onsdag 28 maj 2008

Globalisering och 130$ olja

Enligt det svenska Globaliseringsrådet "[så syftar] globalisering i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av information och teknologi mellan länder". Under de senaste tjugofem-trettio åren så har Sverige definitivt dragit nytta av att varor och tjänster allt lättare har passerat gränserna. Mycket av vårt välstånd har varit direkt styrt av att de stora svenska företagen snabbt har funnit en internationell plattform. Globaliseringen var heller inte något nollsummespel utan de flesta har haft en slant att tjäna på internationell handel.

Så vad kommer att hända med bönor från Kenya, frukostbröd från Holland och lunchmöten i Rom i en värld med sinande olja? När den energikälla som har drivit hela globaliseringsidén inte längre kommer att vara rikligt förekommande och billig? Kommer vi då att hitta nya vägar att transportera godset eller kommer vi att se en dramatisk inbromsning i volymen varor och tjänster som passerar gränserna? I en intressant artikel i kanadensiska Globe & Mail skriver Heather Scoffield om just det här. Hon hänvisar till ekonomen Jeff Rubin som säger att:

Dagens oljepris på 130$ fatet betyder effektivt en handelstull på omkring nio procent på varor och tjänster som kommer till USA. Vid ett oljepris på 150$, så fungerar transportkostnaderna som en tull på 11 procent, och vid ett oljepris på 200$ så är det som om alla liberaliseringar på handelsområdet gjorda de senaste trettio åren är tillintetgjorda...

En annan som räknar på det här är Peak Oil-ikonen Ken Deffeyes som i sin senaste krönika kommer fram till att 130$ olja multiplicerat med antalet fat som produceras svarar till 6,5% av världens BNP. Nu är Deffeyes professor emeritus i geologi och hans ekonomiska sinne skall tas för vad det är, men han säger att vid 300$ olja och 15% av världens BNP så kommer världsekonomin att ligga i ruiner. Det värsta är att vi bara är ett enda lyckat terrorattentat i Saudiarabien och ett par sprängda oljeledningar i Nigeria därifrån.

Globaliseringsrådets hemsida:
http://www.regeringen.se/sb/d/8616

Artikeln i The Globe & Mail:
http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20080527.woileconomy0527/BNStory/energy/home

Ken Deffeyes skriver:
http://www.princeton.edu/hubbert/current-events.html

Johan Norberg skriver:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/15/07/b6578aab.pdf

och Daniel Ankarloo svarar:
http://etc.se/file_download/61

alltmedan Ulla Hamilton lever kvar i 2006:
http://ullahamilton.se/2008/05/22/fran-globalisering-till-globalisering/

liksom Jakob Lundberg:
http://jacoblundberg.blogspot.com/2008/05/ankarloo-har-fel-om-vrldsekonomin.html

Globaliseringskritikerna kommer annars ofta från vänsterkanten. Här Anders Emretsson:
http://www.emretsson.net/2008/05/20/smolk-i-globaliseingens-gladjebagare/

Inga kommentarer: