lördag 31 maj 2008

Bulgariska långtradarchaufförer och inflation

Via bloggen Ekonomistas får vi tips om Milton Friedmans program Free to choose från 1980. I ett av avsnitten talar han om inflationsbekämpning och medlemmarna i den svenska riksbanksstyrelsen borde ta sig en ordentlig titt och verkligen analysera vad som sägs.

Eftersom inflationen är ett resultat av en ökad pengamängd, och prisökningarna är ett symptom och inte en orsak till inflationen, så finns det bara en väg ut ur de enorma ekonomiska problem som vi står inför: Betala med guldmynt! Bara så kan vi reducera inflationen och slutligen betala ett riktigt pris för oljenotan. Samtidigt skulle vi också vara tvungna att ställa in hela vårt kreditbaserade monetära system och verkligen få en budgetdisciplin som heter duga. Problemet är ju naturligtvis att medicinen är väldigt besk. Så besk att ingen på valbar plats vill ställa sig upp och progagera för en sådan politik. Alternativet att inte göra någonting kommer dock att visa sig att bli flerfaldigt värre.

I dagens The Daily Telegraph finns en artikel om hur den begynnande inflationen börjar ge den europeiska befolkningen huvudvärk. Artikelförfattaren David Blair skriver om italienska fiskare, bulgariska långtradarchaufförer och blockader av franska oljeraffinaderier. Hittills så finns det dock bensin och diesel att tillgå -folk tycker kanske inte om priset - men det finns att tillgå. Tänk på hur situationen blir om ett par år när bensinen kostar 5 € litern, blir rationerad och vi dessutom har Weimar-liknande inflation.

David Blair skriver i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2055502/All-over-Europe-food-prices-stay-high-A-bombshell-in-the-shopping-basket.html

Martin Flodén skriver på Ekonomistas:
http://ekonomistas.se/2008/05/28/grundkurs-i-inflationsbekampning/

Milton Friedmans Free to choose om inflation:
http://www.ideachannel.tv/includes/video_high.php?id=9

fredag 30 maj 2008

Fischer mot Fischer

Jag har nyligen fått upp ögonen för Frederick Lewis Allens bok Only Yesterday från 1931 där han beskriver boomen på 1920-talet, börskraschen 1929 och den efterföljande depressionen som varade fram till 1933. Citat:

Katastrofen som skulle komma var förutbestämd att bli lika oförståelig och skrämmande för de vanligtvis förutseende rika makthavarna som för de oförståndiga ägarna av 50 derivataktier.

Den amerikanske ekonomen Irving Fischer sa så här ett par dagar innan börskraschen 1929:

Aktiepriserna har nått vad som verkar vara en permanent hög nivå.

Chefen för Federal Reserves Dallas-avdelning, Richard Fischer, sa så här för ett par dagar sedan:

Vi litar på att de olika kreditinstrumenten som vi nyligen har uppfunnit ska hjälpa till med att återställa förtroendet för kreditmarknaderna medan de går genom en period av självläkning och lagstiftarna funderar på nya regelverk.

Jag undrar om de bägge är släkt på något sätt?

Kolla gärna in vad Nouriel Roubini har att säga om den amerikanska ekonomin:
Only Yesterday kan läsas på nätet:
http://xroads.virginia.edu/~hyper/Allen/ch13.html

Forbesartikeln om Richard Fischers tal:
http://www.forbes.com/afxnewslimited/feeds/afx/2008/05/28/afx5057194.html

Det Progressiva USA skriver om oljepriser och USA:s ekonomi:
http://www.usablogg.org/2008/05/21/oljechocken-skakar-usa-och-amerikanerna-nar-kraschar-den-amerikanska-ekonomin/

torsdag 29 maj 2008

Dollarkris?

Investeraren Jim Rogers, som tillsammans med George Soros startade den legendariska Quantum-fonden i början av sjuttiotalet, talar om de problem som världsekonomin står inför i ett samtal med The Daily Telegraphs Robert Miller. Rogers var en tidig Peak Oiler och en av de första att förutsäga råvaruboomen som vi upplever nu. Han talar bl. a. om en kommande dollarkris och att det inte hjälper att de facto devalvera valutan så som Federal Reserve gör nu och om att ingen längre upptäcker några "stora elefanter" (stora oljefält).


onsdag 28 maj 2008

Globalisering och 130$ olja

Enligt det svenska Globaliseringsrådet "[så syftar] globalisering i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan länder". Under de senaste tjugofem-trettio åren så har Sverige definitivt dragit nytta av att varor och tjänster allt lättare har passerat gränserna. Mycket av vårt välstånd har varit direkt styrt av att de stora svenska företagen snabbt har funnit en internationell plattform. Globaliseringen var heller inte något nollsummespel utan de flesta har haft en slant att tjäna på internationell handel.

Så vad kommer att hända med bönor från Kenya, frukostbröd från Holland och lunchmöten i Rom i en värld med sinande olja? När den energikälla som har drivit hela globaliseringsidén inte längre kommer att vara rikligt förekommande och billig? Kommer vi då att hitta nya vägar att transportera godset eller kommer vi att se en dramatisk inbromsning i volymen varor och tjänster som passerar gränserna? I en intressant artikel i kanadensiska Globe & Mail skriver Heather Scoffield om just det här. Hon hänvisar till ekonomen Jeff Rubin som säger att:

Dagens oljepris på 130$ fatet betyder effektivt en handelstull på omkring nio procent på varor och tjänster som kommer till USA. Vid ett oljepris på 150$, så fungerar transportkostnaderna som en tull på 11 procent, och vid ett oljepris på 200$ så är det som om alla liberaliseringar på handelsområdet gjorda de senaste trettio åren är tillintetgjorda...

En annan som räknar på det här är Peak Oil-ikonen Ken Deffeyes som i sin senaste krönika kommer fram till att 130$ olja multiplicerat med antalet fat som produceras svarar till 6,5% av världens BNP. Nu är Deffeyes professor emeritus i geologi och hans ekonomiska sinne skall tas för vad det är, men han säger att vid 300$ olja och 15% av världens BNP så kommer världsekonomin att ligga i ruiner. Det värsta är att vi bara är ett enda lyckat terrorattentat i Saudiarabien och ett par sprängda oljeledningar i Nigeria därifrån.

Globaliseringsrådets hemsida:
http://www.regeringen.se/sb/d/8616

Artikeln i The Globe & Mail:
http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20080527.woileconomy0527/BNStory/energy/home

Ken Deffeyes skriver:
http://www.princeton.edu/hubbert/current-events.html

Johan Norberg skriver:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/15/07/b6578aab.pdf

och Daniel Ankarloo svarar:
http://etc.se/file_download/61

alltmedan Ulla Hamilton lever kvar i 2006:
http://ullahamilton.se/2008/05/22/fran-globalisering-till-globalisering/

liksom Jakob Lundberg:
http://jacoblundberg.blogspot.com/2008/05/ankarloo-har-fel-om-vrldsekonomin.html

Globaliseringskritikerna kommer annars ofta från vänsterkanten. Här Anders Emretsson:
http://www.emretsson.net/2008/05/20/smolk-i-globaliseingens-gladjebagare/

tisdag 27 maj 2008

Hungerskravaller

Hittills i år har det varit hungerskravaller i 37 länder däribland Kamerun, Niger, Egypten och Haiti. BBC rapporterar att de ökade majspriserna har lett till att priserna på mexikanska tortillas har gått upp med 18% på ett år. För ett år sedan protesterade tusentals mexikaner emot de ökade matpriserna. Eftersom priset på majs i stor utsträckning handlar om att göra etanol från spannmål så handlar det ytterst om att antingen ha bränsle till bilarna eller att äta sig mätt.

De ökade priserna på spannmål slår speciellt hårt mot asiatiska länder med stora befolkningar såsom Kina, Indonesien och Indien. En miljard människor lever på mindre än 2$ om dagen och med de ökade priserna på dieselolja och konstgödsel så blir Kinas ledare naturligtvis nervösa. Christopher Laird på nyhetsbrevet PrudentSquirrel skriver så här om situationen:

"Kina betalade precis ett överpris på 400$ per ton konstgödsel för någonting som kostade 170$ så sent som i januari. Ordern var dessutom enorm, och anledningen? De kinesiska ledarna är livrädda för att om de inte lyckas med en rekordskörd i år så kommer miljoner att svälta nästa år. Situationen är ödesdiger."

Ödets ironi är att när världen behöver mer mat än någonsin så blir fler och fler fertila jordar lagda i träda på grund av de skenande priserna på konstgödsel och bensin. Smaklig måltid på er!

Christopher Lairds nyhetsbrev The Prudent Squirrel: http://www.gold-eagle.com/editorials_08/laird051408.html

BBC-telegram om mexikanska tortillas:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7402229.stm

Kurt Lundgren skriver mer från Öland:
http://kurtlundgren.webblogg.se/1208669873_uppvrmning_skit_i_de.html

Richard Daughty skriver på The Daily Reckoning: http://www.dailyreckoning.com/Writers/Mogambo/DREssays/MG052608.html

Spelbutik på Södermalm

Via Fredrik Federley läser vi att Betsson skall öppna spelbutik på Götgatan i Stockholm. Det tycker jag är en utmärkt idé! Med apoteksmonopolet i dödsryckningar och ett blödande spelmonopol så har vi nu bara två institutioner kvar innan Sverige kan betraktas som ett modernt land i Europa: Systembolaget och de förbannade personnummerna.

Jag förstår ärligt talat inte varför folk inte skall få bestämma var, när och hur de skall få köpa alkohol. Lika lite förstår jag poängen med att ha ett centralt personnummer som följer oss överallt. Det måste vara Storbrors dröm. Skicka alla fyra till historiens skräphög!

måndag 26 maj 2008

Sociala oroligheter

Statistiken säger att vi ännu inte har nått Peak Oil, men problemen flyter ändå upp som döda sälar en varm sommardag. De senaste veckorna har vi sett flygbolagen rapportera problem, den finansiella sektorn rapportera problem och problem med matproduktionen som spär på inflationen. Som James Kunstler påpekade i en artikel i Washington Post nyligen så "är systemen interrelaterade så att problem i en sektor vill ofelbart gå över i andra".

Om nu oljepriserna stiger på grund av att utbudet av olja planar ut, och vi redan ser obalanserna manifesteras, hur kommer det att bli då produktionen verkligen sjunker? Kommer världen att ta ett djupt andetag och stoiskt se oljan sina utan att vilja göra något åt det? Eller väntar sociala oroligheter bakom hörnet? Mycket talar för det senare.

I dagens Daily Express står det att läsa om brittiska protester mot de historiskt sett höga bensinpriserna. Enligt tidningen skall "ett hundratal långtradarchaufförer åka in till London för att uppmärksamma problemen". Journalisten John Ingham drar även paralleller med bränsleprotesterna år 2000 då Storbritannien nästan stod stilla i en vecka på grund av arga protester runt några av raffinaderierna.

Blir det här startskottet för en ny etapp i historien om Peak Oil: Sociala oroligheter även i västvärlden?

John Inghams artikel i Daily Express:
http://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/45684

James Howard Kunstlers artikel i Washington Post:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/05/23/AR2008052302456.html

Dow Jones Newswire skriver om ryska protester:
http://www.lloyds.com/dj/DowJonesArticle.aspx?id=392666

Kathy McMahon skiver på bloggen Peak Oil Blues:
http://www.peakoilblues.com/blog/?p=16

Jan Lundberg skriver på Culture Change:
http://culturechange.org/e-letter-peakoil.html

Bloggaren Babilou kommer med konstruktiva förslag:
http://www.babilou.se/?p=1825

Ett läsvärt inlägg av Anders Askerlöf på bloggen Anders Aktietips:
http://a-aktietips.blogspot.com/2008/05/oljepris-om-130-usdfat.html

söndag 25 maj 2008

Oljeledningspolitik

I en diskussion på Council of Foreign Relations diskuterar Steve Levine olje- och gasledningar i Centralasien med Evan Feigenbaum från det amerikanska utrikesdepartementet och Carter Page från investmentbanken Merryl Lynch. Levine hävdar, vilket jag naturligtvis håller med honom om, att ledningarna är USA:s primära utrikespolitiska intresse i Centralasien.


Intervjun gjordes i november förra året men är fortfarande aktuell. Paneldeltagarna diskuterar utförligt Kinas roll i området, men talar inte speciellt mycket om Rysslands aktiva roll för att skaffa sig kontroll över energiflödet från Centralasien. Rysslands främsta intresse är som bekant att strypa samma flöde från Kaspiska Havet och spela ner de individuella ländernas roll.

I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka vilken viktig resurs olja är. Olja är inte vilken resurs som helst utan har med ett lands ekonomiska överlevnad och utveckling att göra. Det är anledningen till att den betraktas av alla stormakter som ett nationellt säkerhetsintresse. Ryssland är i det här sammanhanget inte något undantag, utan tvärsom: Ryssland har i och för så mycket olja som hon behöver inom sina gränser men hon gör allt som står i dess makt för att skaffa sig kontroll över olja och gasledningar från grannrepubliker så att de går över ryskt territorium.

http://www.cfr.org/publication/14804/pursuit_of_black_gold.html?breadcrumb=%2Fpublication%2Fpublication_list%3Ftype%3Daudio%26page%3D4

lördag 24 maj 2008

Hedgefonder och Credit Default Swaps

I en serie föreläsningar på Google Video förklarar Dr. Krassimir Petrov hur hedgefonder i USA och Europa har tjänat pengar under det senaste decenniet. Nu är jag inte ekonom själv så min förståelse av termerna är väldigt begränsad, men det Dr. Petrov säger är att problemen började efter terrorattackerna den 11 september år 2001 när den amerikanska riksbanken började sänka styrräntan. Federal Reserve sänkte så mycket att styrräntan mellan 2002 och 2003 i 31 månader var lägre än inflationen. För en bank eller en finansiell institution betyder det då att pengarna i stort sett var gratis och det satte igång krafter som ingen kunde överblicka.


En av de krafter som Dr. Petrov tar upp i föreläsningen var med skräpobligationer, eller junkbonds. Det var en serie av obligationer med hög risk som började avvyttras år 2001 med en summa motsvarande ungefär 200 miljarder dollar. Eftersom ingen egentligen ville äga obligationer för sådana lån så blev lånen försäkrade, det som kallas Credit Default Swaps eller CDS. I teorin var det så att om lånen skulle gå i stöpet så skulle försäkringen täcka. I teorin.

Det som till en början var 200 miljarder dollar år 2002 blev det snart till 860 miljarder dollar år 2007, och försäkringarna, eller CDS, steg från 2 triljoner till hela 45 triljoner dollar år 2007. Den här utvecklingen hade inte varit möjlig utan billiga pengar. Problemet är att de institutioner som utfärdade försäkringarna inte har någon möjlighet att betala för skadan om och när de går i stöpet-vilket de nu faktiskt gör med de fallande huspriserna. För att sätta siffran i perspektiv så är 45 triljoner dollar 3 gånger mer än USA:s hela BNP.

Det är med andra ord ett extremt ömtåligt system och det är bara en tidsfråga innan det rasar samman. En dålig affär blir inte till en bra affär bara för att man har en försäkring. Så frågan är inte bara hur USA:s och EU:s ekonomier kommer att klara av en sjunkande oljeproduktion, vilket vi vet kommer att hända, utan dessutom hur vi skall klara av raserande finanssektorer i de respektive ekonomierna. Problemen är enorma.


Dr. Krassimir Petrovs föreläsning om Credit Default Swaps (CDS):
http://video.google.com/videoplay?docid=-1596267321681457618

Läs mer på Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap

och i Options, futures and other derivatives av John C. Hull:
http://books.google.co.uk/books?id=g-R4AAAACAAJ&dq=John+C+Hull&hl=en&prev=http://www.google.co.uk/search%3Fsourceid%3Dnavclient%26ie%3DUTF-8%26rlz%3D1T4ADBR_enGB264GB264%26q%3Djohn%2Bhull&sa=X&oi=print&ct=result&cd=1&cad=author-navigational


och hos Rick Falkvinge:
http://rickfalkvinge.se/2008/03/22/why-the-us-is-collapsing/

fredag 23 maj 2008

TNK-BP:s bekymmer

Russel Hotten och Adrian Blomfield skriver en intressant artikel om BP:s ryska avdelning TNK-BP. I artikeln sägs det att en Moskvabaserad investment-firma, Tetlis, på märklig rättslig grund förhindrar 147 medarbetare att arbeta för TNK-BP. Det här ser ut att kunna sätta käppar i hjulet för försäljningen av TNK-BP:s del i det östsibiriska gasfältet Kovykta.

Bakgrund:

Vladimir Putin, Rysslands f.d. president, skissade i sin doktorsavhandling från 1997 på hur Ryssland skulle kunna återuppväcka sin fornstora glans genom att nationalisera de olje- och gaskällor som fanns i Ryssland. Vidare ville han ta kontroll över transporten av olja och gas och på så sätt skaffa sig strategisk makt gentemot de västerländska kunderna som skulle få betala ett högt pris för att ta del av de ryska rikedomarna. Det är precis den politiken som han har genomfört som president och som nu fortsätts av hans efterträdare Alexander Medvedev.

Eftersom många av projekten i Ryssland och Centralasien betraktades som svåra att utföra behövde Putin ha hjälp med teknik och investeringar från de västerländska oljebolagen. Efter att ha investerat en massa pengar och tekniskt kunnande har dock den ryska regeringen helt sonika drämt igen dörren i ansiktet på de västerländska bolagen. Royal Dutch Shell blev t. ex. 2006 tvungna att lämna kontrollen över sitt 22 miljoner dollar projekt Sakhalin-2 till Gazprom, och nu tros BP gå samma väg till mötes genom att förlora sin del i TNK-BP. Redan har den ryska regeringen tvingat TNK-BP att sälja sin andel i Kovykta till Gazprom. Intressant är att de första tecknen på att Royal Dutch Shell var på väg att få bekymmer med de ryska myndigheterna var att skatteinspektörer började dyka upp på huvudkontoret. De senaste månaderna har BP haft exakt samma bekymmer.

Vi spelar exakt samma spel som på 1980-talet: De Onda mot De Goda. Skillnaden den här gången är bara att De Goda är så oändligt mycket svagare.

Artikeln i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/05/23/cnbp123.xml

Artikel i The Australian Business om ryska påtryckningar för att sälja TNK-BP:s andel i Kovykta:
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21207955-36375,00.html

Läs mer hos Steve LeVine:
http://oilandglory.com/2008/05/putins-wealth.html

torsdag 22 maj 2008

Hur skall vi föda oss själva i en värld av oljebrist?

Att oljepriserna fortsätter att gå upp har väl inte undgått någon. I morgonens Asienhandel hamnade priserna för första gången över 135$ per fat och eftersom utbudet inte ser ut att öka mycket mer än de cirka 73 miljoner fat om dagen som världen har producerat sedan 2004, så ser priserna ut att förbli höga. Samtidigt är folk otroligt aningslösa. Så här skriver exempelvis bloggaren Törnebohm i ett aktuellt blogginlägg:

Jag drabbas inte av att bensinen går upp så mycket eftersom jag cyklar nästan jämt, men jag lider med människor som behöver bilen för att klara sin vardag.

Jo, du drabbas lika mycket som alla vi andra av stigande energipriser. För varje kalori som vi sätter i oss så använder vi ungefär 10 kalorier fossilt bränsle. FN:s födovaru- och lantbruksorganisation FAO uppskattar att i USA så går ungefär 20% av det fossila bränslet in i matkedjan. De hävdar vidare att användandet av fossila bränslen i födovarukedjan är nästan lika högt som för våra transporter. För att citera Matt Savinar på Life After The Oil Crash:

Det spelar ingen roll vilken gud vi säger att vi tillber, Gud, Buddha, Allah eller Jahve. Den moderna människan tillber bara en gud och det är petroleum.

Jodi Ziesemers rapport för FAO:
http://www.fao.org/docs/eims/upload/233069/energy-use-oa.pdf

Matt Savinars Life After The Oil Crash:
http://www.lifeaftertheoilcrash.net/Index.html

Bloggen Törebohms hotspot:
http://www.tornebohm.com/WP/?p=749

onsdag 21 maj 2008

De sju hajarna

Kevin Phillips, en gång republikansk strateg under Nixon-åren och numera en av partiets argaste kritiker, har precis skrivit en ny bok: Bad Money: Reckless Finance, Failed Politics, and the Global Crisis of American Capitalism. I en artikel i denna månads Harpers' Magazin ger han en försmak av det som han egentligen vill säga i boken. Artikeln fokuserar bara på en liten del av bokens budskap, om hur den officiella statistiken är felaktig och hur den stora massan av folk är felaktigt underrättade om ekonomins riktiga hälsotillstånd, och bokens verkliga värde går inte riktigt igenom.

I boken säger Phillips att när ett land är på väg in i lågkonjunktur så finns det normalt två-tre faktorer att oroa sig för. I dagens situation så finns det så mycket som sju faktorer som konvergerar för att slå allvarliga hål på den amerikanska skutan:

1/Det första är att finanssektorn i den amerikanska ekonomin numera utgör hela 20% av BNP. En firma som General Motors tillverkar fortfarande bilar, men den viktigaste inkomstkällan för GM är innovativa lån till presumtiva kunder.

2/Det andra problemet är den enorma amerikanska skulden både för privatpersoner och den amerikanska staten. Skulden har gått upp med ungefär 700% sedan 1980-talet, och den privata skulden uppgår nu till hisnande 50 triljoner dollar. För att sätta det här i perspektiv så räknade ledande ekonomer på att subprime-krisen skulle kosta någonstans i storleksordningen 250-300 miljarder dollar. Senast som skulden var i närheten av det här var i slutet av 1920-talet och i början av 1930-talet precis innan den stora depressionen.

3/Den tredje faktorn är att huspriserna är på väg ned på bred front. Om huspriserna fortsätter nedåt i samma takt som nu så räknar ekonomer som Paul Krugman med att så mycket som 30% av huspriserna försvinner. Det här skulle i sådana fall leda till att 20 miljoner husägare, eller 40% av de amerikanska hushållen, har mer lån på husen än vad husen är värda och riskerar exekutiv auktion.

4/Den fjärde faktorn handlar om råvarudriven inflation.

5/Den femte faktorn är den usla ekonomiska statistiken som Phillips skriver om i Harpers'.

6/ Den sjätte faktorn är att världens oljeproduktion når ett maximium för att sedan klinga av, Peak Oil.

7/Den sjunde och sista faktorn att den amerikanska dollarn traditionellt har varit knuten till olja, något som har gynnat de amerikanska konsumenterna i flera decennier. Nu verkar de goda tiderna vara över och dollarn är på väg ut över stupet. Ekonomer som Gabriel Stein på Lombard Research har länge talat om risken för att Saudiarabien släpper sin knytning till den amerikanska dollarn och likande tongångar finns både i Kina och Japan.

Så vilka slutsatser drar då Phillips? Han säger att de ekonomiska problem som den amerikanska ekonomin står inför har inte setts sedan den stora depressionen. Eftersom det som händer i USA även brukar hända här i Europa med en lag-fas så tippar jag att hela världskapitalismen just nu står inför sin värsta kris på 80 år.

Av den österrikiska ekonomiskolan lär vi oss att en sådan kris bara kan tas om hand på två sätt: Antingen via den traditionella deflationsvägen med höjda räntor och minskat värde på tillgångar eller så via inflationsvägen à la Weimar. Det finns ingen väg emellan. Eftersom Federal Reserve har bestämt sig för att trycka pengar som tokiga så tror jag att resultatet den här gången blir hyperinflation.

Boken Bad Money på Amazon:
http://www.amazon.com/Bad-Money-Reckless-Politics-Capitalism/dp/0670019070

Artikeln i Harpers' Magazine kan läsas här:
http://www.tampabay.com/news/article473596.ece

Paul Krugman skriver om att ha mer lån på huset än vad huset är värt:
http://www.nytimes.com/2007/12/14/opinion/14krugman.html?_r=1&oref=slogin

Mer att läsa finns hos Stefan Karlsson:
http://stefanmikarlsson.blogspot.com/2007/08/does-core-inflation-predict-all-items.html

och hos Norrlandsfolket:
http://norrlandsfolket.blogspot.com/2008/05/bad-money-reckless-finance-failed.html

tisdag 20 maj 2008

Oljeexport och dess konsekvenser

I en intervju på CNBC talar Dr. Robert Hirsch de enorma problem som Peak Oil innebär. Hirsch, författare av rapporten Peaking of World Oil Production: Impacts, Mitigation, and Risk Management från 2005 och skriven för USA:s energidepartement, förutspår priser på 12 - 15$ per gallon innan rationering sätter in. Han talar inte om när, men att det kommer att hända fortare än vi anar därom råder inget tvivel.

Världens oljeproduktion har sedan 2004 i stort sett varit konstant samtidigt som efterfrågan från länder som Kina och Inden bara fortsätter att öka. Än värre är att oljeexporten från de exporterande länderna sjunker än snabbare än oljeproduktionen. Detta beror på att det inhemska förbruket ökar hela tiden tack vare oljedopade ekonomier.

Det här får naturligtvis även långsiktiga konsekvenser för EU:s energisäkerhet, tydligt illustrerade av ett uttalande nyligen från chefen för det forna ryska elektricitetsmonopolet Anatolij Tchubais i Financial Times: "I strategiska termer bör vi varken prioritera Kina eller Europa. Vi har olje- och gasledningsprojekt i norr, söder och väst. Vad vi nu behöver är ryska olje- och gasledningar."

Som Dr. Hirsch säger så klarar inte marknaden av att finna förnyelsebara energikällor i den omfattning som krävs. Omställningen tar flera år. Att Europa i ett sådant läge litar på en 25% import från Ryssland borde vara förmål för oro i Bryssel. Att Ryssland både har energivapnet och också viljan att använda det har de redan visat. Är det verkligen en energikris som krävs innan politikerna får upp ögonen?

Videon på CNBC med Dr. Hirsch:
http://www.cnbc.com/id/15840232?video=747947551

Hirschrapporten:
http://www.netl.doe.gov/publications/others/pdf/Oil_Peaking_NETL.pdf

Artikeln i Financial Times med Anatolij Tchubais uttalande:
http://www.ft.com/cms/s/0/c16e0bb2-253b-11dd-a14a-000077b07658.html?nclick_check=1

David Galland skriver om Jeffrey R. Browns Export-Land-Model:
http://www.fxstreet.com/futures/market-review/outside-the-box/2008-05-20.html

Emme K på Falkblick skriver mer om konsekvenserna för Sverige och hur vi behandlar dem:
http://falkblick.nu/?p=239

måndag 19 maj 2008

Inflationsspöket

I en intervju på Bloomberg talar Stephen Roach om hur han ser den globala ekonomiska framtiden. Roach, som bekant var Morgan Stanleys chefekonom tills för ett år sedan och numera dess Asienordförande, är känd för sina pessimistiska spådomar. Han säger att även om den värsta kreditkrisen säkerligen är över så kommer de långtgående effekterna att slå mot andra sektorer av ekonomin senare i år.

Han propagerar även för att ändra lagstiftningen så att Federal Reserve blir ställt till svars för de uppblåsta bubblorna i ekonomin, något som Federal Reserve har varit direkt skyldig till. För att temporärt lösa problemen med kreditkrisen så har Federal Reserve köpt ut de nödställda kreditinstituten och injicerat en herrans massa likviditet i det ekonomiska systemet. Själv tror jag att detta kommer att leda till en anemisk återhämtning över sommaren med Weimarliknande hyperinflation lagom till näste president svärs in. I samma veva kommer oljan att börja tryta med köer på bensinmackarna som resultat.

Timingen kunde inte ha varit bättre. Näste president i USA får kanske en flygande start...

Intervjun med Stephen Roach:
http://www.bloomberg.com/avp/avp.htm?clipSRC=mms://media2.bloomberg.com/cache/vCmEYmcTToQo.asf

Fredrik Welander skriver mer på bloggen jag pratar med mig själv:
http://fredrik.welander.org/?p=1461

liksom Magnus Lindblad:
http://www.magnuslindblad.se/?p=56

söndag 18 maj 2008

Arktis

Per T Ohlsson skriver i Sydsvenska Dagbladet en intressant och mycket läsvärd krönika om klimatförändringar, vår säkerhet och Arktis:

I detta juridiska och politiska ingenmansland, delvis beläget i Sveriges omedelbara närhet, har Ryssland initierat en kapplöpning om resurser och vattenvägar. Och det hänger direkt samman med den globala uppvärmningen: ett av världens mest otillgängliga områden börjar bli tillgängligt.

Det är svårt att förstå logiken i att se Ryssland göra allt aggresivare framstötar på energiområdet samtidigt med att våra försvaranslag blir allt mindre. När skall det gå upp för Reinfeldt, Borg & Co att de goda tiderna är över?

Artikeln:
http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article323891.ece

Henrik L Barvå skriver mer:
http://barva.wordpress.com/2008/05/17/oforsvarligt/

Vår tids livsmedelskris

På Bloomberg Television finns ett interessant 45-minuters reportage om världens matkris. Reportaget förklarar de grundläggande orsakerna bakom de ökade priserna på ris, vete och majs och hur man som investerare kan hålla sig flytande i det klimat som vi upplever idag.

Faktum är att de stigande livsmedelspriserna slår speciellt hårt emot världens fattiga befolkning som lever på mindre än 2 US$ om dagen. Reprtaget lyfter fram bristande investeringar i födovarusektorn som ett av huvudskälen till matkrisen, men eftersom världens livsmedelsproduktion till stor del är beroende av billig energi i form av olja och naturgas, och den i framtiden inte kommer att bli billigare, så är det rimligt att förutsätta att priserna kommer att fortsätta stiga.

Med i reportaget finns intressanta röster som Marc Faber och dansken Torsten Slok från Deutsche Bank. Gemensamt för bägge två är att de i stort sett lägger skulden på centralbankerna världen över och den inflation som de skapar. Till dels har de naturligtvis rätt, visst finns det begränsningar i vårt kreditbaserade monetära system, men det de missar i bedömningen är Peak Oil.

Personligen tror jag att den inflationsvåg som kommer att skölja över oss här i slutet av året kommer att medföra att matutgifterna om några år blir till en icke-negligerbar del av våra privatekonomier. Tyvärr så tror jag därför att vi får räkna med än mer mänskligt lidande framöver.

Reportaget From Feast to Famine på Bloomberg:
http://www.bloomberg.com/avp/avp.htm?clipSRC=mms://media2.bloomberg.com/cache/v29Gm.5GiLiA.asf

Mer att läsa finns på bloggen Wabbit:
http://wabbit.blogg.se/1211028157_verbefolkning.html

och hos Steve Lando:
http://stevelando.blogspot.com/2008/05/bensinpriset-och-ktttandet.html

lördag 17 maj 2008

Olja, någon?

Stjärnbloggaren Kevin Drum skriver på bloggen The Washington Monthly om USA:s president Bushs besök till Saudiarabien. Tydligen lyckades Bush med konststycket att få Saudierna att gå med på en ökning motsvarande 300000 fat om dagen, men amerikanerna hade fått det här svaret från början:

Den nationelle säkerhetsrådgivaren Stephen J Hadley höll en presskonferens där han sa att "Saudierna säger att de inte har kunder som efterfrågar olja till ett pris som vi inte klarar att tillfredsställa" skrev AP.

Så vad betyder det här? Jo, att priset styrs av tillgång och efterfrågan och att det priset igår var 127$. Vid ett högre pris, säg 500$, så skulle Saudierna fortfarande kunna tillfredsställa marknaden. Det som Saudierna egentligen sa till Bush var "Far åt helvete!".

Kevin Drums blogginlägg:
http://www.washingtonmonthly.com/archives/individual/2008_05/013740.php

Lasse Holmström skriver om bensinpriser i Sydsvenska Dagbladet:
http://sydsvenskan.se/bil/article323758.ece

som bloggen Feel in the Blogg kommmenterar:
http://www.filindeblogg.nu/?p=1416

liksom Samuelssons Rapport:
http://samuelssonsrapport.blogspot.com/2008/05/blog-post.html

Irans strategi

I en artikel på Global Research lyfter Muriel Mirak-Weissbach fram Irans långsiktiga strategi att knyta kontakter med Centralasiatiska länder, Ryssland och länder i Fjärran Östern. Iran har i ett försök att jämna ut trycket från USA:s och EU:s sida angående landets kärnvapenprogram börjat ingå bilaterala avtal med Ryssland, Kina och Indien med det tydliga målet att bli fullvärdiga medlemmar av The Shanghai Cooperation Organization (SCO). Den här gruppen som innefattar Kina, Ryssland och de Centralasiatiska länderna Kazakstan, Uzbekistan, Kirgistan och Tadjikistan ser gärna ett utökat samarbete på energi och försvarområdet, m.a.o. ett Asiens Warszavapakten.


Den ryske diplomaten Valentin Sobolev fungerade som Rysslands representant i FN:s säkerhetsråd när han nyligen besökte Iran och även om det är omöjligt att veta exakt vad som diskuterades under mötet med de iranska ledarna så rörde det sig enligt Mirak-Weissman om långtgående energiavtal med Indien, Pakistan och Kina. Med andra ord en blåkopia för ett ekonomiskt och politiskt självständigt Eurasien, både vad gäller kärnenergi, transporter, olja, naturgas och oljeledningar.


Frågan är hur väl det här passar i USA:s och EU:s planer för Mellanöstern?


Muriel Mirak-Weissmans artikel på Global Research:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8868

Jeffrey Goldberg skriver om USA:s planer för Mellanöstern:
http://www.theatlantic.com/doc/200801/goldberg-mideast


Per J Andersson skriver om Indien, USA och Iran:
http://per-j-andersson.blogspot.com/2008/04/indien-vgrar-g-washingtons-renden-i.html


Dick Erixon ställer sig rätt fråga (igen):
http://erixon.com/blogg/?p=679

fredag 16 maj 2008

Venezuela och USA:s fjärde flotta

Som ett tydligt tecken på en begynnande desperation från den amerikanska militärens sida över de skenande oljepriserna så har den amerikanska flottan nyligen beslutat att återuppväcka dess fjärde flotta, allt för att patrullera de latinamerikanska haven.

Så sent som förra året öppnade USA:s militär det som kallas för AFRICOM med förmålet att hålla ett öga på Afrikas angelägenheter. Redan tidigare fanns CENTCOM, med syftet att hålla ett öga på Mellanöstern, PACOM, med syftet att hålla ögonen på länderna i Stilla Havet, EUCOM, med syftet att kontrollera Europas förehavanden, SOUTHCOM, för att hålla ett öga på Sydamerika och NORTHCOM för att skydda det egna territoriet från anfall.

Ju högre priset på strategiska råvaror blir desto tydligare blir syftet med att ha dessa huvudkommandoer: Att med militärmakt säkra flödet av energi till de fria marknaderna. Att sedan Venezuela protesterar mot USA:s militära närvaro gör egentligen ingen skillnad. Venezuela är lika beroende av sin oljeexport som USA är av sin import. Även om Hugo Chavez, Venezuelas president, vältrar sig antiamerikansk retorik så kvarstår ändå det faktum att USA är Venezuelas viktigaste handelspartner och svarar för mer än 30% av dess export.

Artikel (ursprungligen från BBC) om den amerikanska militärens fjärde flotta:
http://www.venezuelanalysis.com/news/3427

Artikel på Bloomberg om Venezuelas protester mot amerikansk truppnärvaro:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=ax4UPdwDLXEM&refer=latin_america

Artikel om Venezuela i CIA:s faktabok om världen:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ve.html

Michael Klares bok Blood & Oil:
http://www.amazon.co.uk/Blood-Oil-Consequences-Petroleum-Dependency/dp/0141020032/ref=pd_sim_b_title_1

Ola Spännar skriver på bloggen Spännars Kinablogg:
http://spannars.typepad.com/spnnars_kinablogg/2008/05/friheten-i-vrld.html

Jonas Grafström skriver på sin blogg:
http://grafstrom.blogspot.com/2008/05/chavez-pubertal-ngest.html

torsdag 15 maj 2008

Vilken oljebubbla?

Paul Krugman tar på sin blogg effektivt död på alla spekulationer om att de stigande oljepriserna skulle vara en bubbla. Han säger att det bara finns två krafter som reglerar priset och det är tillgång och efterfrågan. Om priset är satt för högt för att svara till tillgången (en bubbla) så svarar det till ett ökat utbud som måste ta vägen någonstans, dvs gå till lager. Så om oljelagren inte byggs upp kan det helt enkelt inte handla om någon bubbla.

Anledningen till prisuppgången är så klart att tillgången på råolja har planat ut medan efterfrågan främst från Kina och Indien ständigt ökar. EIA, som är en del av det amerikanska energidepartementet, publicerar varje månad officiell statistik över hur mycket olja som producerats i världen. Data är naturligtvis osäkra men bedöms ändå vara de bästa som finns. Enligt EIA producerade världen 74 657 000 fat olja om dagen i februari 2008 vilket var den högsta siffran hittills. Hur högt priset blir framöver beror sålunda på vad Kina och Indien är beredda att betala. Hur högt det blir när produktionssiffrorna börjar vika nedåt vill jag inte ens tänka på.

Paul Krugman skriver intressant om oljepriserna:
http://krugman.blogs.nytimes.com/2008/05/13/more-on-oil-and-speculation/

EIA:s data:
http://www.eia.doe.gov/ipm/t11d.xls

Bloggen Everykindofpeople skriver om tillgång och efterfrågan:
http://everykindapeople.blogspot.com/2008/05/alltfr-komplicerat.html

Liksom Cristoffer Stockman:
http://cristofferstockman.blogspot.com/2008/05/rvarupriser-ner-eller-rntor-upp.html

onsdag 14 maj 2008

Butanol från glukos

Om vi nu lämnar de dystopiska undergångsscenarierna bakom oss för ett ögonblick och i stället tittar på den teknikutveckling som faktiskt föregår så händer det faktiskt en hel del inom bioteknikområdet. Speciellt gäller det här för genetiskt modifierade mikroorganismer.

I en artikel i Nature nyligen så lade en forskargrupp i Los Angeles fram resultat som visar att de har lyckats framställa E. Coli bakterier som kan syntetisera butanol från glukos. Tekniken bygger på känd DNA-teknik och enligt författarna så överlever bakterierna i en 10 mM eller 2% butanol-koncentration. Om tekniken utvecklas finns det definitivt potential för 10 eller kanske t.o.m. 20%. Personligen skulle jag vilja titta på andra modell-organismer, såsom jästceller exempelvis.

Det är något som faktiskt kan användas som substitut till flytande fossila bränslen.


Eftersom det enda bränslealternativet som våra kära politiker har tagit fram är etanol från brasilianska sockerrör så är det här goda nyheter. Etanol är ju som bekant energineutralt och användandet ger andra problem som de inte räknade med från början. Butanol är dessutom en flergrenad alkohol med mycket bättre egenskaper som bränsle än vad etanol har både vad gäller energi-innehåll och skador på motorer. Det här är något som vi också kan skala upp relativt enkelt. Processen bör i teorin inte vara helt olik den som gäller vid ölproduktion, och det om något, är något som vi kan.


Annie Johansson skriver om Centerpartiets Miljödialog:
http://anniejohansson.blogspot.com/2008/03/miljdialogen-ger-oss-nya-utmaningar.html

LUF i Lund är också engagerade:
http://luflund.wordpress.com/2008/04/29/nej-till-lokalt-veto-mot-mineralutvinning/


liksom Christian Valtersson:
http://baksteg.blogspot.com/2008/04/vem-har-lsningen-p-klimatkrisen.html

Sammanfattningen på NIH:s Pubmed:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18172501?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=3&log$=relatedarticles&dbfrom=pubmed


Anders Isaksson skriver i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=753878


(Jag vet att både Science och Nature är bakom en paywall, men ni vet var ni kan få tag på originalartiklarna...)

tisdag 13 maj 2008

Hybrider

Med de stigande oljepriserna så satsas det naturligtvis febrilt på nyutveckling på bensinsnålare bilar och hybrider. Nyutveckling pågår framför allt i batteritekniken där flera nya lovande framsteg har presenterats framför allt med litiumbatterier. Problemet är bara att medellivslängden på en bil i Sverige är ungefär 10 år vilket gör att omställningen till hybridbilar kommer att ta minst ett decennium.

I ett land som är helt beroende av oljeimport, det handlar inte om 70 - 80% utan 100%, så borde de stigande oljepriserna ha fått politikerna att reagera, men icke. Var ska vi få vår olja ifrån om 5 år?

Tja, vi tänkte aldrig på det...

Artikel på Bloomberg:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=anQwjOOpCYQ8&refer=home

Gunnar Lindberg Arneby skriver på bloggen Bilkoll:
http://www.bilkoll.se/2008/05/02/toyota-bygger-vidare-pa-prius/

Daniel Eriksson skriver på bloggen TEM-funderingar:
http://temfunderingar.wordpress.com/2008/05/12/malmo-forst-med-vatgasbil/

måndag 12 maj 2008

Någon som lyssnar?

Eftersom etanol alldeles uppenbarligen inte är svaret på det energidilemma som vi nu står inför och politikerna inte har en aning om hur de skall lösa problemet så är vi på väg med hög hastighet rätt in i väggen. I SVT:s Dokument Inifrån: "Det stora tågbeslutet" sa Finansminister Anders Borg nyligen att "94-95% av transporterna i Sverige sker på väg ... därför finns det ingen anledning att nyinvestera i järnvägar". Ja, okej, men hur länge då? Aningslösheten är slående.

Redan nu kostar oljan 125$ fatet och det är inte troligt att det priset sjunker nämnvärt. Tvärsom så kan det formligen explodera uppåt med en amerikansk/israelisk attack mot Iran eller ett terrorattentat mot oljeanläggningar i Saudiarabien. Goldman-Sachs senaste prognos talade om 200$ olja redan nästa år (vilket jag själv tror är konservativt). Så vad gör våra politiker? Ingenting. De talar om förnyelsebara energikällor, men de är ingen lösning än. I bästa fall kan de bli verklighet om 5-10 år. Alla våra bilar, långtradare och flygplan går på flytande bränslen och utan flytande bränsle så fungerar de inte. Det kan inte vara någon nyhet för någon. Helt säkert är att vi kan satsa på hybridbilar, men eftersom medellivslängden för en svensk normalbil är ungefär 10 år så kommer det att ta ett decennium att byta ut hela bilparken. Så vad ska vi göra under tiden?

Hallå...är det någon hemma?

Det stora tågbeslutet:
http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1119932

Jakop Dalunde skriver om tåginvesteringar:
http://jakopdalunde.wordpress.com/2008/04/23/ang-taginvesteringar/

och Per Ankersjö talar om infrastrukturen i Stockholm:
http://perankersjo.blogspot.com/2008/04/mp-talar-med-kluven-tunga-om-frbifarten.html

söndag 11 maj 2008

Skyll inte på oljebolagen!

Med de skenande energipriserna kommer uppmaningar från diverse politiker om att sänka bensinskatterna. De vill då beskatta de stora oljebolagen som i dessa dagar gör miljonvinster. Argumenten går ut på att oljebolagen skall betala större del av sin vinst i skatt, men tar inte hänsyn till det faktum att oljeindustrin inte har en vinstmarginal som är exceptionellt hög i jämförelse med andra industrier. Faktum är att oljebolagen tjänade mer pengar per liter olja när oljepriset var 30$ fatet än de gör nu när priset är 125$ fatet. Anledningen är naturligtvis att priset för att pumpa, raffinera och sälja oljan har stigit mer än priset på oljan själv.

Dessutom är det så att bara omkring 15% av världens oljereserver är kontrollerade av de privata oljebolagen. De resterande 85% är kontrollerade av de nationella oljebolagen i Ryssland, Iran och Saudiarabien etc. Västvärldens samlade rikedom är sålunda just nu på väg att flyttas till de oljeexporterande länderna. Priset som de stora oljebolagen får betala för att finna nya oljefyndigheter stiger dessutom hela tiden. Så även om oljebolagens vinster verkar obscent höga för ögonblicket så är det definitivt en övergående fas. Lägg i stället skulden där den hör hemma: På de geologiska parametrar som avgör hur mycket olja som kan pumpas från marken och på diktaturer som vill ta över vår rikedom.


Kjell Alekletts inlägg:
http://aleklett.wordpress.com/2008/05/09/priset-pa-bensin-och-vardet-pa-dollarn/


och ett från Anders Arnerlöf:
http://a-aktietips.blogspot.com/2008/04/marknaden-korrigerar.html


Alfaman skriver på Oljebloggen:
http://oljebloggen.blogspot.com/2008/05/hillary-clinton-ifrgastter-opecs.html

lördag 10 maj 2008

Hur reagerar Västvärlden?

Det blir allt oroligare på världsscenen. Förutom spänningarna i Iran och i Georgien måste vi också hålla ett öga på Hizbollahs förehavanden i Libanon. Det verkar som om vi ser ett exempel på det som Thomas Friedman, kolumnist i New York Times, kallar för Petropolitikens första lag, nämligen att västvärldens inflytande minskar med stigande oljepris. När oljan kostade 20$ var det ingen som satte sig upp emot USA, men nu, med ett oljepris på 120$ +, ser det ut som om spelreglerna är helt annorlunda. Iran, Ryssland, Hizbollah, Syrien och alla de oljeexporterande länderna betraktar USA och Västvärlden som Has-beens och gör vad de kan för att djävlas.

Frågan är bara hur USA, Israel och Europa kommer att bemöta alla de hajar som simmar i tanken. Speciellt i sådana här lägen är det naturligtvis extra viktigt att behålla besinningen, att inte göra något förhastat, men hoppet om en fredlig lösning på problemen ser ut att bli mindre för varje dag som går.

Artikel i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=768616

Michael Hirschs artikel i Newsweek:
http://www.newsweek.com/id/136065/page/1

Adam Plett och Damien McElroy skriver i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/lebanon/1942399/Iran-backs-Hizbollah-fighters-in-Lebanon%2C-says-Israel.html

Thomas Friedmans artikel i Foreign Policy:
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3426

Fredrik Malm skriver:
http://fredrikmalm.blogspot.com/2008/05/omvrlden-frdmer-hizbollah.html

liksom Säfflemannen:
http://safflemannen.se/?p=932

fredag 9 maj 2008

Sjuksköterskor och olja

Dr. Colin Campbell i ASPO:s senaste nyhetsbrev och Baba U på bloggen Nya Tänk Om lyfter fram ett förhållande som jag inte insett tidigare. Nämligen att inflation drivet av höga råvarupriser (centralbankerna vill eller kan inte strama åt pengamängden) leder till oro på arbetsmarknaden. Nu senast illustrerat med strejken bland sjuksköterskorna. Fler pengar som jagar samma varor urholkar folks plånböcker och de grupper som kommer efter i tåget blir mer benägna att vidta strejkåtgärder.

Vad är då lösningen på problemet? Det bästa vore att helt enkelt införa guldmynt som betalningsmedel. Vi skulle då varit tvungna att betala hela bränsle- och matnotan med guldpengar och inte som nu med av Riksbanken tryckta pengar. Dessutom skulle vi vara tvungna att dra ner på alla sociala utgifter hit och dit. Jag skulle jubla.

Baba U skriver på bloggen Nya Tänk Om:
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.2496638

Colin Campbells nyhetsbrev (skrolla till artikeln om Storbritannien):
http://www.aspo-ireland.org/contentFiles/newsletterPDFs/newsletter89_200805.pdf

Dessutom ser jag till min glädje att Prof. Kjell Aleklett på ASPO har börjat blogga igen. Hoppas nu han orkar lite längre den här gången:
http://aleklett.wordpress.com/2008/05/08/tag-och-el/

torsdag 8 maj 2008

Kanonerna i maj

Krigstrummorna ljuder bara högre och högre mellan Ryssland och Georgien samtidigt med att Vladimir Putin har lämnat över presidentämbetet till Dmitrij Medvedev. Medvedev får kanske en flygande start som president med ett världskrig på halsen när den i grunden etniska konflikten blossar upp och också involverar amerikanska styrkor.

Jag tror inte att det är något som amerikanerna räknar med eller vill, men eftersom amerikanerna har militärbaser i Georgien är risken för eskalation uppenbar. Anledningen till militärbaserna är naturligtvis oljeledningen Baku-Tiblisi-Ceyhan som Steve Levine på bloggen Oil and Glory har karaktäriserat som "USA:s största utrikespolitiska triumf det här decenniet". Oljeledningen för ut 1 miljon fat olja om dagen från Kaspiska Havet till den turkiska staden Ceyhan i medelhavet och går helt utanför Ryssland.

Är det någon som på fullt allvar tror att amerikanerna kommer att lämna över oljeledningen till Ryssland utan vidare? Kanonerna i augusti 1914 bli kanske Kanonerna i maj 2008.

Artikel i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=767206

Ledarsticket i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1222759.svd

Steve LeVines The Oil and the Glory:
http://oilandglory.com/2008/05/meet-new-boss.html#links

Fredrik Antonsson skriver:
http://tokmoderaten.blogspot.com/2008/05/ny-president-hos-arvsfienden.html

samt bloggen Personalist-Javisst:
http://personalist.wordpress.com/2008/05/07/matkskifte-eller-ansiktsmask/

onsdag 7 maj 2008

Israel 60 år

Apropå Israels 60-års jubileum som stat skriver Jeffrey Goldberg en längre artikel i The Atlantic. Artikeln kretsar kring två personer: premiärminister Ehud Olmert och författaren David Grossman som tragiskt miste en son i kriget mot Hizbollah sommaren 2006. Grossman, som redan från början var motståndare till kriget, ville ha till stånd en vapenvila redan i början av augusti 2006. I sin egenskap av författare säger Grossman bl. a. så här om Israels utsatta position i världen:

Jag tror att den här rädslan, rädslan att Israel kanske inte existerar en dag-jag kan inte ens uttrycka det klart för blotta tanken är så ofattbart skrämmande-den tanken och rädslan hänger alltid över oss.

Det här uttrycker ganska bra det som de flesta israeler känner. Att Israel är ett litet och utsatt demokratiskt land omgivet av stora diktaturer som inte vill något annat än att se Israel försvinna. Det här är något som den upphetsade opinionen i Sverige inte inser.

Jeffrey Goldbergs artikel i The Atlantic Monthly:
http://www.theatlantic.com/doc/200805/israel

Per Jönssons skriver i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=767336

och Dick Erixon kommenterar:
http://erixon.com/blogg/?p=693

liksom Christer Åberg:
http://www.apg29.com/blogg.php?blogid=1&artid=624

tisdag 6 maj 2008

Flygets framtid

Med ett oljepris på över 120$ fatet är det inte så konstigt att flygbolagen börjar känna av trycket från en allt högre bränslenota. Även billigflygbolag som Ryanair känner av en allt hårdare marknad och som ett tecken på god vilja avskaffade VD:n Michael O'Leary nyligen bonusarna för företagets ledning.

Naturligtvis kan bolagen rationalisera bort en del kostnader, men inte hur mycket som helst. Problemen tar också effektivt död på spekulationer om ökad vinst för billigflygbolagen eftersom alltfler skulle välja dessa bolag när resandet blev dyrare. Med allt större efterfrågan på olja från Kina och Indien och med en produktion som i bästa fall stagnerar så finns det heller ingen ände i sikt. Vem vet vi kanske har ett oljepris som närmar sig 200$ innan sommaren är slut? Det skulle i sådana fall sätta ännu större press på flygbolagen.

Så vilka konsekvenser får det här i det större perspektivet? Eftersom någon form av flygtrafik nästan är obligatorisk och billigflygbolagens framtid är räknade så får vi räkna med konsolidering bland de nationella bolagen. Ett av de första offren blir då naturligtvis turismen. Så glöm alla helgresor till Rom och tvåveckorssemestrar till Kanarieöarna och rikta in er på att semestra på hemmaplan i stället. Världen kommer att bli stor igen.

David Strahan skiver i Petroleum Review:
http://www.davidstrahan.com/blog/?p=153

Tom Whipple skriver i Falls Church News Press:
http://www.fcnp.com/national_commentary/the_peak_oil_crisis_the_half-life_for_air_travel_20080501.html

Reuters telegram om Ryanair:
http://www.reuters.com/article/rbssIndustryMaterialsUtilitiesNews/idUSL2890144720080328

Mrs Woods miljöblogg skriver mer om flygbränsle:
http://regionalreklam.blogg.se/1209730701_ett_grnare_flyg.html

liksom David Jonstad på Arbetarens klimatblogg:
http://www.arbetaren.se/klimatblogg/2008/05/05/sossarna-angriper-flyget/

måndag 5 maj 2008

Den ihoptryckta medelklassen

Elizabeth Warren är professor på Harvard Law School och talar i det här föredraget om sin egen forskning rörande den amerikanska medelklassen. Hennes slutsatser är tankeväckande: 1973 la en amerikansk normalfamilj 32% mer av sin inflationsjusterade samlade inkomst på kläder än 2003. Med mat samma sak: 18% mindre än för 30 år sedan. Det här samtidigt med att de 2003 betalade 76% mer av sin samlade inkomst för huslånen. Familjerna har dessutom ökade utgifter både för sjukförsäkringar och en andra bil. Sammantaget betyder det här att den amerikanska medelklassen är kraftigt belånad och i stort sett färdig för konkurs.

Nu är förhållandena naturligtvis inte jämförbara med Sverige, men det skulle förvåna mig om siffrorna var radikalt annorlunda. Warren har bl. a. fått kritik för att hon inte tar hänsyn till de skatteökningar som har varit sedan 1970-talet. Sveriges skattetryck är ju mycket högre vilket naturligtvis är en stor skillnad, men utan att veta exakt hur mycket en svensk normalfamilj lägger på sin bostad så är jag säker på att en svensk familj betalar mer av sin samlade inkomst för huslånen idag än för 30år sedan. Det är intressant att tänka tanken att om president Nixon inte hade övergett guldbackningen av dollarn, och den amerikanska centralbanken inte hade sänkt räntan till absurt låga nivåer och blåst upp bubblan i husmarknaden, så skulle den här utvecklingen aldrig ha inträffat.


En annan som skriver om den amerikanska medelklassen är Lennart Frantzell:
http://www.usablogg.org/2008/04/21/den-ekonomiska-krisen-slar-hart-mot-den-amerikanska-medelklassen/

Krig, mat och olja

Andreas Bryhn vägrar att se sambandet mellan å ena sidan krig, matpriser och kreditoro och å andra sidan olja och naturgas. Tror han på fullt allvar att det de höga matpriserna stammar från en högerkapitalistisk konspiration ledd av Johan Norberg och Gunnar Hökmark?

http://vansterekonomi.blogspot.com/2008/05/vems-fel-r-matkrisen.html

söndag 4 maj 2008

Vad är konst?

För övrigt såg jag Åse Fougners dokumentärfilm Ryssviken i helgen om marginaliserade människor i Nacka. Eftersom jag promenerade mycket i stan så visste jag förstås att de fanns där nere, men inte att de kunde bli sådana ypperliga karaktärer i en dokumentärfilm.

Jag förmodar dock att det är konstnärens roll i slutändan: Att lyfta vardagen till en nivå där publiken känner igen sig och får vardagen att tala till publikens känslor. Det är i alla fall hur jag personligen definierar vad konst är för något.

"Ryssviken" på SVT play:
http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1125330

Läs mer om dokumentären hos flm:
http://www.flm.nu/?p=214

I Nacka Värmdö Posten:
http://www.nvp.se/Nacka/Nacka/Rosad-dokumentar-om-folket--i-Ryssviken/

hos Gun Svensson:
http://farmorgun.blogspot.com/2008/05/utblickar-i-sverige-och-vrlden.html

och hos Rapport från en spyhink:
http://spyhink.blogspot.com/2008/04/smflickor-med-kamera-i-ryssviken.html

Det drar ihop sig...

The Sunday Times skriver idag-i förtäckta ordalag-om att Israel har skaffat ny underrättelsesinformation om Irans kärnvapenprogram och samtidigt har ett nära samarbete med brittiska MI6. I samma tidning läser vi att USA förbereder en attack mot iranska träningsläger-något som både försvarsminister Robert Gates och US Centcoms ledare General David Petraeus tros kunna gå med på.

Anledningen till att britterna blir informerade är naturligtvis deras förhållande till USA och att de faktiskt har trupper i shia-dominerade södra Irak. Om Israel själva skulle sätta igång ett anfall emot Iran skulle det med stor sannolikhet innebära förvärrat kaos i Irak där den amerikanska armén naturligtvis är djupt involverad. Så samtidigt som markstyrkor är uteslutna med den amerikanska armén i Irak så har militären fortfarande både flygvapnet och flottan kvar. Det blev i alla fall tydligt uttryckt av ordföranden för The Joint Chiefs of Staff, Amiral Mike Mullen, i ett uttalande i förra veckan. Blir flygräder över Iran sommarens snackis?

Uzi Mahnaimi skriver i The Sunday Times:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article3867880.ece

Michael Smith skriver i samma tidning:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article3868063.ece

David Martin rapporterar på CBS News:
http://www.cbsnews.com/stories/2008/04/29/eveningnews/main4056941.shtml?source=mostpop_story

Roy B. Alterman skriver om Israel och dess grannländer på bloggen Al-Hamatzav:
http://al-hamatzav.org/permalink/hizbollah-ror-pa-sig/

lördag 3 maj 2008

Bojkotta olja från Saudiarabien!

För att följa vad som händer i världen krävs bara två grejer: Energi och pengar. Följ dessa och ni kommer att ha en bra vy av vad som händer. I dagarna blev tre pakistanier halshuggna i Saudiarabien för haschsmuggling samtidigt som USA och EU köper mängder av olja därifrån. USA har dessutom ett "djävulskontrakt" med saudierna som säger att de ska skydda Saudiarabien militärt mot alla tänkbara hot.

I The Atlantic Monthly skrev Robert Baer 2003 en artikel (ej online) som handlade om hur korrupt det saudiska kungahuset är. Saudiarabien är egentligen en betydligt allvarligare fiende än Iran i och med att de sponsrar Al Qaida. Det tål att påpekas att en klar majoritet av kaparna ansvariga för attacken den 11 september kom från Saudiarabien.

Bojkotta olja från Saudiarabien!

Intervju med Robert Baer i The Atlantic:
http://www.theatlantic.com/doc/200305u/int2003-05-29

TT-telegrammet i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=765934

Stationsvakt kommenterar telegrammet:
http://stationsvakt.blogspot.com/2008/05/hej-hej-hej-och-hej.html

fredag 2 maj 2008

Georgien, Ryssland och BTC

De senaste dagarna har spänningarna mellan Georgien och Ryssland tilltagit. På ytan handlar konflikten om republikerna Abchazien och Sydossetien som vill knyta allt tätare band med Ryssland, medan USA aktivt stöder deras återförenande med Georgien. I förra veckan blev ett obemannat georgiskt spaningsflygplan nedskjutet över Abchazien och i veckan förkunnade Ryssland att de sänder ytterligare 1300 "fredsbevarande" styrkor till området. Eftersom Georgien är en potentiell NATO-medlem så har det fått larmklockorna att ringa i Bryssel och ämnet var en given punkt på dagordningen för EU:s utrikesministrar i Luxemburg i veckan.

Så varför är centralasien så viktigt? Anledningen är naturligtvis petroleum och naturgas plus det faktum att alla tre världsmakterna (USA, Kina och Ryssland) samtidigt försöker skaffa sig geopolitiskt inflytande över området. Ryssland befinner sig nu i den lyckliga situationen att de har ett överskott av energi inom sina gränser och behöver därför inte ta del av den olja som finns i centralasien. Rysslands intresse är däremot att kontrollera transporten av energi bl. a. till den europeiska marknaden. Det är därför Georgien är så viktigt och situationen så farlig.

Georgien har inga egna energitillgångar men hyser den strategiskt viktiga Baku-Tiblisi-Ceyhan
(BTC) oljeledningen som för ut olja från Kaspiska Havet till Medelhavet. Den öppnade i maj 2005 och utgör en nagel i ögat på Ryssland samtidigt som den naturligtvis är en amerikansk triumf. Eftersom den amerikanska militären betraktar flödet av olja som ett nationellt säkerhetsintresse så tänker de naturligtvis försvara BTC-linjen med näbbar och klor. Problemet med den ryska truppkoncentrationen är att det snabbt kan skapa ett missförstånd som snabbt kan eskalera utan att någon egentligen har den avsikten.

Att finna alternativ till petroleum och att konsumera mycket mindre är som jag ser det EU:s viktigaste utrikespolitiska utmaning.

Artikel om Carl Bildt och Georgien i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1194125.svd

Artikel om grälet mellan Saakashvili och Putin i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=763098

Wikiartikel om Baku-Ceyhan-Tiblisi oljeledningen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Baku-Tbilisi-Ceyhan_pipeline

TV8:s Världen i Fokus om Abchazien och Sydossetien:
http://viastream.player.mtgnewmedia.se/inner.php?TvSkin=tv8_swe&TvFlag=tv8

Carl Bildts Alla dessa dagar:
http://carlbildt.wordpress.com/2008/04/29/oroande-ryska-steg-i-georgien/

M Chênes Elfenbenstornet:
http://elfenbenstornet.blogspot.com/2008/04/ryssland-hotar-georgien-valdas-adamkus.html

torsdag 1 maj 2008

Petrodollar, Iran och USA:s ekonomi

Jag vet ärligt talat inte hur mycket det ligger i konceptet Petrodollar. Det hela går ut på att när USA:s regering släppte guldbackningen av dollarn i början på 1970-talet lät de den bli knuten till petroleum. Eftersom världens länder sedan dess har varit tvungna att anskaffa dollar när de har velat köpa olja och andra råvaror har det gett USA möjlighet att finansiera hela sitt budgetunderskott bara genom att trycka pengar.

Enligt teorin utgör alla försök att denominera råvaror i annat än dollar fundamentala hot mot den amerikanska ekonomin, något som man är beredd att gripa till vapen för. År 2000 började Saddam Hussein sälja den irakiska oljan i euro vilket (enligt teorin) utgjorde en av anledningarna till kriget år 2003. I februari började Iran sin egen oljebörs där de enligt uppgift skulle sälja petroleum i korg av valutor bl. a. dollarn. Nu har iranierna sagt att de inte längre tänker godkänna amerikanska dollar i transaktioner med olja vilket bland Petrodollar-anhängarna har givit upphov till kommentarer som "Nu smäller det snart".

I samma anda är observationen att Saudiarabien i december förra året under ett par dagar släppte backningen av sin valuta till dollarn. Det här är om något en varning till USA om att de inte i evighet kan räkna med Saudiarabiens stöd. Som det är nu har Saudiarabien samma inflationstryck i sin ekonomi som USA har i sin. När som helst kan OPEC-länderna besluta sig för att överge den fallande dollarn och sälja sina varor i andra valutor.

Om det här hade varit ett vanligt år så hade jag också trott på en amerikansk attack mot iranska mål. I år är det dock val i USA så jag tror inte på krig innan november. Både John McCain och Hillary Clinton har redan sagt att de vill attackera Iran om de blir presidenter. Bara om Barack Obama blir president kan vi undvika det här vansinnet. Med Petrodollar i plånboken eller ej.

Artikeln på CBS News:
http://www.cbsnews.com/stories/2008/04/30/business/main4057490.shtml?source=mostpop_story

Saudiarabiens riad mot amerikanska dollar:
http://finance.yahoo.com/currency/convert?amt=1&from=USD&to=SAR&submit=Convert

De senaste stegen mot en militär konflikt med Iran:
http://www.cbsnews.com/stories/2008/04/29/eveningnews/main4056941.shtml?source=mostpop_story

En Wikiartikel om Petrodollar:
http://en.wikipedia.org/wiki/Petrodollar_warfare

Artikel från 2006 om dollarns roll som reservvaluta av Professor Krassimir Petrov:
http://www.informationclearinghouse.info/article11613.htm

Andra bloggare som skriver om Iran är Mats Reimbertsson:
http://coldlazarus.blogspot.com/2008/04/ironi.html

och Alfamannen:
http://bilisti.blogspot.com/2008/05/opec-varnar-oljan-kan-kosta-200-dollar.html