lördag 30 november 2013

Är bostadsbubblan på väg att spricka i London?


Foto: Flickr-användare Doug Wheller.

Bostadspriserna i centrala London ökade bara med 0,2% i november. Den låga ökningstakten spär på farhågorna om en krasch. 

Ett av kännetecknen för en bubbla i tillgångar är att priserna rakar i höjden samtidigt som de korresponderande inkomsterna ligger stilla. Bostadsmarknaden i London har under en längre tid varit förskonad för den nedgång som Storbritannien på nationell nivå har sett. Det har framför allt varit utländska investeringar i faschonabla kvarter som Knightsbridge, Chelsea och Mayfair som har drivit upp priserna.
Bostadsmarkanden i London har nästan helt släppt förankringen med övriga Storbritannien.

En bidragande orsak till uppgången har varit stödköp av obligationer från den brittiska centralbanken, The Bank of England, men eftersom den brittiska ekonomin nu visar klara tecken på återhämtning så verkar nya stödköp vara ganska avlägsna. Den relativt nye centralbankschefen, kanadensaren Mark Carney, verkar inte direkt heller se någon nytta av ytterligare stödköp i nuläget utan har tvärtom signalerat för en åtstramning under de närmsta månaderna.

En ökning på nästan noll

Så därför var det signifikativt när Financial Times ekonomiredaktör Chris Giles i morse rapporterade att priserna i centrala London bara hade stigit med 0,2% i november. På årsbasis var ökningstakten 6,9% vilket är den lägsta siffran på fyra år.

Om luften nu är på väg ut ur Londons bostadsmarknad så är frågan om vi är på väg att se en liknande nedgång som den som härjade på Londons bostadsmarknad i början på nittiotalet. Då sjönk priserna med 31% i åren mellan 1989 och 1992, något som hade förödande effekter på hela den brittiska ekonomin.

Situationen i Stockholm

Varför är det här då viktigt för oss? Ja,den självklara likheten med bostadsmarknaderna i centrala London och i centrala Stockholm är att bägge två är geografiskt avgränsade stadskärnor med liten eller ingen nybyggnation alls. Bägge två har också haft en prisutveckling under senare år som för tankarna till en bubbla - till stor del drivet av lättvindig penningpolitik från respektive centralbank.

Det är naturligtvis svårt att dra slutsatser från bara en månads statistik, och närmast omöjligt att dra växlar på statistik i helt annat land, men situationen på bostadsmarkanden i London kan vara ett järtecken för vad som kan komma att hända här. Speciellt när stackars Stefan Ingves blir tvungen att höja räntan.