidsscenarier-gront-hopp-eller-brun-dystopi/

Fogelqvist skriver om varningsklockorna:
http://fogelqvist.wordpress.com/2010/04/05/allt-fler-varnar-for-peak-oil/

David Jonstad på Klimatmagasinet Effekt om Peak Oil:
http://www.effektmagasin.se/snart-spricker-fossilbubblan

Piprök om klimatförnekarna i den svenska bloggsfären:
http://alpinechar.blogspot.com/2010/05/nar-argumenten-tryter.html

Ekonomikommentarer om hur oviktiga statsskulder är i det stora sammanhanget. (En stilla undan bara: Varför betalar vi då skatt överhuvud taget? Om underskotten inte betyder något så kan ju allt finansieras via sedelpressen...eller?):
http://vansterekonomi.blogspot.com/2010/06/statsskulden-och-nettotillgangarna-igen.html

Signaturen David på bloggen Värdeinvesteraren om inflation:
http://vardeinvesteraren.nu/vardeinvestering/inflation-en-forodande-form-av-skatt/

För David och andra investerare kan jag rekommendera att lyssna på schweizaren och tillika medlemmen av tidskriften Barron's rundabordssamtal, Felix Zulauf, tala om guld och västvärldens växande skuldberg:
http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2010/5/28_Felix_Zulauf.html