lördag 17 maj 2008

Irans strategi

I en artikel på Global Research lyfter Muriel Mirak-Weissbach fram Irans långsiktiga strategi att knyta kontakter med Centralasiatiska länder, Ryssland och länder i Fjärran Östern. Iran har i ett försök att jämna ut trycket från USA:s och EU:s sida angående landets kärnvapenprogram börjat ingå bilaterala avtal med Ryssland, Kina och Indien med det tydliga målet att bli fullvärdiga medlemmar av The Shanghai Cooperation Organization (SCO). Den här gruppen som innefattar Kina, Ryssland och de Centralasiatiska länderna Kazakstan, Uzbekistan, Kirgistan och Tadjikistan ser gärna ett utökat samarbete på energi och försvarområdet, m.a.o. ett Asiens Warszavapakten.


Den ryske diplomaten Valentin Sobolev fungerade som Rysslands representant i FN:s säkerhetsråd när han nyligen besökte Iran och även om det är omöjligt att veta exakt vad som diskuterades under mötet med de iranska ledarna så rörde det sig enligt Mirak-Weissman om långtgående energiavtal med Indien, Pakistan och Kina. Med andra ord en blåkopia för ett ekonomiskt och politiskt självständigt Eurasien, både vad gäller kärnenergi, transporter, olja, naturgas och oljeledningar.


Frågan är hur väl det här passar i USA:s och EU:s planer för Mellanöstern?


Muriel Mirak-Weissmans artikel på Global Research:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8868

Jeffrey Goldberg skriver om USA:s planer för Mellanöstern:
http://www.theatlantic.com/doc/200801/goldberg-mideast


Per J Andersson skriver om Indien, USA och Iran:
http://per-j-andersson.blogspot.com/2008/04/indien-vgrar-g-washingtons-renden-i.html


Dick Erixon ställer sig rätt fråga (igen):
http://erixon.com/blogg/?p=679

Inga kommentarer: