tisdag 30 september 2008

It's a Wonderful Life

Jag har bara tid med en kortare post idag och ett klipp ifraan It's Wonderful Life med Jimmy Stewart ifraan 1946:Kolla gaerna in Rolfe Winklers postering om flockbeteende vid bankkriser:
http://optionarmageddon.ml-implode.com/2008/09/28/a-picture-of-the-apocalypse/?ref=patrick.net

måndag 29 september 2008

Vännerna i Venezuela

Att resten av världen inte sitter still när USA tampas med sin största finanskris sedan den stora depressionen illustreras tydligt av händelserna i Venezuela. President Chavez karaktäriseras av ett gränslöst hat emot USA, och han hoppas mer än något annat på att USA fortsätter sin bana ner i avgrunden.

President Hugo Chavez slöt exempelvis energiavtal med både Kina och Ryssland i förra veckan. Ryssland investerar motsvarande 10 miljarder dollar för att utveckla de enorma reserver av "tung" olja som finns i Orinoco-bältet, och Kina å andra sidan fortsätter sin konfrontativa strävan att sluta bilaterala avtal utanför de internationella oljemarknaderna. Chavez gick i förra veckan med på att år 2012 skicka upp till 1 miljon fat olja om dagen till Kina, upp från dagens 250000 fat om dagen.

Den här utvecklingen sätter med stor sannolikhet käppar i hjulet för de västerländska oljebolagens planer på att utveckla den "tunga" oljan i Venezuela. Samtidigt så slöt den ryska flottan militära band med Venezuela om att få patrullera i USA:s bakgård i Karibiska Havet som ett svar på USA:s agerande under Georgien-krisen. I utbyte får Venezuela ryska vapen för en miljard dollar. Det värsta är att det här är bara händelser som har inträffat inom en vecka. Vi blir m.a.o. tvungna att vänja oss vid att USA:s roll i världen blir allt mindre.

Tom Whipple skriver mer om Venezuelas olja:
http://www.energybulletin.net/node/46705

Artikel i China View om rysk hjälp för att bygga en kärnreaktor i Venezuela:
http://news.xinhuanet.com/english/2008-09/29/content_10132894.htm

Artikel på BBC om Hugo Chavez oljeaffärer med Kina:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7634871.stm

också på BBC kan vi läsa om hur den ryska flottan patrullerar i den amerikanska bakgården:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/7628899.stm

Fler svenska bloggar om Venezuela är Mikael Ståldal:
http://www.staldal.nu/blog/2008/09/27/fler-grona-jobb-ar-inte-nagot-i-sig-positivt/

Norrlandsfolket:
http://norrlandsfolket.blogspot.com/2008/09/venezuela-signs-chinese-oil-deal.html

Hayek-Institutet:
http://hayekinstitutet.blogspot.com/2008/09/ratt-och-fel-om-venezuelas-militara.html

och Rolf K Nilsson skriver om rysk vapenexport bl. a. till Venezuela:
http://stenkyrka.blogspot.com/2008/09/ryssland-rustar.html


söndag 28 september 2008

Vad händer med ekonomin?

I ett samtal med Jim Puplava på Financial Sense så lägger Doug Noland ut texten om hur han betraktar den nuvarande finanskrisen i USA. Noland, som har varit väldigt förutseende om hur den amerikanska ekonomin har levt på lånad tid och pengar i snart tio års tid, talar här bl. a. om hur den nuvarande kreditåtstramningen obönhörligen kommer att leda till återverkningar i den riktiga ekonomin. När bankerna stramar åt utlåningskraven så blir småföretagen i serviceindustrin de hårdast drabbade när de inte längre har tillgång till lätt åtkomliga lån. I sitt senaste nyhetsbrev talar Noland t.o.m. om nyttan av att den amerikanska staten räddar finanssystemet genom att köpa ut alla "giftiga" tillgångar. Något som jag ställer mig mycket tvivlande till.

Så fortsätter Noland att tala om Credit Default Swaps som har sålts som en typ av "försäkring" på företagsobligationer mot konkurs. Han säger att marknaden "har varit som att försäkra mot översvämning i en period av torka". Noland säger att eftersom spekulanter har gett sig in i marknaden och erbjudit lägre och lägre priser för att försäkra mot kreditförluster och utan reglering så har spekulanterna helt enkelt betraktat intäkterna som "gratis" pengar och inte satt av några reserver. Det är naturligtvis inga problem att försäkra bilen mot en bilolycka eller att huset brinner upp eftersom de olyckorna är slumpmässiga händelser. Kreditförluster kommer däremot i vågor. Försäkringsbolagen har reserver så att de kan klara av att betala tillbaka om en bil krockar eller en cykel blir stulen.

Den senaste siffran jag hörde var att CDS-marknaden uppgick till hisnande 63 biljoner dollar.

Det bästa sättet att komma tillrätta med problemet med alltför lättvindiga pengar skulle vara att släppa systemet med papperspengar och införa någon form av koppling till guld och silver. Då skulle bankerna ha naturliga begränsningar för hur mycket pengar som kan lånas ut och som en bieffekt skulle inflationen bli noll. Systemet som det är idag kräver dessutom en stadig tillförsel och ökning av energi för att överleva. Mycket talar nu för att den energin inte finns tillgänglig i all evighet. Så vad händer med ekonomin när vi beger oss nerför Hubberts kurva?

Jim Puplava intervjuar Doug Noland:
http://www.netcastdaily.com/broadcast/fsn2008-0927-2.mp3

Doug Nolands Credit Bubble Bulletin från 080926:
http://www.prudentbear.com/index.php/commentary/creditbubblebulletin?art_id=10122

Bo Rothstein skriver mer om bristen på reglering i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1792425.svd

Livet efter oljan skriver om segel på transportfartyg:
http://efteroljan.blogspot.com/

Ekonomikommentarer skriver mer om finanskrisen:
http://efteroljan.blogspot.com/2008/09/kan-vi-segla-ur-krisen.html

Mårtensson håller heller inte med Rothstein:
http://martenssonsmeningar.blogspot.com/2008/09/rothstein-talar-i-nattmssan.html

Barvåbloggen skriver om finanskrisens orsaker:
http://barva.wordpress.com/2008/09/27/finanskrisens-egentliga-orsaker/

lördag 27 september 2008

Bloggfritt

Det är fint väder i London idag så jag tänkte göra andra saker, men jag kommer tillbaks i morgon. Under tiden så tipsar jag om den här sidan där Jim Puplava intervjuar Peter Schiff, Doug Noland, Matt Simmons och Bob Hirsch. Håll till godo!

http://www.financialsense.com/fsn/main.html

fredag 26 september 2008

Vår tids oljebrist

Samtidigt med att finanskrisen härjar som mest i USA så börjar en smygande bensinbrist göra sig gällande i de sydöstra delarna av landet. Det är något som de amerikanska myndigheterna i normala fall skulle ha hållit under extrem uppsikt, men som nu hamnar i skuggan av Washington Mutuals undergång och fall.

Varje onsdag så offentliggör EIA, som är en del av USA:s energidepartement, en sammanställning över hur stora råolje- och bensinreserverna är. I den senaste sammanställningen så sjönk bensinlagren ned till 179 miljoner fat. Det är den lägsta siffran sedan 1967 då konsumtionen var cirka hälften av dagen 9,7 miljoner fat om dagen.

Reparationerna efter orkanerna Gustav och Ike är ännu inte fullt ut gjorda och produktionen från den mexikanska golfen är fortfarande 800000 fat om dagen mindre än före ovädrena. Raffinaderikapaciteten är nere på 66% av det normala och och en härjande bensinbrist har börjat göra sig gällande i sydstaterna. Som Matt Simmons sa i en intervju på CNBC i somras:

Om vi får bensinbrist här i landet (USA, övers. anm) så är sannolikheten ungefär 90% att folk gör det som de alltid gör i sådana situationer: Tankar för glatta livet. Samtidigt med att folk tömmer tankarna så kommer det att ta tre dagar för reserverna att tömmas och inom sju dagar så har vi inte längre mat i snabbköpen.

Även om en sådan situation ansågs osannolik bara för ett år sedan så är sannolikhetenen idag skrämmande hög.

Artikel i Fortune Magazine om den begynnande bensinbristen:
http://money.cnn.com/2008/09/26/news/economy/gasshortage_okeefe.fortune/index.htm?postversion=2008092613

Artikel i NY Times om samma sak:
http://www.nytimes.com/2008/09/22/us/22gas.html?ref=us

Tom Whipple är allas vår favoritstatistiker:
http://www.energybulletin.net/node/46681

Svenska bloggar om oljebrist är:

Tinas Universum (i Second Life):
http://tinasuniversum.blogspot.com/2008/09/nr-man-inser-att-man-r-p-samma-stlle.html

Mullvaden:
http://www.socialistiskapartiet.se/mullvaden/2008/09/08/att-bygga-for-undergangen/

Pensionismer:
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.4226330

och Ninnisaidyes råkade ut för oväntade följdeverkningar av orkanen Ike:
http://ninnisaidyes.blogg.se/2008/september/utkast-hi-ninni.html

torsdag 25 september 2008

De nationella oljebolagens förbannelse

Frågan om när världens oljefält går in i sin terminala fas och produktionen börjar sina är av yttersta vikt för hur regeringarna världen över kommer att tackla problemet med Peak Oil. De geologiska faktorerna är i sig skrämmande nog, men den riktiga jokern i leken är de nationella oljebolagen som inte har samma agenda som våra internationella oljebolag som arbetar långsiktigt och transparent mot sina ägare. De nationella oljebolagen är i mångt och mycket styrda av en kortsiktig önskan att maximera vinsten och roffa åt sig så mycket pengar som möjligt. Många av de nationella bolagen är dessutom illa skötta och återinvesteringarna är skrämmande låga.

Det här är allvarligt eftersom en stor majoritet av världens oljereserver numera är kontrollerade av de nationella oljebolagen. Anledningen till att jag kallar bolagen för en joker i leken är att när världens oljeproduktion väl börjar sina så har SaudiAramco, Gazprom, PEMEX, pdVSA, PetroBraz osv inte längre samma intresse av att producera olja i de kvantiteter som vi som importerar förväntar oss. Vladimir Putins Doktorsavhandling från 1997 handlade precis om hur Ryssland kunde skaffa sig trumf på hand genom att strypa oljetillförseln till Europa.

Allt detta händer medan svenska politiker stoppar huvudet i sanden och hoppas på bättre tider. När ska de vakna upp?

Robert Hirsch pratade på ASPO:s konferens i Houston förra året:

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1578108492/bctid1593346869

Artikel i NY Times om oljebrist i sydöstra USA:

http://www.nytimes.com/2008/09/22/us/22gas.html?ref=us

Tom Whipple skriver mer om samma oljebrist:

http://www.energybulletin.net/node/46681

Svenska bloggar om oljebolag är:

AktieNET.se:

http://blogg.aktienet.se/2008/09/20/vad-ska-man-fynda-da-oljebolag/

Den Nya Världen:

http://nyavarlden.org/miljo/2008/08/skramselpropaganda/

Nej till utträdeskravet:

http://nejtilluttradeskravet.wordpress.com/2008/08/31/veronica-berling/

och Mårtensson:

http://martenssonsmeningar.blogspot.com/2008/08/oljeproduktionen-blir-inte-hgre.html

onsdag 24 september 2008

John McCains groda

Valet i USA närmar sig nu med stormsteg trots att landet för ögonblicket upplever sin allvarligaste finanskris på närmare 80 år. Presidentvalskampanjen har därför tagit en kortare paus och kandidaterna har haft tid på sig att samla styrkorna, men gud vet vad John McCain tänkte när han skrev den här artikeln i tidsskriften Contingencies. Han diskuterar framtiden för sjukförsäkringssystemet och kommer fram till den här häpnadsväckande slutsatsen:

...att öppna vårt sjukförsäkringssystem för mer landstäckande konkurrens, som vi har gjort under det senaste decenniet inom bankväsendet, skulle ge större utrymme för innovativa produkter som inte är kännetecknade av statlig reglering...

Menar han verkligen allvar med det han säger eller är han ett lika dåligt skämt som Sarah Palin?

via James Fallows

Fler bloggar om John McCain är Markos blogg om USA, Jag vet, Erik Wiman, Magasinet Neo, och Enn Kokk

tisdag 23 september 2008

Fortune om Matt Simmons

I en artikel i Fortune Magazine skriver Brian O'Keefe en längre artikel om investmentbankiren/Peak Oil-profeten Matt Simmons. Simmons är styrelseordförande och ägare av firman Simmons & Co som har specialiserat sig på att finansiera oljeindustrin.

Utöver sina djuplodande kunskaper om energisektorn så är han också en ledande Peak Oil-profet. Han kom år 2005 ut med boken Twilight in the Desert som handlade om hur Saudiarabiens påstådda oljereserver bara var en bluff och om vi här i västvärlden litar på deras förmåga att pumpa upp den så kommer vi att få betala dyrt. Det ser nu alltmer ut som om Simmons slog huvudet på spiken när han sade detta.

Anledningen till att vi lyssnar på vad han har att säga är hans rättframma sätt som slår an en ton i publiken. Utöver detta så har han en del idéer som är värda att lyssna på. Bl. a. så talar han om att liberalisera arbetskraften så folk inte längre behöver pendla fram och tillbaka till arbetet - något som vi måste börja tänka på när bensinen blir tillräckligt dyr. Han talar också om att vi måste glömma att i framtiden tro att det är sommar och växtsäsong i snabbköpen året runt, men till sist säger han så här i artikeln:

Hur tragiskt är inte det. Jag borde inte vara den ende som faktiskt har en del idéer om hur vi kan komma ur det här utan att spränga varandra i bitar.

Det är bara att hålla med.

Artikeln i Fortune:
http://money.cnn.com/2008/09/15/news/economy/500dollaroil_okeefe.fortune/index.htm

Fler bloggar om Matt Simmons är bloggen hanky:
http://www.hanky.se/PeakOil/6385

Jonas hållbara blogg skriver om ett självförvållat köpstopp:
http://www.stenling.se/2008/09/08/kpstoppsrapport-juli-och-augusti/

likaså bloggen Köpstopp:
http://notbuying.blogspot.com/2008/09/det-hnder-massor-i-veckan.html

och Livet efter oljan skriver om Gunnar Lindstedts "Olja":
http://efteroljan.blogspot.com/2008/09/olja-av-gunnar-lindstedt-2005.html

Nord Stream och Tyskland

Claes Arvidsson skriver ett intressant inlägg på Svenska Dagbladets Ledarblogg om den rysk-tyska gasledningen, den svenska regeringens handfallenhet och den amerikanske ambassadören Michael Moores debattartikel efter Rysslands invasion av Georgien:

Trots att t ex FOI och Försvarsmakten har pekat på de säkerhetspolitiska aspekterna har den svenska linjen varit att betrakta Nord Stream från ett miljöperspektiv. Det är dags att realismen slår igenom också i regeringens syn på Nord Stream.

Jag vill läsa fler sådana blogginlägg!

måndag 22 september 2008

Kunstlers profetior

Författaren och journalisten James Howard Kunstler skriver ett mycket läsvärt blogginlägg varje vecka. I sin senaste krönika skriver han så här apropå vår tid som han jämför med det amerikanska inbördeskriget:

[inbördeskriget] präglade vår nationella identitet i ett århundrade - tills vi slängde allt överbord och blev ett samhälle fyllt av övergödda clowner där Vår Herre blev utbytt med Ronald McDonald.

Kunstlers profetior angående Peak Oil har blivit kraftigt kritiserade från flera håll. Bl. a. sade han något liknande angående Y2K-hotet och som vi alla vet så visade det sig vara kraftigt överdrivet. Det tar dock inte bort det faktum att James Kunstler är en väldigt driven krönikör som har prickat in en massa av det som händer just nu med närmast kuslig precision. Kunstler kallar den här perioden precis efter Peak Oil för "The Long Emergency" (så heter också hans bok som kom ut år 2005) där en lång rad essentiella sammhällsfunktioner bryter samman.

Att det finns en otroligt stor vilja bland politikerna att bevara systemet i sin nuvarande form blev tydligt illustrerat i helgen med Hank Paulsons plan om att köpa ut en stor del av Wall Street. Så här sade kongressledamoten John Boehner (R) från Ohio till George Stephanopoulos på ABC i går morse:

I slutänden handlar det inte om Wall Street och inte om de kommersiella papper som vi hör om på nyhterna. Det handlar om att skydda vår ekonomi, skydda amerikanska jobb och våra bankkonton.

Boehner har för övrigt vettiga åsikter och jag blev förvånad över att höra honom tala så här. Problemet är att de krafter som är i rörelse är mycket starkare än några statliga ingripanden. Så samtidigt som världen väntar på att USA skall ta initiativet så är amerikanerna fullt upptagna med att släcka gräsbränder. Jag undrar vilket schackdrag som Putins Ryssland funderar på just nu.

James Kunstlers artikel från 080922:
http://www.kunstler.com/

Chris Dodd och John Boehner blev intervjuade på ABC 080921:
http://www.youtube.com/watch?v=UrTwUD6udtk

Jonas Ek skriver mer om John Boehner:
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1740&blogg=26296

liksom Per Bjurman:
http://blogg.aftonbladet.se/20736/perma/936279/

Per Andréasson på Andra Sidan skriver mer om Senator Dodd:
http://peand.blogspot.com/2008/09/back-to-school-night-and-billys-in-town.html

och TOR skriver om Harry Reid och ställer samtidigt en viktig fråga:
http://tor.tumblr.com/post/50004697/majoritetsledaren-i-amerikanska-senaten

söndag 21 september 2008

Sarah Palin och oljan

Eftersom jag stöder Barack Obamas presidentkampanj så tänkte jag idag ge mig ut och kritisera John McCains val av vice-presidentkandidat, Sarah Palin. I en krönika i Dagens Nyheter skriver Göran Rosenberg om Palins hemstat Alaska och dess ekonomi:

Beroendet av omvärlden är det mest uppenbara. Alaskas ekonomi är helt beroende av intäkterna från oljan, som i sin tur är helt beroende av priserna och efterfrågan på världsmarknaden. Oljeintäkterna täcker åttiofyra procent av delstatens budget (Alaska har varken inkomstskatt eller varuskatt). Det är oljan som finansierar vägarna och skolorna och poliserna, liksom de årliga kontantbidragen från staten till invånarna. Bara i år kommer varje man, kvinna och barn (!) i Alaska att få den nätta summan av 3 269 dollar direkt i handen. Inte så konstigt om opinionsstödet för mer oljeborrning i Alaska är kompakt (75 procent).

I vänsterorganet The Nation skriver Michael Klare en artikel som handlar om samma sak. Citat:

Sedan hon tillträdde som guvernör 2006 så har Palin haft ett enda övergripande mål: att öka Alaskas inkomster från olje- och gasproduktionen.

Hon har främst gjort detta genom att driva på två lagstiftningar. En som beskattar oljebolagen mer och en som ska underlätta byggandet av en oljeledning från Alaska till övriga USA. Den första lagen innebär utöver skattehöjningar samtidigt skattelättnader för bolag som vill borra efter olja i Alaska vilket främjar nyprospektering och den andra främjar förutsättningarna för ökad olje- och gasproduktion i Alaska. Det är i och för sig ingen dålig politik, men eftersom Palin bara har erfarenhet av att leda Alaska, och oljeinkomsterna står för 42% av delstatens samlade inkomster, så har hon absolut ingen erfarenhet av att leda en sådan komplex ekonomi som den amerikanska.

Dessutom så har hon uttalat sig negativt om förnyelsebar energi. Så här sade hon till en reporter för tidsskriften Oil & Gas Journal:

Jag vill inte att saker och ting går för långt med den förnyelsebara energin, speciellt eftersom den kräver ekonomiskt stöd i form av subventioner samtidigt med att den inte tar hänsyn till energin som redan finns till vårt förfogande.

En vice-president kandidat som uttalar sig så i en tid då världen står inför sin historiska topp i oljeproduktionen är helt enkelt inte lämpad för uppgiften att leda världens största ekonomi.

Michael Klares artikel:
http://www.thenation.com/doc/20081006/klare

Göran Rosenbergs krönika:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=828961

Fler bloggar om Sarah Palin är Gester med ord:
http://www.gester.se/politik/yrkesforbud-for-religiosa/

Kurranz:
http://kurranz.blogg.se/2008/september/liberalisera-vapenlagarna.html

Skick:
http://www.skick.se/2008/09/sarah-palin-och-klimatfrgan.html

Steve Lando:
http://stevelando.blogspot.com/2008/09/beast-of-alaska.html

lördag 20 september 2008

Federal Reserves roll

Idag tänke jag skriva om centralbanker är och om hur olika deras roller är. I Sverige är exempelvis Riksbanken underställd Sveriges Riksdag och dess roll att styra över penningpolitiken är klart reglerad i grundlagen. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve är å andra sidan en bankkartell som är en hybridorganisation mellan de stora amerikanska bankerna och den amerikanska staten. Federal Reserve är m.a.o. inte en del av den amerikanska regeringen utan en bankkartell med frihet att trycka pengar som den behagar.

Skillnaden kan tyckas vara akademisk, men Federal Reserve har bara en uppgift och det är att bevara bankerna, kosta vad det kosta vill. Saker som inflation och ekonomi är sekundära - det viktiga är att bevara det finansiella systemet. Detta är det speciellt viktigt att komma ihåg i dessa tider av finansoro och injektioner av biljoner dollar i systemet. Problemet är bara att räkningen för de här massiva räddningsaktionerna kommer efteråt i form av inflation. I och med George W Bushs senaste räddningsplan så har världen tagit ytterligare ett steg mot hyperinflation.

Jag har länkat till den här intervjun med Edward Griffin tidigare men jag gör det igen:

John Williams på Shadowstats.com blir intervjuad av Jim Puplava:
http://www.netcastdaily.com/broadcast/fsn2008-0920-3a.mp3

Fler bloggar om Federal Reserve är Mitt i steget:
http://mitt-i-steget.blogspot.com/2008/09/fed-och-bush-i-full-panik.html

Tilly's blogg:
http://anderstilly.blogspot.com/2008/09/finanskrisen.html

Life of a Stockman:
http://cristofferstockman.blogspot.com/2008/09/vga-ta-kontrollerade-risker-idag.html

och Pressrummet:
http://pressrummet.blogg.se/2008/september/finanskrisen-slar-hart-mot-svenska-aktiespara.html

fredag 19 september 2008

Kinesiska ögon

Real News heter en nyhetskanal som fokuserar på oberoende nyheter. Grundaren är en kanadensare vid namn Paul Jay och här intervjuar han den kinesiske ekonomiprofessorn Minqi Li vid Universitetet i Utah. Professor Li lägger i intervjun ut texten för en kommande bok: The rise of China and the Demise of the World Capitalist System som är en väldigt klarsynt redogörelse över Kinas uppgång på världsscenen.

Bl. a. säger Professor Li att Kina står för en tredjedel av världens ökning av energikonsumtion och Kina konsumerar nu omkring 10% av världens olja. Eftersom ökningstakten ligger på mer än 10% om året så innebär det att Kinas oljekonsumtion kommer att fördubblas fram till 2015. Detta samtidigt med att vi redan ser tecken på begränsningar i hur mycket de oljeproducerande länderna kan pumpa ut ur marken. Professor Li tecknar ett dystert porträtt av framtiden med Kinas enorma hunger för energi och andra naturresurser som står mot USA:s och EU:s samtidigt som världens oljeproduktion är vid sitt historiska maximum.

Problemen stannar dock inte här utan Kina är också det land i världen som har de största dollarreserverna. Den kinsesiska staten har närmare 2 biljoner dollar i valutareserver. Speciellt i dessa tider av djup oro på finansmarknaderna så måste den amerikanska regeringen tacka sin lyckliga stjärna för att den kinesiska staten faktiskt fortfarande köper upp den amerikanska statsskulden. Skulle de inte ha gjort det så skulle den amerikanska dollarn falla som en sten. I en artikel i förra veckan i den officiella kinesiska tidningen People's Daily (ej online) så sade en kinesisk akademiker att "världen måste börja överväga att bygga ett nytt finansiellt system som inte längre är beroende av USA".

Tecknen är tydliga nog. I en inte alltför avlägsen framtid kommer amerikanska intressen att stöta samman med kinesiska. När det händer så vill i alla fall inte jag vara i vägen.De andra avsnitten finns här:
http://therealnews.com/t/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=74&jumival=188

Artikel om Kinas nya hot om en ny valutaordning:
http://www.reuters.com/article/businessNews/idUSPEK4365020080917?feedType=RSS&feedName=businessNews&rpc=23&sp=true

Svenska bloggar om Kina är bl. a. Oswalds Popcorn:
http://kempagbg.blogspot.com/2008/09/china-twelve-points-chine-douze-point.html

Snickarjävel:
http://snickarjavel.blogspot.com/2008/09/sluta-dansa-verhuvudtaget.html

Spanarn:
http://hygienkonsult.blogspot.com/2008/09/matskandal.html

och Free and Thinking:
http://blogg.idg.se/free_thinking/entry.jsp?messid=5305

torsdag 18 september 2008

Olja i Barents Hav

Varje månad brukar jag kolla på det amerikanska EIA:s officiella siffror för hur mycket olja som har producerats föregående månad. Länge såg det ut som om världens absoluta topp skulle ha varit i maj 2005, men i början av året så lyckades de oljeproducerande länderna att marginellt öka produktionen över den nivån. De senaste månaderna så har siffrorna från i år dock reviderats ned kraftigt, och även om världens absoluta topp just nu var i maj 2008 så finns det skäl till försiktighet. Det är dessutom så att produktionsdata av det här slaget brukar variera kraftigt inom en felmarginal, men det som kan sägas är att världen definitivt har nått en platå i oljeproduktionen. Nu återstår att se om den kan ökas signifikant.

Eftersom oljan i övriga delar av världen så smått börjar sina så letar världen desperat efter nya ställen att borra på, och ett av de mest lovande ställena för oljeborrning är Arktis där den globala uppvärmningen gör området allt mer tillgängligt. Även om siffran har ifrågasatts så skall det finnas så mycket som 300 miljarder fat råolja norr om polarcirkeln. Eftersom Arktis i mångt och mycket är ett område med luddiga gränsdragningar så pågår just nu en kapplöpning om att roffa åt sig så mycket land som möjligt, och speciellt Rysslands frammarsch väcker oro. I dagarna så talade Rysslands president Medvedev om "nödvändigheten av att säkra internationell rätt rörande Rysslands yttre gränser mot Arktis".

Vi måste göra oss av med vårt enorma oljeberoende om vi inte skall stå med mössan i hand när Ryssland stänger av energikranen till Västeuropa. Jag vill gå så långt som att säga att det är vår tids klart viktigaste inrikes- och utrikespolitiska fråga.

Artikel i Barents Observer:
http://www.barentsobserver.com/russias-northern-frontier.4511064-16149.html

EIA:s siffror över oljeproduktionen:
www.eia.doe.gov/ipm/t11d.xls

Försvarsbloggen skriver om den globala uppvärmningen och Nordostpassagen:
http://falkopingsskvaller.blogspot.com/2008/09/nordostpassagen-ligger-ppen.html

Liksom Terra Incognita:
http://terraincognita.blogsome.com/2008/08/28/isen-i-arktis/

och Blandade Betraktelser:
http://bloggjens.blogspot.com/2008/08/arktis-smlter-vidare.html

Ole Berthelsen på norska TV2 skriver mer om John McCain, Sarah Palin och Arktis:
http://oleberthelsen.tv2blogg.no/article97431.ece

och Livet efter oljan om transporter med segelfartyg:
http://efteroljan.blogspot.com/2008/09/segel-p-transportfartyg-snker-kostnader.html

onsdag 17 september 2008

Billigt, billigt

I en lång artikel på Financial Sense reder Daniel Amerman ut begreppen kring försäkringsbolaget AIG och Credit Default Swaps. En stor del av artikeln var skriven för sex månader sedan och nästan allt det han varnade för där utspelar sig just nu inför våra ögon. Han sammanfattar situationen i fyra meningar:

Det Uppenbara

Räddningsaktionen

Det Oundvikliga

Möjligheten

att tjäna pengar. Det Uppenbara är den övergripande kris som går genom de amerikanska finansmarknaderna och som lemlästar de flesta aktörerna. Räddningsaktionen syftar på den amerikanska centralbankens agerande gentemot AIG. Så här kommenterar Peter Schiff i en annan artikel på Financial Sense:

Medan Fannie och Freddie var diskutabla quasi-statliga bolåneinstitut som krävde specialbehandling så finns det inte någon sådan status för AIG. Vem har gett Fed (den amerikanska centralbanken, övers. anm) tillåtelse att trycka pengar för att ta över privata firmor?

Det Oundvikliga kommer att stå allt tydligare under de närmaste månaderna alltmedan CDS-marknaden bryter samman. Slutligen så definierar Amerman situationen som Möjligheten att tjäna pengar. Som investerare så tycker jag själv bättre om marknaderna när det som kan köpas är billigt, och just nu så är jag lika uppspelt som ett barn på julafton. Så vad ska jag köpa i morgon?

Daniel Amermans artikel:
http://www.financialsense.com/fsu/editorials/amerman/2008/0917.html

och Peter Schiffs:
http://www.financialsense.com/fsu/editorials/schiff/2008/0917.html

Svenska bloggar om finanskrisen och AIG är Mr Mekong:
http://mrmekong.blogspot.com/2008/09/finanskollapsen.html

Ministry of Truth:
http://ministryoftruth.wordpress.com/2008/09/17/ailing-insurance-group/

The Blackjacker:
http://theblackjacker.se/finanskrisen/

Norrlandsfolket:
http://norrlandsfolket.blogspot.com/2008/09/fed-rescues-aig-barclays-buys-lehman-us.html

och Amerikabloggen kommenterar finanskrisen i ljuset av valkampanjen:
http://www.newsmill.se/node/1315

tisdag 16 september 2008

Georgien, Azerbaijan, Kazakstan och Ryssland

Steve LeVine skriver om Centralasien i Business Week, och i torsdags kom han ut med en artikel om Georgien, Azerbaijan och Ryssland. Artikeln handlar om hur Rysslands korta krig och seger mot Georgien kommer att sätta djupa spår hos oss här i EU under en lång tid framöver. Enligt Levine så handlade konflikten egentligen inte om Georgien utan landet var bara droppen som fick glaset att rinna över.

Som det är nu så går ungefär 1,5 miljoner fat olja om dagen från Chevrons Tengiz-fält i Kazakstan genom BTC-oljeledningen från Baku i Azerbaijan till Ceyhan i Turkiet via Tiblisi i Georgien, och resten går på järnväg genom Georgien. Den riktigt intressanta frågan är nu om Azerbaijan och Georgien kommer att lyckas med att utöka kapaciteten på den oljeledning som går genom länderna med ytterligare 1,5 miljon fat olja eller om de först måste blidga Ryssland.
Ryssland kan uppvisa en lång rad framgångar på senare tid speciellt på energiområdet i Centralasien.

Så vad vill Ryssland? Ryssarna har bl. a. gjort klart för den azeriska regeringen att de vill köpa lika mycket naturgas av Azerbaijan som landet har gått med på att skicka till EU - dvs hela landets reserver. Hur som helst så visade Rysslands premiärminister Vladimir Putin att han inte behöver använda militären något mer efter kriget i Georgien. Nästa gång som någon sätter sig upp mot Mamma Ryssland så behöver han bara stänga av energikranen så får han precis som han vill. De som är på vänsterkanten tycker att det är bra - vi andra tycker att det är tragiskt.

Steve LeVines artikel i Business Week:
http://www.businessweek.com/magazine/content/08_38/b4100074992471.htm

Andra bloggar om Kazakstan är Cold Lazarus:
http://coldlazarus.blogspot.com/2008/09/ryssligt-feltnk.html

liksom UD/RK Samhällsdebatt:
http://uddebatt.wordpress.com/2008/09/03/russia%e2%80%99s-war-in-georgia-and-the-background-chronology-to-it/

Johan Norberg:
http://www.johannorberg.net/?page=displayblog&month=08&year=2008#2818

och Allt om Georgien:
http://georgien.bloggsite.se/post/19/13966

måndag 15 september 2008

Kapitalismen fungerar!

Men vi är på rätt väg. Lehman går under. AIG kämpar...och hoppas på att staten köper ut dem. Huspriserna i Kalifornien har sjunkit med 30%...och sjunker ytterligare.

Bill Bonner - The Daily Reckoning

USA:s finansminister Hank Paulson visade sig vara av hårdare virke än vad han tidigare har gett prov på, men eftersom han har meddelat att han inte tänker fortsätta som finansminister efter valet i november så gör det ingen skillnad. Den andra tsunamivågen har träffat skutan och marknaderna reagerar i panik.

Försäkringsbolaget AIG, som är ett bolag med en enorm exponering mot marknaden med credit default swaps, är på repet. Vad som ytterst händer med denna 62 biljoner (trillion) dollars marknad står skrivet i stjärnorna. Hela den finansiella sektorn i den amerikanska ekonomin är i gungning.

Roten till problemen är naturligtvis de fallande huspriserna i kombination med dåligt reglerade finansmarknader och högt belånade mäklare. I spelet som har kallats socialism för de rika har USA:s regering försökt att köpa ut hela Wall Street utan att lyckas. Det är oklart om det är omsorg om skattebetalarna eller så att underskotten i finanserna tynger regeringen, men signalen som skickades ut i går var tydlig: Hit men inte längre.

Resultatet är att kapitalismen fungerar och systemet har satt igång en mycket plågsam men ändå självläkande process.

Bill Bonner skriver sin dagliga kolumn:
http://www.dailyreckoning.com/Issues/2008/DR091508.html

Doug Noland är expert på credit default swaps:
http://www.prudentbear.com/index.php/commentary/creditbubblebulletin?art_id=10111

Ekonomistas skriver mer om Lehman Brothers konkurs:
http://ekonomistas.se/2008/09/15/en-bra-konkurs/

liksom Angie Roger:
http://angelaroger.blogspot.com/2008/09/svrt-att-stoppa.html

och Diversifierad:
http://diversifierad.blogspot.com/2008/09/riktigt-dligt.html

och Ekonomikommentarer fortsätter att diskutera altruism:
http://vansterekonomi.blogspot.com/2008/09/mer-om-sjlviskt-beteende-bland-smbarn.html

söndag 7 september 2008

Paris

Jag kommer att vara bortrest nästa vecka så bloggandet blir därefter.

Fannie och Freddie återigen!

Idag så väntas USA:s finansminister Hank Paulson tillkännage en plan som effektivt förstatligar Fannie Mae och Freddie Mac. Det är en förlängning på den lag som gick igenom den amerikanska kongressen i somras och som ger USA:s regering rätt att köpa ut de stora bolåneinstituten.

Räddandet var i och för sig väntat, men vi måste samtidigt tänka på vad det betyder. Fannie Mae och Freddie Mac är ett mellanled mellan huslåntagarna och de internationella valutamarknaderna och tillsammans så garanterar de lån motsvarande 5,2 biljoner dollar. Samtidigt så är mellan 70 och 80% av de nya lånen som går igenom idag också är garanterade av Fannie och Freddie så den siffran väntas stiga till 8 biljoner dollar år 2010.

Om vi sedan räknar med att 20% av dessa lån kommer att gå under vilket är troligt eftersom huspriserna hittills har fallit med 7,6%, men väntas falla med ytterligare 10-12 procentenheter. 20% av de amerikanska hushållen kommer då att ha mer lån på husen än vad husen är värda. Det motsvarar då 20% * 8 biljoner = 1,6 biljoner i förluster. Nu får naturligtvis bankerna tillbaka en del pengar när de tvångsauktionerar. Låt oss säga 40% i genomsnitt, men det innebär ändå en förlust motsvarande 1,6 biljoner * 60% = 1 biljon dollar. Med en statsskuld som redan tidigare är på 7,5 biljoner dollar så väntas det ytterligare öka bördan för de amerikanska skattebetalarna.

För dollarn innebär är det här inget annat än en katastrof. Eller An unmitigated distaster som investeraren Jim Rogers uttryckte det i en intervju på Bloomberg i juni. Vi har naturligtvis sett finanskriser tidigare: I början av nittiotalet så var Sverige och Finland drabbade, i slutet av samma årtionde Ryssland och Sydostaien och i början av 00-talet så var det Argentinas tur. Skillnaden är att den här gången så är det världens finansiella och ekonomiska nav som är drabbat. Smittan kommer naturligtvis då även att drabba oss förr eller senare.Men ska det gå åt helvete så ska det vara med musik:Mish Shedlock skriver mer:
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2008/09/gses-and-other-financial-institutions.html

Fler bloggar om Fannie och Freddie är Marknadsblogg:
http://marknadsblogg.blogspot.com/2008/09/fanny-freddie-bailout.html

och Förnuftets kalla och oresonliga röst:
http://svanberg.wordpress.com/2008/08/21/klandra-inte-kapitalismen-for-bolanekrisen/

Många dagars korta skuggor:
http://mysteriouspete.blogspot.com/2008/08/freddie-mac-fannie-mae.html

liksom Aktier och Fonder:
http://www.aktiefondtips.se/vilken-small-pa-borsen-idag/

Sydsvenskan om Georgien

Per T. Ohlsson i Sydsvenskan har en poäng när han säger följande:

Det ter sig självklart att ett auktoritärt och genomkorrumperat Ryssland – vars nyvunna ekonomiska styrka uteslutande beror på kraftigt höjda energipriser – betraktar Georgien som ett farligt föredöme för andra postsovjetiska stater. Saakasjvili måste bort. Här avtecknar sig den fundamentala princip som står på spel i den rysk-georgiska konflikten: varje lands rätt att välja sin egen väg.

Trots att Ryssland vann denna rond så är det fel att underskatta demokratins inneboende styrka.

Artikeln:
http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article365302/Medan-EU-tittade-pa.html

lördag 6 september 2008

Georgien igen

I en artikel i vänsterorganet TomDispatch så analyserar fredsforskaren Michael Klare situationen i Georgien och vad som egentligen står på spel: Oljan i Kaspiska Havet. Enligt BP's senaste sammanställning så finns det 48 miljarder fat olja och 7,6 biljoner kubikmeter naturgas i Azerbaijan, Kazakstan, Turkmenistan och Uzbekistan tillsammans. Eftersom nu geografin kring Kaspiska Havet ser ut som den gör så måste oljan och naturgasen transporteras på land för att komma till de internationella marknaderna.

Under Sovjetunionens sammanbrott på 1990-talet så strömmade de västerländska oljebolagen in till Centralasien och slöt avtal med ledarna om utvinning av olja och gas. Chevron var först med ett kontrakt på Tengizfältet i Kazakstan, men BP, Shell och de andra stora oljebolagen kom hack i häl. Dåvarande president Clinton och den unga nationella säkerhetsrådgivaren Sheila Heslin lanserade samtidigt idéen om en oljeledning från Baku i Azerbaijan via Tiblisi i Georgien till Ceyhan i Turkiet och stödet till denna blev senare officiell amerikansk politik. Samtidigt fick Georgien massivt amerikanskt militärt stöd.

1999 kom så Vladimir Putin till makten och förändrade i ett slag rysk politik från att ha varit kännetecknad av dåliga finanser och hela samhället i upplösning till en politik med en helt ny självsäkerhet på framför allt energiområdet. Putins politik har framför allt gått ut på att kontrollera oljeledningarna till de västerländska marknaderna och binda upp länderna i Centralasien att skicka oljan och gasen via ryska ledningar. Putin slöt ett avtal i december förra året om att skicka 20 miljarder kubikmeter naturgas från Kazakstan, Uzbekistan och Turkmenistan om året genom befintliga ryska gasledningar.

Samtidigt så har USA främjat idéen om NATO-medlemsskap för Georgien och Ukraina, och det finns visst fog för den ryska rädslan om att bli omsluten av NATO. Rysslands argument är att hon inte vill lämna över världsherraväldet till neokonservativa tänkare som kan få för sig att attackera vilket land som helst, när som helst.

Det är mot denna bakgrund som kriget i Georgien ska betraktas.

Så här i efterhand så står det klart att Michail Saakasjvili, dopad av amerikanska pengar och försäkringar om NATO-medlemsskap, gick rakt i den björnfälla som ryssarna hade satt upp. Nu kunde ryssarna visa världen hur sårbar Clintons oljeledning är. Under konfliktens första dagar så kom rapporter om att oljeledningen hade blivit bombad - något som senare har blivit dementerat, men hur som helst så stannade den ryska militären på skottavstånd från ledningen.

USA och västerländska media har nu lanserat en kampanj för att fördöma det ryska agerandet, speciellt efter det ryska erkännandet av Abchazien och Sydossetien. Bl. a. så talar man om ekonomiska sanktioner och att utsluta Ryssland ur G8-gruppen, men frågan är hur mycket Ryssland kommer att lida. Det står tämligen klart att Ryssland har vunnit den här ronden och med ett USA som står på randen av finansiellt och ekonomiskt sammanbrott så kan nästa rond sluta med knock-out.

Michael Klares artikel i TomDispatch:
http://www.tomdispatch.com/post/174971/michael_klare_the_bush_administration_checkmated_in_georgia

Steve LeVines The Oil and the Glory:
http://www.oilandglory.com/

FW Engdahl skriver på Financial Sense:
http://www.financialsense.com/editorials/engdahl/2008/0904.html

Mikael Eriksson skriver om Carl Bildt, Mona Sahlin och Georgienkonflikten:
http://amikaeleriksson.blogspot.com/2008/09/i-sak-mona.html

liksom Niklas Carlsson:
http://www.niklascarlsson.se/2008/09/sahlins-chamberlain-inspirerade-politik.html

Motbilder om förfalskade bilder:
http://motbilder.se/2008/09/06/forfalskade-krigsbilder-fran-georgien/

Tankar i gryningens ljus om snedvriden mediarapportering:
http://gryningensljus.blogspot.com/2008/09/intressen-i-bloggvrlden.html

och Ekonomikommentarer skriver om företagandet i Sverige:
http://vansterekonomi.blogspot.com/2008/09/entreprenrerna-och-klyftorna.html

torsdag 4 september 2008

En bön om snabbtåg!

Ett av de stora problemen med att ta tåget från Sverige till olika destinationer i kontinentala Europa är flaskhalsen vid Fehmarn-bält. Som det är nu så tar resan mellan Köpenhamn och Hamburg 4h 38 min, vilket är alltför lång tid i sammanhanget. Den borgerliga regeringen i Danmark inser att så här kan det inte fortsätta utan satsar nu mer än 5 miljarder euro på att bygga en bro över Fehmarn, vilket i ett slag skulle förkorta restiden med mer än en timme. Om den danska regeringen nu bestämmer sig för att bygga spår för snabbtåg på sträckan Köpenhamn - Rødby så skulle restiden kunna mer än halveras.

Eftersom jag bodde i Hamburg i nästan fyra år så vet jag vilken enorm betydelse staden har inte bara för det tyska näringslivet utan även för det svenska. Europakorridoren heter en påtyckningsgrupp bestående av kommuner i södra Sverige, Danmark och Tyskland som kämpar för snabbtåg hela vägen mellan Stockholm och Hamburg. Restiden skulle då kunna komma ner till 4h 25 min och resmålen i kontinentala Europa skulle komma mycket närmare.

När Anders Borg säger att 95% av trafiken i Sverige går på väg så har han helt rätt. Så är det nu, men hur ser det ut om fem år? Kan vi verkligen räkna med att oljan kommer att vara billig och rikligt förkommande även i framtiden? Kommunikationsminister Åsa Torstenssons stora infrastrukturproposition läggs fram senare i september. Om Sverige skall vara ett föregångsland även i framtiden så måste vi helt enkelt bygga ut järnvägen. Så satsa nu på snabbtåg, för bövelen!

Tomas Lundins artikel i Svenska Dagbladet:
http://www.e24.se/samhallsekonomi/varlden/artikel_679081.e24

Europakorridorens websida:
http://www.europakorridoren.se/e_press_m_visa.asp?ID=14&Pressid=23

Fler bloggar om snabbtåg är Ecoprofile:
http://www.ecoprofile.se/920_1092_Fler_snabbtag_till_Kopenhamn.htm

Magnus blogg:
http://magnuspersson.blogspot.com/2008/08/det-gr-som-p-rls.html

och Mikael Persson på bloggen imike:
http://imike.se/norrkoping/250-det-finns-ett-starkt-behov-av-snabbtag.html

En långpendlares funderingar skriver om Nynäsbanan:
http://enlangpendlare.blogspot.com/2008/08/omstart.html

onsdag 3 september 2008

Vad är skuld?

På sin websida förklarar Chris Martenson en lång rad ekonomiska och finansiella fenomen som har långtgående betydelse för våra vardagliga liv. Presentationen består av PowerPoint-figurer och förklarar hur pengar skapas av bankerna genom utlåning och hur de blir tryckta av centralbankerna via sedelpressarna. Han förklarar allt ifrån vad skuld är till Peak Oil på 2,5 h och resultatet är välorganiserat och lättförståeligt. Han säger bl. a. säger han så här om den amerikanska statskulden:

Skuld är ett krav på mänskligt arbete.

Den amerikanska skulden per capita har aldrig varit så hög som nu.

Skulden har ökat med 16 biljoner dollar de senaste fem åren och det mesta av skulden är på lån som har gått till konsumtion.

Skuldmarknaderna förutsätter att den framtida ekonomin kommer att bli mycket större än den nuvarande.

Sen 1920-talet så har USA nästan aldrig haft mer än 200% av BNP i skuld. Det enda undantaget var på 1930-talet och Den Stora Depressionen då ekonomin krympte signifikant. Det var först i mitten på 1980-talet som skulden tilläts att accelerera på allvar. Eftersom skulder alltid måste bli tillbakabetalda så förutsätter nuvarande skuldnivå att framtidens ekonomi kommer att bli mycket större än den nuvarande. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv.

Chris Martensons Crash Course. Det enda negativa är att sidan laddar riiiiiiktigt långsaaaaamt:
http://www.chrismartenson.com/crashcourse

Ekonomikommentarer skriver om "supply-side economics" som definitivt har varit med om att skapa statsskulden:
http://vansterekonomi.blogspot.com/2008/09/nedsippringsteorins-dd.html

Catti Ullström skriver om Barack Obama:
http://cattiullstrom.blogspot.com/2008/09/att-digga-obama.html

Röd-grön solidaritet skriver om flyktingar på Filippinerna:
http://rodgronsolidaritet.wordpress.com/2008/09/03/560000-har-flytt-i-filippinerna-inte-160000/

Ministry of truth skriver om den brittiska statsskulden:
http://ministryoftruth.wordpress.com/2008/09/02/att-belona-idioti-med-skattepengar/

Jessie-Carpe Diem om hur skulder leder till dålig ekonomi:
http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.4206620

tisdag 2 september 2008

Tåg i Kina

1994 så deklarerade den dåvarande generalsekreteraren för Kinas kommunistparti Jiang Zemin att bilen skulle bli en hörnpelare i landets industrialisering. 1990 så producerade Kina 42000 bilar om året, 2004 så producerade landet mer än 2,3 miljoner bilar, något som Kelly Sims Gallagher påpekar i uppsatsen China Shifts Gears från 2006. Enligt BP:s Statistical review så konsumerade världen 69,5 miljoner fat olja om dagen 1995 - 2007 hade konsumtionen stigit till 85,2 miljoner fat olja om dagen. Av de 15,7 miljonerna fat om dagen i ökad konsumtion så kom 4,6 miljoner från Kina.

Det är svårt att inte slås av att Kinas beslut att främja bilen var ett stort strategiskt misstag. De västerländska ledarna borde ha satt press på Kina att investera i alternativa transportsätt och inte i motorvägar, bilar och långtradare. Kina borde ha satsat på höghastighetståg mellan de större städerna långt tidigare. Nu när tecknen hopar sig på att världens oljeproduktion kommer allt närmare sitt maximum och oljeexporterna enligt vissa bedömare snart minskar dramatiskt så ökar Kinas oljetörst med 18% om året. Det är inte bara ett problem för Kina utan för hela världen.

BP:s Statistical Review från 2008:
http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622

Kelly Sims Gallaghers China Shifts Gears från 2006:
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/17893/china_shifts_gears.html?breadcrumb=%2F

Artikel i The Daily Telegraph om höghastighetståg mellan Peking och Shanghai som inte skall stå klart förrän 2012:
http://www.telegraph.co.uk/travel/2659524/China-planning-worlds-fastest-train-from-Beijing-to-Shanghai.html

Fler bloggar om Shanghai är bloggen Militära Reflektioner:
http://militarareflektioner.wordpress.com/2008/09/01/generalissimo-chiang-kai-shek-4/

Tina Dahl på bloggen Tinas Universum:
http://tinasuniversum.blogspot.com/2008/09/st-60-70-nej-men-made-in-china-och.html

Alex i Kina:
http://alexikina.se/2008/08/31/shanghai-world-financial-center/

Anna Dabrowski:
http://blogg.aftonbladet.se/7035/perma/932422/

Kinabloggen:
http://blogg.expressen.se/kina/entry.jsp?messid=409689

och JAS på bloggen Enjoy the view:
http://jas-enjoytheview.blogspot.com/2008/08/four-hours-in-taxi.html

måndag 1 september 2008

Mer om Georgien

I dagarna har det kommit en lång rad artiklar som försvarar Rysslands agerande i Georgien samtidigt som de fördömer USA:s. Kanske är det som signaturen Spengler skriver i Asia Times att "USA spelar monopol medan Ryssland spelar schack", men det förändrar inte situationen i sak. Tvärsom så kan de militära framgångarna i Sydossetien och Abchazien få negativa konsekvenser för Ryssland. Om detta skriver Ivan Krastev på den liberala tankesmedjan Centre for Liberal Strategies i Bulgarien. Han ger 3 skäl till det:

1./ Ryssland har varit livrädd för NATO:s expansion i dess bakgård, men attacken mot Georgien ökar stödet för ett NATO-medlemskap i de europeiska länderna.

2./ Polens snabba ratifikation av missilförsvaret skall ses i ljuset av att landets hårdföra ledare hyser ett djupt misstroende mot Ryssland och gärna påskyndar USA:s inflytande i Polen.

3./ Vitrysslands agerande. Samma dag som Ryssland ställde sig frågande till Minsks bristande stöd till Rysslands agerande i Georgien så beordrade Vitrysslands president Lukasjenko sin utrikesminister att öka utbytet med EU och USA.

Jag tror att Putin och Medvedev nu njuter till fullo av att äntligen få stå i centrum för världens intresse. De verkar njuta när vi är rädda. Det blir dock inte bättre av att vi fyller våra tidningar med historier om "ryska segrar och amerikanska förluster". Återtåget som spelare på världsscenen måste ses i ljuset av att de forna grannländerna fortfarande flyr Ryssland till förmål för väst.

Ivan Krastevs essä Russia and the Georgia warOpen Democracy:
http://www.opendemocracy.net/article/russia-and-the-georgia-war-the-great-power-trap

Signaturen Spengler skriver i The Asia Times:
http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JH19Ag04.html

Six pints of bitter, please skriver om Kaukasus:
http://stockholm-moscow.blogspot.com/2008/08/318-krutdurk-men-gstvnligare-n-kaukasus.html

diVERse skriver om Putins intervjuer med västvärldens media:
http://www.kniivila.net/2008/akta-er-vi-ar-galna/

Tilly's blogg skriver om ryska dissidenter:
http://anderstilly.blogspot.com/2008/09/ryssland-georgien-och-ukraina.html

Björnbrum skriver om SCO:
http://bjornbrum.blogspot.com/2008/08/ondiga-stater-och-shanghaigruppen.html

och Jakob Stålhammar skriver om hur utrikespolitiken numera sköts via bloggen:
http://jacobstalhammar.blogspot.com/2008/08/i-framtiden-skts-utrikespolitiken-via.html