söndag 13 juni 2010

Virus och maskar

Jag är definitivt ingen datorexpert och mina kunskaper om datorvirus är högst begränsade, men den här essän av Mark Bowden i juniutgåvan av tidsskriften The Atlantic Monthly fångade mitt intresse. Den handlar om den försåtliga "masken" Conficker som tros ha infekterat 6 miljoner datorer världen över. Essän är skriven som en spänningsroman och drar in läsaren i en parallelvärld där katt och råttaleken mellan de onda och de goda är ständigt pågående.

Fler bloggar om Conficker är Tommy K Johanssons IT-blogg:
http://blogg.tkj.se/disketten-lever-och-frodas/

Edit:

Joakim Andersson skriver om samma artikel:
http://joakimandersson.se/archives/2010/05/17/the-enemy-within-magazine-the-atlantic/

PC Online skriver mer om datorvirus:
http://www.pconline.se/artiklar/antivirus-ta-bort-virus/

Webmastern.se skriver om antivrusprogram:
http://www.webmastern.se/2010/06/kaspersky-internet-security-2011/

Din IT-kunskap om virus-skanning av filer online:
http://www.din-it-kunskap.com/skanna-filer-online-med-20-antivirus/

fredag 11 juni 2010

Oljetoppen igen

Även om ekonomin just nu står i fokus för våra kära politiker så innebär det långt ifrån att energisituationen förbättrats nämnvärt under de senaste 18 månaderna. Tvärsom så står det nu allt klarare att världen kommer att springa in i väggen omkring år 2014 då det blir omöjligt att öka petroleumproduktionen mer, m.a.o. Peak Oil.

Problemet är det gamla vanliga att 50% av världens olja kommer från 120 gigantiska oljefält som alla blev upptäckta för mer än 40 år sedan. Dessa har nu tjänstgjort länge och tillsammans börjar de nu så smått ge ifrån sig en minskande mängd olja. I det här sammanhanget så är det viktigt att påpeka att de inte kommer att sluta ge ifrån sig olja, men att mängden olja blir mindre och mindre för varje år. När det här inträffar så kan vi räkna med bensinrationering och bara det att transportera mat till snabbköpen kommer att bli en monstruös uppgift. Inte heller kan vi räkna med en ökad oljeförbränning för att få våra 1,5-2.0% ekonomiska tillväxt.

Om den ekologiska katastrofen i mexikanska golfen ska föra något positivt med sig så är det att folk nu så smått börjar inse vad oljebolagen håller på med. Den lättåtkomliga oljan är slut så därför måste BP, Chevron, Statoil och Exxon-Mobil ge sig ut på extremt djupa vatten för att utvinna olja. Hade oljebolagen haft mer lätttillgängliga källor så hade de inte behövt borra efter olja 1500 m under vattenytan.

De stora syndabockarna i hela den här frågeställningen är naturligtvis politikerna. I stället för att fatta långsiktiga beslut så väljer de helt enkelt att stoppa huvudet i sanden. Problemet kommer naturligtvis i första hand att drabba transportsektorn, och vi hade kunnat avvärja det här problemet om vi hade börjat omställningen till ett hållbart transportsystem för 20 år sedan. Varningsklockorna har ringt i flera år nu och det är helt klart att flera av toppnamnen inom oljeindustrin samt ett flertal politiker är klart medvetna om situationen, men ingenting görs. I stället hoppas politikerna på att det blir nästa man eller kvinna som tar hand om problemet.

Chris Nelder blir intervjuad av Jim Puplava:
http://www.financialsensenewshour.com/broadcast/fsn2010-0605-2.mp3

ASPO Sverige om framtiden:
http://www.asposverige.se/2010/06/framtidsscenarier-gront-hopp-eller-brun-dystopi/

Fogelqvist skriver om varningsklockorna:
http://fogelqvist.wordpress.com/2010/04/05/allt-fler-varnar-for-peak-oil/

David Jonstad på Klimatmagasinet Effekt om Peak Oil:
http://www.effektmagasin.se/snart-spricker-fossilbubblan

Piprök om klimatförnekarna i den svenska bloggsfären:
http://alpinechar.blogspot.com/2010/05/nar-argumenten-tryter.html

Ekonomikommentarer om hur oviktiga statsskulder är i det stora sammanhanget. (En stilla undan bara: Varför betalar vi då skatt överhuvud taget? Om underskotten inte betyder något så kan ju allt finansieras via sedelpressen...eller?):
http://vansterekonomi.blogspot.com/2010/06/statsskulden-och-nettotillgangarna-igen.html

Signaturen David på bloggen Värdeinvesteraren om inflation:
http://vardeinvesteraren.nu/vardeinvestering/inflation-en-forodande-form-av-skatt/

För David och andra investerare kan jag rekommendera att lyssna på schweizaren och tillika medlemmen av tidskriften Barron's rundabordssamtal, Felix Zulauf, tala om guld och västvärldens växande skuldberg:
http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2010/5/28_Felix_Zulauf.html

onsdag 26 maj 2010

CDS-blankning II

Apropå gårdagens inlägg:

tisdag 25 maj 2010

Oroliga marknader II

I sann opportunistisk anda så skall jag nu byta åsikt angående politisk reglering av finansmarknaderna och det tyska förbudet att blanka credit default swaps i synnerhet. Självklart så tror jag på fria marknader som det bästa sättet att tillgodose kapital och resurser, men här handlar det inte om fungerande marknader utan om en kasinofinans som har gått över styr. Anledningen till mitt åsiktsbyte är att jag lyssnade på en intervju med Jim Rickards på Eric Kings podcast nu i helgen, och det visar sig att Jim skrev en artikel i Financial Times i februari där han talade för ett förbud mot att sälja försäkringar på något man inte ägde, exempelvis grekiska statsobligationer.

En brandförsäkring på mitt eget hus är naturligtvis helt inom ramarna för det skäliga, men att jag också skall kunna köpa brandförsäkringar på grannens hus ger mig skäl till att vilja se grannens hus brinna ner. På samma sätt fungerar CDS-marknaden. En credit default swap är en sorts obligationsförsäkring som man kan köpa mot risken att ett företag eller ett land går i konkurs, men eftersom marknaden inte är reglerad så kan Goldman-Sachs och allehanda hedgefonder köpa obegränsade mängder av dessa försäkringar. Det går så pass långt att jag egentligen skulle vilja kalla det för förfalskning eftersom investmentbankirerna säljer något som egentligen inte finns.

Att Tyskland går i bräschen för att förbjuda blankning av CDS:er utan samordning från övriga EU var visserligen oväntat och improduktivt. Dessutom så var det förmodligen anledningen till att marknaderna nu vänder neråt, men att tyskarna gick in och sa Halt! åt CDS-marknaden i sig var ingenting att säga om. Frankrike och övriga EU väntar bara på att få igenom sina egna lagstiftningar på området. Min egen gissning är att tongångarna från The City i London om fria marknader bara kommer att bidraga till Storbritanniens undergång.Jim Rickards artikel i Financial Times från 100211:
http://bit.ly/d6LIRC

Jim Rickards på Kingworldnews 100522:
http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2010/5/22_Jim_Rickards.html

Mer om Jim Rickards hos Vidsynt's blog:
http://vidsynt.wordpress.com/2010/05/11/tank-om-eu-s-bailout-fungerar/

Mer om CDS-marknaden hos Mats Engström:
http://mengstrom.blogspot.com/2010/05/sverige-behover-inflytande-i.html

Hej jag är Roger:
http://www.heyiamroger.com/2010/05/sa-funkar-ekonomin-del-3.html

Ramesh Chibba:
http://chibba.wordpress.com/2010/05/19/kristdemokraten-angela-merkel-stoppar-blankning/

och Skattepolitik och samhällsfilsofi:
http://danne-nordling.blogspot.com/2010/05/sex-punkter-for-battre-wall-street.html

fredag 21 maj 2010

Oroliga marknader

Så varför föll börsen som den gjorde i veckan? Stockholmsbörsen föll med 3,4% i veckan samtidigt med att S&P-indexet i USA är mer än 6% ner för veckan.

Igår så publicerades de ledande ekonomiska indikatorerna i USA. De ledande ekonomiska indikatorerna har ökat varje månad sedan i mars 2009 ända fram till nu, och man kan kalkera hela börsuppgången ovanpå dessa. Oroande är att de föll med 0,1% i april medan de ökade med 1,3% i mars - med andra ord en formidabel krasch. Möjligen har det att göra med den amerikanska centralbankens beslut om att avsluta programmet med stödköp av obligationer i mars månad. Börsen i USA tittar hur som helst noggrannt på de ledande ekonomiska indikatorerna och de är definitivt en bidragande orsak till att börsen föll som den gjorde i veckan.

Ytterligare en anledning är naturligtvis skuldkrisen i Europa där Tyskland med Angela Merkel i spetsen i ren desperation förbjöd naken blankning av Credit Default Swaps i veckan. Om tyskarna hade tänkt sig att detta skulle lugna oron på obligationsmarknaden så misstog de sig gruverligt. Räntan på den 10-åriga grekiska statsobligationen gick med en gång upp 37 basispunkter till 7.92% och har sedan dess ökat med ytterligare 15 basispunkter. Marknaden är orolig för den vet inte vad som egentligen gäller. I bästa fall så är tyskarnas utspel bara det senaste i raden av exempel på hur dåligt EU fungerar. I värsta fall så har tyskarna bestämt sig för att gå sin egen Alleingang. Tomas Linnala på E24 uttrycker det så här i en utmärkt analys:

Vad ska marknaden tro? Den optimistiska tolkningen är att Tyskland bara försöker ge retoriskt understöd till den färska men redan kritiserade idén om blankningsförbud i eurostatspapper. Den negativa tolkningen, som finansmarknaden nu tycks luta åt, är att det finns en betydande politisk spricka mellan de gamla kol- och stålunionsfränderna.

Tyskland har en efterkrigshistoria av stenhård inflationskontroll. Frankrike har en efterkrigshistoria av politisk självtillräcklighet. En möjlig väg ur eurokrisen är att släppa på inflationen, så nu är frågan vad Europas ledare vill och framför allt om de vill samma sak eller om vi mitt i krisen är på väg mot ett politiskt dödläge.

De ledande ekonomiska indikatorerna:
http://www.conference-board.org/economics/bci/pressRelease_output.cfm?cid=1

Tomas Linnala skriver på E24:s Börsometern:
http://www.e24.se/borsometer/?show=11#teaser11

Ambrose Evans-Pritchard skriver i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/7742355/Germanys-desperate-short-ban-triggers-capital-flight-to-Switzerland.html

Intervju med Karl-Otto Poehl som var chef för den tyska centralbanken mellan 1980-1991:
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,695245,00.html

Mer om skuldkrisen hos Motvallsbloggen:
http://www.alba.nu/motvallsbloggen/?p=3274

jorgenmodin.net:
http://jorgenmodin.net/index_html/archive/2010/05/16/analys-sverige-och-singapore-bland-de-f-lnder-som-kan-klara-skuldkrisen

Fredskoalitionen i Göteborg:
http://www.fredskoalitionen.se/artiklar/2010/05/15/men-vad-i-jesu-namn-vad-ska-vi-gora-at-detta/

In the end we're all debt:
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2010/05/overdos-om-krisen-i-grekland-och-svensk.html

och Ekonomikommentarer:
http://vansterekonomi.blogspot.com/2010/05/raddningspaketen-i-jamforelse.html

onsdag 12 maj 2010

D-mark igen?

Enligt rykten på bloggen Urban Survival så kommer Tyskland att återinföra D-marken helgen den 16 och 17 maj. Enligt samma källor så kommer Angela Merkel att hålla ett tal på fredag kl. 19.00.

Vi får se om det stämmer.

http://urbansurvival.com/week.htm

måndag 10 maj 2010

Forskarna slår tillbaka

I den här veckans utgåva av den amerikanska vetenskapliga tidsskriften Science så går ett hundratal auktoriteter inom området för klimatvetenskap ut och försvarar sig mot den McCarthyism som de upplever styr debatten om klimatförändringarna. Speciellt är det misslyckandet vid det internationella mötet i Köpenhamn och hetskampanjen mot slutsatserna i de olika IPCC-rapporterna som rör upp känslorna. Författarna skriver så här:

Många av senaste påhoppen mot klimatvatenskapen, och mer oroande, mot klimatvetenskapsmännen själva, är typiskt drivna av dogmer och särintressen med specifika agendor, och inte av ärliga försök att erbjuda alternativa teorier som trovärdigt förklarar bevisen.

Författarna radar sedan upp sina argument som har formats av 10000-tals vetenskapliga diskussioner och publikationer i tidskrifter som har blivit bedömda och godkända av auktoriteter inom området. Exempelvis så är bevisen för att jordens medeltemperatur stiger som följd av ökade koncentrationer av växthusgaser i atmosfären extremt starka. En kall vinter i Stockholm ändrar inte på detta. Vidare så är det bortom allt rimligt tvivel att den stora ökningen av växthusgaser i atmosfären härstammar från mänsklig aktivitet.

Författarna avslutar med att säga att samhället nu har två möjligheter: 1./ Att ignorera de vetenskapliga bevisen för klimatförändringar skapade av mänsklig aktivitet, stoppa huvudet i sanden och hoppas på det bästa, eller 2./ ta genemsamt ansvar och snabbt reducera utsläppen av växthusgaser i atmosfären.

Mitt eget förslag till alla självutnämnda väderexperter är att först ta studenten, sedan plugga 9 års naturvetenskap på universitetet för att avsluta med en doktorsgrad i klimatvetenskap och därmed publicera ett antal pek. Då först har era ord tillräcklig tyngd. Innan dess tar jag er inte på allvar.

Ledaren i Science:
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/328/5979/689


Dessutom så var det några australiensiska forskare som i det senaste numret av tidsskriften Proceedings of the National Academies of Sciences hade tittat på hur den mänskliga fysiologin klarar av de övre gränserna som datormodellerna för klimatförändringarna spottar ut. Det visar sig att det gör den inte alls:
http://www.pnas.org/content/early/2010/04/26/0913352107.full.pdf

Några klimatförnekare är the Climate Scam:
http://www.theclimatescam.se/2010/05/10/engelsberg-genom-c-g-ribbings-ogon/

Piprök:
http://alpinechar.blogspot.com/2010/05/ovantade-guldkorn.html

Canute Ocean:
http://canuteocean.blogspot.com/2010/04/den-stora-klimatlognen-avslojas.html

Fröjdhpunktse:
http://www.frojdh.se/2010/04/17/oroar-vi-oss-for-fel-klimathot/


En blogg som står på forskarnas sida är Uppsalainitiativet:
http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/05/om-vadan-att-debattera-med-fornekare.html

Samtidigt som Ekonomikommentarer skriver tänkvärt om den grekiska skuggekonomin:
http://vansterekonomi.blogspot.com/2010/05/inte-ska-vi-betala-for-grekiska.html

fredag 7 maj 2010

Den huvudlösa hönan

I ett svavelosande blogginlägg i gårdagens nätupplaga av Financial Times så jämnade Brysselkorrespondenten Tony Barber de europeiska eliterna, och deras brist på förståelse av hur de finansiella marknaderna fungerar, längs med fotknölarna. På mig så verkar det som om EU-topparna inte betraktar de finansiella marknaderna för vad de egentligen är (förmedlare mellan sparare och låntagare) utan som en kossa som oavbrutet kan mjölkas på pengar. Vid G20-toppmötet i London förra året så fick EU-politikerna bl. a. med sig en skrivelse om lågskatteländer som roten till hela finanskrisen (sic!). Jag kan lova Er allt om att finanskrisen i USA hade ingenting med Liechtenstein och Andorra att göra (och än mindre Euroländernas nuvarande skuldkris!). Skyll inte på budbäraren! Barber skriver så här:

EU-auktoriteterna bör dra sig till minnes att mellan år 1999, året då euron infördes, och 2007 så friade marknaderna Greklands underskott hellre än fällde och marknaden gick inte till attack. I själva verket så värderade marknaden Greklands statsskuld på samma skala som Frankrike och Tyskland. Klagade EU-topparna på detta? Som Eliza Doolittle sa i Pygmalion: "I helsike heller!". EU-regeringarna hade naturligtvis bortsett från att Grekland hade ljugit om sina räkenskaper och fuskat sig in i EMU.

Det som förmodligen kommer att hända i nästa vecka när räntorna på spanska och portugisiska statspapper går genom taket är att den Europeiska centralbanken (ECB) ser sig tvungen att ingripa och köpa upp portugisisk och spansk skuld. Även om Jean-Claude Trichet och Axel Weber officiellt utesluter denna lösning så blir det det enda som kan lugna marknaderna. Det här är precis samma monetära politik som drev Zimbabwe i fördärvet. Samtidigt så kommer Tyskland, som verkligen vet vilken skada inflationen kan göra, skyndsamt att byta ut sina Euro mot D-Mark och begrava hela EMU som idé.

Det är nu alldeles uppenbart att euron inte kommer att överleva obligationsmarknadens uppvaknande. Euron är ju naturligtvis än så länge valuta i Euroområdet, men den är som en kyckling där huvudet har blivit avkapat men ändå springer runt i ett par sekunder på rena nervsignaler.

Tony Barbers blogginlägg:
http://blogs.ft.com/brusselsblog/2010/05/ignorant-european-elites-fume-at-financial-markets/

Andra bloggar om EMU-krisen är Musik@Centrifugen:
http://mfc.elmberg.net/2010/05/07/modern-av-alla-raddningspaket-forbereds-av-ecb/

Flute-tankar:
http://flutetankar.blogspot.com/2010/05/finanskrisen-version-20.html

Cornucopia?:
http://cornubot.blogspot.com/2010/05/frankrike-beslutar-om-stod-till-franska.html

Daytrading-Winning Trading:
http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=6573

Alltmedan Biology & Politics har en diametralt motsatt uppfattning om marknadernas roll i EU-ländernas skuldkris:
http://biologyandpolitics.blogspot.com/2010/05/grekland-pa-vag-mot-kollaps-och.html

onsdag 5 maj 2010

Skrattretande politiker

Det mest löjeväckande i hela historien om Europas skuldkris är hur de europeiska politikerna har försökt att tona ner problemen och kategoriskt förnekat att det har funnits några problem överhuvudtaget. Kolla vad Joaquin Almunia, dåvarande EU-kommisionär för monetära frågor, sade i Davos i januari:Mer om Grekland hos Det brinner visst hos grannarna:
http://tonynordin.blogspot.com/2010/05/grekland-och-webb-tv.html

Leonel Marjavaara:
http://leonel-marjavaara.blogspot.com/2010/05/ubersmutsiga-grekland.html

Dick Erixon:
http://erixon.com/blogg/2010/05/vansterdemonstranter-dodar-civila-i-grekland/

ASPO-Sverige:
http://www.asposverige.se/2010/05/manga-rokmolm-i-april/

och Ekonomikommentarer skriver om Carmen Reinhardt och stora statsskulder:
http://vansterekonomi.blogspot.com/2010/05/kapitalets-rorlighet-och-bankkriser.html

Kaos på obligationsmarknaden

Situationen på obligationsmarknaden i Europa fortsätter att förvärras. Det ryktas att marknaderna i Portugal och Grekland har stängt efter det att CDS swapparna för Portugal hade ökat med mer än 60 baspunkter till 400 bps sedan igår. STUPID, vilket är en akronym för Spain, Turkey, UK, Portugal, Italy och Dubai, har ökat mer än 50 baspunkter till 250 baspunkter på bara några få dagar. Själv tror jag att euron har högst 4 veckor kvar i livet. Timglaset har börjat rinna.

onsdag 28 april 2010

Naturgas - räkna med brist

Naturgas är en underlig form för energi som det är svårt att ha grepp om. Naturgasen har bl.a. av oljemagnaten T. Boone Pickens blivit kallad ”lösningen på våra energiproblem” eftersom lagren betraktades som närmast outtömliga för bara ett par månader sedan. Problemet med naturgas är att tömningstakterna brukar vara extremt höga och ligga runt 25%. D.v.s. om energibolagen helt skulle sluta borra efter ny naturgas så skulle utbudet minska med 25% om året. Detta har historiskt sett lett till att priset för en miljon British Thermal Units, eller BTU, naturgas har legat mellan 6 och 10 ggr under priset av ett fat råolja. D.v.s. om oljan kostade 50 US$ så kostade den amerikanska naturgasen mellan 5 och 8 US$.

Det senaste året så har däremot naturgasen handlats för mellan 15 och 22 ggr under oljepriset vilket har varit en reflektion av ett enormt överskott på naturgas utvunnet ur berggrunden, shale gas. Problemet med bergrundsgasen är att tömningstakten ligger på omkring 45%, vilket är extremt mycket högre än för vanlig naturgas, och det ser nu ut som om överskottet som drev ner priset till extremt låga nivåer är på väg att ta slut. Dessutom så verkar det alltmer som om de beräkningar som ligger bakom det enorma lagret av naturgas inte är annat än glädjekalkyler. Sommaren har historiskt sett varit en lugn period på naturgasmarknaderna, men räkna med ett markant högre naturgaspris till vintern.

Intervjun med Henry Groppe på The Globe & Mail:
http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/investment-ideas/features/taking-stock/a-contrarian-makes-another-call-this-time-natural-gas/article1538686/

Artikel på Seeking Alpha som handlar om skillnaden i pris mellan olja och naturgas:
http://seekingalpha.com/article/191912-the-price-link-between-crude-oil-and-natural-gas-is-disappearing

En Exchange Traded Fund som speglar naturgaspriset är UNG:
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?T=en10/quote.wm&ticker=UNG%3AUS

Mer om naturgas hos Martin Moberg:
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2010/04/biogas-istallet-for-naturgas-med-en.html

Världen enligt Jah Hollis:
http://jahhollis.blogspot.com/2010/04/fredagsfarger-bla-gron-och-vit.html

Fredskoalitionen i Göteborg:
http://www.fredskoalitionen.se/artiklar/2010/04/20/mullen-mullrar-om-sanktioner-krig-mot-iran/

Vidsynt's blog:
http://vidsynt.wordpress.com/2010/04/18/kirgizistan-och-lite-dartill/


Björnbrum:
http://bjornbrum.blogspot.com/2010/04/bolivia-far-en-kram.html

och Stockholm enligt Ankersjö:
http://perankersjo.blogspot.com/2010/04/lyft-for-biogas-i-regeringens-budget.html

måndag 26 april 2010

Skuldkrisen och guldet

I en tankeväckande postering på Zero Hedge så skriver Eric Sprott och David Franklin om den senaste tidens bekymmer i Grekland, om den internationella valutafonden och om det långsiktiga förtroendet för västvärldens regeringar. 3.6 % av de grekiska bankreserverna har lämnat landet sedan december förra året då kreditbetygsinstitutionen Standard & Poor sänkte betyget för Grekland från AAA till A. Författarna kommenterar detta så här:

Vi föreställer oss att grekiska bankkontoinnehavare ställer sig frågan: -Hur kan en regering som inte ens kan få ihop tillräckligt med pengar att finansiera budgetunderskottet kunna garantera våra pengar på banken? Det är i sådana fall en rättmätig undran.

Författarna diskuterar sedan den internationella valutafondens roll som världens gemensamma krisbekämpningsorgan och deras nyligen fattade beslut att öka krisbufferten från 50 miljarder dollar till 550 miljarder dollar. Sprott och Franklin ställer sig då frågan:

-Är det något som den internationella valutafonden vet som marknaden inte vet?

Författarna går sedan över till att diskutera USA:s statsskuld i detalj och avslutar med en varning till alla västvärldens regeringar:

Det är tydligt att den risk som investerare tar är direkt förknippad med avkastningen på obligationerna och det som händer den dag då obligationsmarknaden vaknar upp och faktiskt kräver en högre avkastning för att låna ut pengar. I ett tal tidigare den här månaden så sa Jürgen Stark, styrelsemedlem i den Europeiska Centralbanken, att ”vi har kanske redan gått in i krisens nästa fas d.v.s. en ländernas skuldkris som följer på den finansiella och ekonomiska krisen.”... Frågan som nu måste ställas är huruvida uttrycket ”statsgaranterat” längre betyder något. Mitt under 2008 års kris så var det staten som gick in och garanterade det finansiella systemet, men vad händer när förtroendet för staten eroderar? Exemplet med Grekland har visat att hävstångseffekter inom bankväsendet har kunnat leda till att kapital motsvarande futtiga 3.6% av totalt kapital kan åsamka en fullskalig bankkris. Det är därför dags för investerare att se sanningen i vitögat och erkänna för sig själva att det finns inneboende risker med statsskulder. Kreditinstituten kan argumentera som de vill, men det enda som verkligen kan garantera investerares tillgångar är guld.

Inlägget på Zero Hedge:
http://www.zerohedge.com/article/eric-sprott-weakness-begets-weakness-banks-sovereigns-banks-must-read

Fler bloggar om den europeiska centralbanken, ECB är Stefan Karlsson’s blog:
http://stefanmikarlsson.blogspot.com/2010/03/if-we-wont-recognize-problems-they-will.html

Musik från Centrifugen:
http://mfc.elmberg.net/2010/04/23/det-tog-en-dag-efter-mitt-pastaende-om-10-dagar-innan-grekland-aktiverar-lanet

http://mfc.elmberg.net/2010/04/22/snart-riktas-blickarna-mot-portugal/


Daytrading-Winning trading:
http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=6439

Den hälsosamme ekonomisten:
http://www.ekonomism.us/?e=2334

och Gunnar Hökmark:
http://hokmark.eu/esterna-euron-och-europa/

måndag 19 april 2010

De ledande ekonomiska indikatorerna

Den här veckan ska jag på konferens i Bryssel och som tur var så hade jag bestämt mig redan tidigare för att åka tåg dit så jag kommer iväg hur som helst. Hur som helst så blir det inga mer bloggposteringar den här veckan.

Tidigare idag så blev de ledande ekonomiska indikatorerna i USA publicerade. De visade en uppgång på 1.4% till 109.6 den högsta nivån sedan skalan ändrades i april 2008. De ledande ekonomiska indikatorerna är som namnet säger ledande, och säger något om vilken riktning ekonomin är på väg de kommande sex till nio månaderna. De ledande ekonomiska indikatorerna överrensstämmer också väldigt bra med riktningen på aktiemarknaden - de var på väg ner ända till mars förra året och har sedan vänt upp på ett spektakulärt sätt. Nu delas LEI in i tio olika sektorer och det som kanske är en smula oroande är att det nästan bara är de monetära delarna, aktiemarknaden och lageruppfyllnad som vänder uppåt. De övriga sektorerna står som bäst och stampar.

Det verkar i alla fall som den amerikanska regeringens reflationsstrategi har fungerat. Själv så var jag övertygad om att vi var på väg in i en depression, men en sådan tycks vi faktiskt ha avvärjt. Baksidan av det här äventyret är naturligtvis en enorm statsskuld - inte bara i USA utan i hela västvärlden - och en större statsskuld leder obönhörligt till högre marknadsräntor och en svagare valuta. För ögonblicket så pekar siffrorna uppåt. Sen får vi se vad som händer med ekonomin om och när oljan kostar mer än 100 dollar fatet.

De ledande ekonomiska indikatorerna:
http://www.conference-board.org/economics/bci/pressRelease_output.cfm?cid=1

In the end we're all debt skriver mer om Herr Tresiffriga Oljepriser, Jeff Rubin:
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2010/03/my-name-is-bond-vigilantes-bond.html

Mer om sekventiella recessioner hos Nemokrati:
http://komigenuva.wordpress.com/2010/03/13/euron-gar-ned-for-rakning/

Mer om TGV tåg hos Saxdalen:
http://saxdalen.blogspot.com/2010/04/saxdalen-i-eu-projekt-med-snabbtag.html


och hos Erik Sandblom:
http://eriksandblom.blogspot.com/2010/04/1994-spartrafikens-renassans.html

Samtidigt som gudarna inte är nådiga enlig Vi är alla Aska:
http://askadaren.wordpress.com/2010/04/19/island-varnar-eu-med-vulkanutbrott/

lördag 17 april 2010

Eric Sprott om guld

Via Jim Sinclair hittade jag den här videon med Eric Sprott på CNBC. Sprott är som bekant VD och värdepappersförvaltare på Sprott Asset Management. I den här intervjun förklarar han varför han ser guld som undervärderat, hans egen guldstiftelse, Kinas ekonomiska under och riskerna för en krasch på börsen. Sprott har varit väldigt klarsynt rörande riskerna i världsekonomin och förutsåg tidigt den amerikanska husbubblan och den påföljande finanskrisen år i förväg. Om ni är mer intresserade av vad Sprott har att säga så lyssna gärna på den här Eric King-intervjun med Sprott:

http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2010/3/27_Eric_Sprott.htmlVidsynt's blog pratar om samma klipp:
http://vidsynt.wordpress.com/2010/04/16/sprott-speaks-out/

In the end we're all debt talar om SEC och Goldman-Sachs:
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2010/04/financial-shares-tumble-after-goldman.html

Ekonomikommentarer talar om riskerna för en kraschlandning i ekonomin. På måndag blir det spännande. Då publiceras nämligen de ledande ekonomiska indikatorerna för mars i USA och vi vet litet mer om vart ekonomin är på väg:
http://vansterekonomi.blogspot.com/2010/04/femtio-procents-kraschrisk.html

http://www.conference-board.org/economics/bci/pressrelease_output.cfm


Cornucopia? skriver om guldpriset:
http://cornubot.blogspot.com/2010/04/guldpriset-i-sek-per-gram-vecka-14-15.html


Flute-tankar talar om Peak Oil:
http://flutetankar.blogspot.com/2010/04/att-vanda-pa-bevisbordan.html

fredag 16 april 2010

Vem finansierar den amerikanska skulden?

I en bloggpostering på Zero Hedge så skriver Tyler Durden om att de utländska innehaven av amerikanska statsobligationer ökade i mars med ca. 44 miljarder dollar. Detta samtidigt med att de japanska innehaven var oförändrade och de kinesiska innehaven minskade med 11 miljarder. Läser man det amerikanska finansdepartementets rapport så kommer man snart underfund med att Storbritannien av alla länder hade ökat sina innehav med 125 miljarder dollar på bara 6 månader. Det här är m.a.o. precis vad som är att förvänta. Jag kan föreställa mig att snacket på det amerikanska finansdepartementet går ungefär så här: -Låt britterna, som ändå är med på allt som vi håller på med, köpa upp en tiondel av vårt budgetunderskott så kan vi ge en tredjedel till Kina och Japan tillsammans, två tiondelar till bankerna och skicka resten till den amerikanska centralbanken.

Durden avslutar posteringen så här:

Det här är inte bara tillförsel från hedgefonder i allmänhet, och i synnerhet inte någon illa fördold kampanj av Kina att köpa upp obligationer under radarn eftersom det skulle vara ett väldigt naivt sätt att undvika sökljuset.

Finns det någon som tror att börsuppgången som har pågått det senaste året inte också är iscensatt?

Andra bloggar om iscensättning är Kulturbloggen:
http://kulturbloggen.com/?p=18835

Enn Kokk:
http://enn.kokk.se/?p=8423

Jonas Mosskin:
http://mosskin.se/2010/03/12/anna-odells-konstverk-fortsatter/


Le Cabaret de la Fille Perdue:
http://divahisterya.blogg.se/2010/march/utkast-mars-21-2010.html

och Steve Lando skriver om diverse vulkanutbrott:
http://stevelando.blogspot.com/2010/04/pompejisk-lardom.html

torsdag 15 april 2010

Tyska domare

I en bloggpostering på The Daily Telegraph så skriver Ambrose Evans-Pritchard intressant om den grekiska skuldkrisen, om Tyskland och det räddningspaket som euro-länderna nu har kommit överrens om. Den stora långivaren blir naturligtvis Tyskland i egenskap av EU:s största ekonomi. Även om Bundeskanzler Merkel och den tyska Bundestagen nu säger ja till räddningspaketet så måste det också ratificeras av den tyska författningsdomstolen, Verfassungsgericht, innan det kan träda i laga kraft och att få ett ja därifrån kan bli lättare sagt än gjort.

Evans-Pritchard skriver så här:

-Jag rekommenderar läsning av domstolens dånande dom om Lissabontraktatet från juni 2009 – en kanonkula som varning till eliterna i Bryssel och övriga EU att nu får det vara bra att behandla Tyskland som en slagpåse. Domen säger att ”EU är en sammanslutning av suveräna nationalstater och dessa stater är ”traktatets herrar” och inte tvärtom.
Samtidigt så skriver Tyler Durden på Zero Hedge att ”halveringstiden på de goda nyheterna när det gäller skuldkrisen i Grekland är exakt 24 h”. Han säger det här efter att ha sett att CDS på den grekiska statsskulden nu är tillbaka över 400 baspoäng, sin högsta nivå under hela krisen. Här är det på sin plats att påminna om att räddningspaketet ännu inte är utlöst. Det blir spännande att se om Verfassungsgericht kommer att ge tummen upp och låta grekerna överleva eller låta halshugga dem framför våra ögon. Til syvende og sidst så är den grekiska tragedin självförvållad.

Ambrose Evans-Pritchards bloggposteringar:
http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevans-pritchard/100004853/has-germany-agreed-to-unconditional-surrender-over-greece-not-yet-i-suspect/

http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevans-pritchard/100004933/greece-dred-scott-and-the-american-civil-war/


Artikel i tidningen:
http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/7591027/Greek-aid-in-doubt-as-German-professors-prepare-court-challenge.html

Fler bloggar om tragedier är:

Förbannad Pacifist:
http://tuffsandin.blogspot.com/2010/04/katyn-en-lange-omstridd-polsk-tragedi.html
Signerat Sthlm -En blogg om skulder:
http://insolvenssthlm.blogspot.com/2010/04/superskuldsatt-obestand-och-kunskap.html

Maria Weimer:
http://www.mariaweimer.se/tyst-minut-for-polen/


Dick Erixon:
http://erixon.com/blogg/2010/04/polen-oppenheten-hjalper-laka-sar/

och Krister Kronlid:
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1767&blogg=41218

onsdag 14 april 2010

Oljeindustrin oroar sig

I en intervju på Financial Times med Totals VD Christoph de Margerie så står det alldeles klart att oljeindutrin oroar sig för peak oil. Självklart så finns det saker som de Margerie inte kan säga rent ut i en intervju med Financial Times, men han går så långt att han erkänner att oljefälten till slut sinar efter en tids produktion. Steget är sedan inte långt till att erkänna att oljan är en ändlig resurs och att vi snart har utvunnit ungefär hälften av den olja som kan utvinnas. Med andra ord Peak Oil.

Trots rekordhöga priser i historiskt perspektiv så har oljeindustrin de senaste åren inte lyckats öka produktionen nämnvärt. Produktionen har stagnerat på en platå sedan 2004 vilket definitivt tyder på att produktionen helt enkelt inte kan bli högre. Problemet är att 50% av världens oljeproduktion kommer från runt 120 extremt stora oljefält som alla blev funna för ungefär 50-60 år sedan och takten med vilka dessa sinar är så hög att vi troligen kommer att få uppleva resursbrist om bara några få år.

Fler bloggar om Peak Oil är Vidsynt's blog, Cornucopia?, Fredskoalitionen i Göteborg, Motvallsbloggen, och NU-bloggen

tisdag 13 april 2010

15 sätt att sänka börsen

Jag hittade en artikel på siten Business Insider där de listar 15 olika scenarior som kan ställa till oreda på världens börser. På listan så finns allt från krig mellan Nord- och Sydkorea och terrorattacker i Hormuzsundet till mer sannolika möjligheter som en dollar- eller eurokrasch. Min egen gissning är nog att den sista av möjligheterna, hastigt stigande oljepriser, är den mest sannolika. Som tvåa skulle jag tippa på att huspriserna i USA fortsätter falla.

Gregory Whites artikel på Business Insider:
http://www.businessinsider.com/12-crises-market-2010-4#sovereign-debt-crisis-japan-collapse-1

Fler bloggar om råolja är (B)loggboken - en sjömansblogg:
http://ole-bloggboken.blogspot.com/2010/04/pirater-kapade-sambo-dream.html

Made by Eligin:
http://eligin.blogspot.com/2010/04/bensinen-blir-allt-dyrare-men-var-finns.html


Lasses blogg:
http://fotolasse.se/index.php/samhalle/grattis-till-kapet.htm

Bloggarna.se:
http://bloggarna.se/webedit/ace/aa.asp?sidaid=471#10apr3

och Ekonomikommentarer skriver om sambandet mellan tobaksrökning och cancer:
http://vansterekonomi.blogspot.com/2010/03/mordardrogen-nummer-ett.html

måndag 12 april 2010

Analys - Guldgruvor

Att analysera guldgruvor är inte det lättaste. De vanliga parametrarna som p/e-tal, utdelningsprocent och pris/eget kapital hjälper inte särskilt mycket. Det är klart att det är möjligt att investera i några av de riktigt stora gruvbolagen som Goldcorp, Numont eller Barrick och tjäna en bra slant på ett stigande guldpris, men de riktiga valörerna finns i exploreringsbolagen. Det är nämligen där som det finns möjlighet att tjäna multiplar av den vinst som kan göras i de stora bolagen. Mitt råd är dessutom att inte bara investera i ett bolag utan att ta en portfölj-approach med upp till 10 olika exploreringsbolag.

Det första som man måste titta på när det gäller exploreringsbolagen är att de har tillräckligt mycket kapital så att de inte behöver komma tillbaka till marknaden stup i kvarten och be om mer pengar. Så se till att ni investerar i ett företag som har en konservativ aktiestruktur utan ideliga nyemissioner.

Det andra som är viktigt är att företagsledningen har gjort bra ifrån sig tidigare och att de kan visa på olika projekt som de har lyckats driva i hamn.

Den tredje faktorn är att lagstiftningen i området där gruvan ligger känns någorlunda säker. Länder i Centralasien (exempelvis Turkmenistan, Kirgistan och Kazakstan) och Sydamerika (typ Venezuela och och Bolivia) känns inte helt säkra.

Den fjärde faktorn är om företaget har planer på att påbörja gruvproduktion inom kort. Företaget kan välja att bli en egen producent eller sälja sina reserver till en större aktör. För egen del så tycker jag om företag som är på väg att bli producenter.

Den femte faktorn är hur stora guldreserver som finns i marken. Detta kan beräknas som börsvärdet av företaget/antalet uns guld i marken. Ett exempel är det svenska företaget Nordic Mines som snart skall börja producera guld från Laivafältet i Finland. Företaget har idag (100411) ett totalt börsvärde på 1177.3 MSKr vilket ungefär svarar till 165 M$. Enligt den den nyligen släppta lönsamhetsstudien skall det finnas ungefär 700000 uns guld i gruvan i Finland. Detta ger ett guldpris per uns på 230 $ per aktie som skall jämföras med de 1161 $ som man får betala för ett färdigproducerat uns.

Nu kan man plotta de historiska börsvärdena/uns guld mot guldpriset vid en given tidpunkt och få en rät linje som talar om hur företaget är värderat i ett historiskt perspektiv. För ett guldpris på 1160 $ så är det rimligt att betala upp till 350 $ per uns i marken. D.v.s. Nordic Mines är undervärderat så länge aktien säljs för 36.20 SKr och dollarkursen är 7.21. Att de sen börjar produktionen i Laiva 2011 gör inte saken sämre.

Lyssna gärna på den här intervjun med Rob Mcewen om ni vill veta mer:
http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2010/4/10_Rob_McEwen.html

Fler bloggar om guldgruvor är Daniel Westman:
http://www.danielwestman.se/webb/tresuri-skattjakt/

Lev som du är skapad:
http://ekobsessive.blogspot.com/2010/03/ekoguld.html


Emmama goes Scotland:
http://emmapiraya.blogspot.com/2010/04/om-att-mala-pa-gips.html

Duktiga och intelligenta Tanja Suhinina:
http://ablativ.blogspot.com/2010/03/kvinnors-sexuella-makt.html

och sweet, colorful:
http://sweetcolorful.blogspot.com/2010/03/sadan-var-helgen-som-gick.html

söndag 11 april 2010

Kinas energiprojekt

I en artikel i förra lördagens Le Figaro så skrev Florence Compain om hur Kinas enorma behov av energi är på väg att skapa en ekologisk katastrof i grannländerna Vietnam, Burma, Laos, Thailand och Kambodja. Det är bygget av en hydroelektrisk damm i den kinesiska delen av Mekong-floden som skapar verkliga problem för länderna. Till skillnad från i Sverige, där vi naturligtvis också har vattenkraft, så är 60 miljoner människor direkt beroende av artrikedomen i Mekong-floden för sin överlevnad. Compain skriver så här:

Den kraftfulla och gåtfulla Mekong-floden, som normalt är full av fisk, är i dålig form och har sin lägsta vattennivå på 50 år. "Förr så brukade vattennivåerna flukturera efter årstiderna. -numera så ändras de beroende på hur mycket vatten som kineserna behöver", säger [en fiskare].

Det är naturligtvis kinesernas enorma industrialiseringsprogram som spökar. Under de närmaste tio åren så räknar de kinesiska myndigheterna med att förflytta de "sista" 450 miljoner människorna som lever på landsbygden till städerna. Om dessa tidigare förbrukade varor för 100 dollar om året så förbrukar de efter flytten varor för 1000 dollar. Därav Kinas explosiva tillväxt. Frågan som dyker upp är naturligtvis: Räcker resurserna verkligen för oss alla? Och innebär den ökade militäriseringen av energiförsyningen ökad risk för konflikt?

Att denna jättlika omställning får strategiska konsekvenser är oundvikligt. I en artikel på Tomdispatch så skriver Michael Klare om hur Kina och Burma ingick ett avtal i december förra året om bygge av en oljeledning från den burmesiska ön Maday i Indiska Oceanen till Ruili i Yunnan-provinsen i södra Kina. Anledningen till att Kina bygger oljeledningen är att den ger kineserna möjlighet att skeppa oljeleveranser från Afrika och Mellanöstern till Indiska Oceanen i stället för att ta sig in i Sydkinesiska sjön och Malackasundet där den amerikanska flottan är påtagligt närvarande.

Att 1,4 miljarder kineser materiellt sett får det bättre är naturligtvis inget att säga om. Det som oroar en smula är hur omställningen går till och vilka problem som följer i dess spår.

Florence Compains artiklar i Le Figaro:
http://www.lefigaro.fr/international/2010/04/03/01003-20100403ARTFIG00011-la-chine-a-fait-main-basse-sur-le-fleuve-sans-consulter-ses-voisins-.php

http://www.lefigaro.fr/international/2010/04/03/01003-20100403ARTFIG00008-un-sommet-a-quatre-pour-sauver-le-mekong-.php


Michael Klares artikel på Tomdispatch:
http://www.tomdispatch.com/archive/175226/

Mer om Burma hos Thaikalle:
http://thaikalle.blogg.se/2010/april/bitr-handelsminister-for-thailand-och-burma.html

och Seglora smedja:
http://seglorasmedja.se/post4851/mandalay-den-15-mars-2010/

Mer om Mekongfloden hos Parislisa:
http://parislisa.blogg.se/2010/april/dagens-bilder.html

hos Chefsingenjören:
http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/03/vad-hander-i-thailand.html

och naturligtvis hos Mekongs Blogg:
http://mrmekong.blogspot.com/2010/03/en-av-fa-kloka-roster.html

söndag 4 april 2010

Marknadsräntornas hämnd

I en intressant bloggpostering på Zero Hedge så skriver Reggie Middleton om den grekiska skuldkrisen och EU-regeringarnas forsök att rädda euron. I en presskonferens den 26 mars så gick Frankrikes Nicolas Sarkozy och Tysklands Angela Merkel ut och deklararerade att ”övriga EU-länder skulle bistå Grekland med lån på 22 miljarder Euro för att hålla de långa marknadsräntorna nere”. Till en början svarade marknaden tillmötesgående och grekerna auktionerade direkt ut 7-åriga obligationer som såldes till 6% - utan extra ränta. Glädjen blev dessvärre kortlivad – redan nästa dag såldes obligationerna till 6,27%. Den grekiska regeringens egna siffror gör gällande att Grekland i år bli tvungen att auktionera ut 53 miljarder euro i skuld och att den extra räntekostnaden blir 13 miljarder euro eftersom räntorna har farit i vädret.

Problemet för Grekland är naturligtvis att landet alltför länge har levt över sina tillgångar. Det har grekerna i och för sig gjort i många år utan att det har lett till problem. Så länge de hade sin egen valuta så kunde den grekiska centralbanken devalvera drachman och skjuta problemen på framtiden. I en artikel på Stratfor skriver Marko Papic och Peter Zeihan att skillnaden, spreaden, mellan de grekiska och de tyska långa räntorna nu bara är en åttondel av vad de var innan Maastricht-traktatet blev ratifierat 1993. Det här signalerar klart och tydligt att även om saker och ting inte ser speciellt bra ut för Grekland just nu så finns det tydligt utrymme för saker och ting att förvärras ytterligare.

I det här sammanhanget så är det närmast skrattretande att iaktta de europeiska politikernas aningslöshet. Exempelvis så sa Frankrikes Sarkozy häromdagen att ”nu måste EU:s regeringar gemensamt komma till undsättning för att rädda euron”. Så hur har ni tänkt att ni skall finansiera det? Greklands problem är bara toppen på isberget. Hela EU måste i år finansiera ett underskott på 2200 miljarder euro. Vad har ni tänkt att göra när de som finansierar er skuld kräver högre avkastning för att fortsätta? Även om ekonomin nu visar svaga tecken på återhämtning så kommer högre marknadsräntor effektivt att trycka ner ekonomin djupt i skorna igen.


Reggie Middletons postering på Zero Hedge:

http://www.zerohedge.com/article/eu-has-rescued-greece-bond-vigilantes-april-fools

Marko Papics och Peter Zeihans artikel på Stratfor:

http://www.stratfor.com/weekly/20100208_germanys_choice?utm_source=GWeekly&utm_medium=email&utm_campaign=100208&utm_content=readmore&elq=cd82b90f8b1c4673a30afbc88480c13e

Ambrose Evans-Pritchard skriver i The Daily Telegraph:

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/7532852/Europe-has-left-Greece-hanging-in-the-wind.html

Erik Nielsen på Goldman-Sachs artikel Here comes the IMF:

http://shequ2.tool.hexun.com/ExpertFiles/20100326/10244528/F7B1A41FE664B39D0019B59EE27F018F.pdf

Fler bloggar om Grekland är Musik@Centrifugen:

http://mfc.elmberg.net/2010/03/29/greece-is-drowning-zero-he/

Flute-tankar:

http://flutetankar.blogspot.com/2010/03/bara-i-absoluta-nodfall.html

Cornucopia?:

http://cornubot.blogspot.com/2010/03/skuldkrisen-uppdaterad-igen-schweiz.html

Nemokrati:

http://komigenuva.wordpress.com/2010/03/13/euron-gar-ned-for-rakning/

Emanuel Sidea:

http://sidea.se/emanuel/2010/03/25/inifran-en-stangd-varld/

och Mats Engström :

http://mengstrom.blogspot.com/2010/03/svensk-tystnad-om-spekulationen.html

söndag 21 mars 2010

Olyckor i hemmet

Efter att lyckats med den ena olyckan i hemmet efter den andra så läste jag en artikel i Vanity Fair i går kväll. Den handlade om Michael Burry som är en autistisk pengaförvaltare med Aspberger's syndrom som blankade subprime lån redan 2005 - långt innan luften gick ur den amerikanska husmarknaden. Han gjorde detta genom att köpa credit default swaps för 750 miljoner US dollar av bl. a. Deutsche Bank och han har nu skrivit en bok: The Big Short om sina upplevelser.

Det som jag tycker är mest anmärkningsvärt är han faktiskt är läkare i grunden. Han blev biten av de finansiella marknaderna redan på nittiotalet och skrev blogginlägg mellan midnatt och tre på morgonen efter att ha jobbat 16h-skift som AT-läkare. Nu är jag i och för sig inte läkare själv, men hur intressant det än är att ta del av nyheter om marknaderna så kommer jag aldrig att kunna skriva blogginlägg efter att ha jobbat 16 timmar. Så det så.

Artikeln i Vanity Fair:
http://www.vanityfair.com/business/features/2010/04/wall-street-excerpt-201004?printable=true

Artikeln på investeringssiten Interactive Investor:
http://blog.iii.co.uk/meet-michael-burry/

Mer om Michael Burry hos In the end we're all debt:
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2010/03/author-michael-lewis-on-wall-sts.html

Mer om blankning hos Sänd mina rötter regn:
http://www.katallaxi.se/2010/03/09/att-skjuta-budbararen-2/

SwingLady (jag hoppas och tror att namnet syftar på begreppet swing trader):
http://swinglady.se/blog/2010/02/06/det-forklarar-saken-om-stop-loss/

Mer om credit default swaps (här skrivna på grekiska obligationer) hos Nemokrati:
http://komigenuva.wordpress.com/2010/03/13/euron-gar-ned-for-rakning/

och Kildén och Åsman lägger skulden på spekulanterna:
http://www.fjardeinternationalen.se/blog/2010/03/08/finansens-pyromaner/

...alltmedan spekulanterna försvarar sig:
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/7418818/We-hedge-fund-managers-are-on-your-side.html

torsdag 18 mars 2010

Finansiellt krig

I en artikel i The Daily Telegraph så skriver undergångsprofeten Ambrose Evans-Pritchard om det komplicerade förhållandet mellan USA och Kina. Spänningarna länderna emellan som jag skrev om för redan ett år sedan håller nu på att bli ännu starkare.

Grundproblemet är naturligtvis att när ett land normalt har ett handelsöverskott med andra länder så tenderar valutan att stärkas. Detta gäller dock inte i förhållandet mellan USA och Kina eftersom Kina aktivt håller nere värdet på sin valuta. Så även om Kina exporterar enorma mängder varor till USA så är renmimbin ändå svagare. Kineserna är helt enkelt tvungna att dyka upp på varenda amerikansk obligationsauktion och köpa upp den amerikanska statsskulden. Det har dock inget med omtanke om den amerikanske skattebetalaren att göra - det är helt enkelt så att om de inte dök upp så skulle dollarn sjunka som en sten gentemot den kinesiska valutan.

Eftersom Kina artificiellt håller sin valuta undervärderad i förhållande till dollarn så har det lett medlemmar av den amerikanska kongressen att vilja kalla beteendet för manipulation. Bl. a. så kallade den då nytillträdde amerikanske finansministern Timothy Geithner det för manipulation januari förra året – något som han i och för sig snabbt tog tillbaka. Just ordet manipulation är något som retar gallfeber på kineserna. Nu håller dock kongressen på att lägga fram förslag till lagstiftning som gör det lättare att tala klarspråk om valutaobalanserna.
Skillnaden nu och för ett år sedan är att den amerikanska arbetslösheten nu är skyhög. U6 siffrorna, som inkluderar både de som inte har har något jobb och de som har slutat att söka nytt jobb, är runt 17%. Harangerna, som nästan mynnar i förolämpningar, skickas nu fram och tillbaka över Stilla Havet, men det är Kinas beteende som är roten till problemet. Som Evans-Pritchard skriver:

”Det som intresserar mig mest är Kinas vilja till att höja insatserna. Kina har hotat alla företag som är inblandade i USA:s 6.4 miljoner $ kontrakt av vapen till Taiwan med sanktioner, hotat Boeing att bli utestängda från landet och hotat med en eskalerande nivå när det gäller Taiwan-krisen.”

En manipulerad amerikansk obligationskris skulle ge ett enormt bakslag för Kina. Problemet för Kina är att även om de skulle dumpa hela sin reserv på 1.4 biljoner $ så kan USA svara med att återinföra kapitalkontrollen och effektivt stänga marknaderna för utomstående. Vem skulle vara domare i en sådan situation? IMF, Japan, EU eller FN? Tänk igen! I ett finansiellt krig mellan USA och Kina så skulle Washington vinna.

Här kommenterar Paul Krugman problemen med Kina:Artikeln i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/7442926/Is-Chinas-Politburo-spoiling-for-a-showdown-with-America.html

Artikeln på Bloomberg:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=a_xUgZ2slDo8&pos=9

Fler bloggare om Ambrose Evans-Pritchard är Bronsonbloggen:
http://bronsonbloggen.wordpress.com/2010/03/15/usa-kina-positionering-for-konflikt/

Flute-tankar:
http://flutetankar.blogspot.com/2010/03/kornelius-purps-varnar-for.html

Cornucopia?:
http://cornubot.blogspot.com/2010/02/eu-har-strupgrepp-om-grekland.html


Stefan Karlsson's blog:
http://stefanmikarlsson.blogspot.com/2010/02/what-if-germany-exited-euro-area.html

Johan Ingerö skriver om en av de intressantaste kommentatorerna för ögonblicket, Jim Rickards:
http://ingero.blogspot.com/2010/03/kina-historiens-storsta-bubbla.html

onsdag 17 mars 2010

Skuld, undergång och fall

Jag har skrivit tidigare här på bloggen om den brittiske historikern Niall Ferguson. I det senaste numret av tidskriften Foreign Affairs så skriver han en essä som heter Complexity and Collapse och som tar upp sårbarheten för det amerikanska imperiet och hur fort ett eventuellt sammanbrott kan komma att bli.

Som jag redan har sagt här på bloggen så bygger den amerikanska hegemonin på två pelare: dollarn och militären. Den amerikanska dollarn har sedan slutet på första världskriget fungerat som världens reservvaluta, men ett flertal olika faktorer talar nu för att den här perioden är på väg att ta slut. Den amerikanska militären är djupt inblandad i två krig som förs långt hemifrån och som kostar skjortan.

Dollarns status som reservvaluta håller på att få sig en törn av just underskotten i den amerikanska ekonomin. Förra året så uppgick underskotten till 1.4 biljoner dollar och i år så blir siffrorna ungefär lika stora. En mängd forskning (se bl. a. Lawrence Kotlikoff och Kenneth Rogoff) visar att det är när den totala skulden uppgår till ungefär 90% av BNP som det blir svårt att hålla nere de långa marknadsräntorna. Skenande långa marknadsräntor är det värsta som kan hända för skuldsatta. Det är m.a.o. helt omöjligt för USA i längden att föra två krig utomlands och samtidigt behålla dollarns status som världens reservvaluta. USA är i och för sig inte där än men de närmar sig med stormsteg.

...och sedan lurar energikrisen bakom hörnet.

Fler bloggar om Niall Ferguson är Öga och öra:
http://johanselander.blogspot.com/2010/03/hotet-fran-usakrisen-5.html

Världsinbördeskriget:
http://varldsinbordeskriget.wordpress.com/2010/03/02/the-american-hegemon/

och Vidsynt's blog:
http://vidsynt.wordpress.com/2010/02/08/mera-lappstift-till-griisen/

Fler bloggar om skuld är Motpol:
http://motpol.blogspot.com/2010/03/den-tunna-hinnan.html

Samtidigt som CATRINE OCH SYNDABOCKARNA skriver om La Zone Xtreme på France2:
http://catrine2009.blogspot.com/2010/03/lucifereffeten-pa-fransk-tv-imorgon.html

måndag 15 mars 2010

Dagens citat

Varför tar man för givet att när folk surfar på internet så är de både intelligenta och kreativa medan samma människor bara är soffpotatisar framför TV:n? Jag tror att publiken framför TV-rutan är mer kritiska än vi tror.

Dominique Wolton, Institutschef för institutet för kommunikationsstudier, i Le Journal de Dimanche -100314

söndag 14 mars 2010

En ny världsvaluta?

I ett kortare inlägg är jag nu tillfälligt tillbaka. Jag har helt enkelt inte tid att uppdatera bloggen som tidigare, men idag gör jag ett undantag. Anledningen är att jag häromdagen lyssnade på en faktaspäckad intervju med Jim Sinclair på Eric Kings websida där Jim talade om gulds roll i en inflationär miljö, Greklands skuldproblem och framtiden för världens monetära system. Intervjun är delad i två delar och det är ungefär åtta minuter in i den andra delen som det blir riktigt intressant. Då läser Eric ett utdrag ur en artikel som Jim skrev på sidan Jsmineset.com:

Hur som helst så betyder det [att Grekland antingen blir lösköpta eller ser sig tvungna att lämna Eurosamarbetet (vilket i sig skulle gynna marknaden för Credit Default Swaps och dra ner all världens valutor i fördärvet)] att vi är på väg mot en enda världsvaluta med en enda centralbank, den internationella valutafonden (IMF).

Om Grekland blir lösköpta så kommer det att ta längre tid att etablera un världsvaluta, men om Grekerna tillåts att gå under så kommer det att gå fortare än kvickt.

Det är när Jim utvecklar resonemanget kring artikeln som intervjun blir riktigt intressant. Han börjar med att säga att alla våra valutor är dödsdömda, men att för att begrava dem så krävs det en utomstående katastrof och att världens nuvarande centralbanker först måste bli ordentligt problemtyngda. Det är precis det vi ser idag. Eftersom den amerikanska dollarn inte längre fungerar som reservvaluta, men att det egentligen inte finns några alternativ, så tror Sinclair att det kommer att bli något som liknar det som kallas Special Drawing Rights, eller SDR, som egentligen är en korg av olika valutor som kommer att ta över.

Problemet med en sådan lösning är att guld, som sedan tidernas begynnelse har fungerat som valuta, kommer att konkurrera med en sådan världsvaluta. Enligt Sinclair så kommer en ny världsvaluta inte att bli direkt konvertibel mot guld eftersom det kommer att eliminera centralbankernas handlingsfrihet, utan bli knutet till guld i något som heter Centralbankernas guldkvotcertifikat. Gulds värde i förhållande till valutan kommer då att vara bestämd av likviditeten av valutan i givet spann.

Detta var något som fanns redan under Bretton Woods samarbetet då centralbankerna kunde lösa in dollar mot en given mängd guld. Tyvärr så satte kostnaderna för Vietnamkriget käppar i hjulet för det här systemet och President Nixon satte slutgiltigt punkt för dollarns guldbackning 1971. Hur som helst så ser Sinclair att en ny världsvaluta i alla fall kommer att bli löst knuten till guld. Det låter nåt för oss Guldbaggar.

Nu ser det ut som om Grekland i alla fall kommer att bli lösköpta, men det riktigt intressanta i tragedin om Greklands statsskulder finns i
Tysklands roll som räddare i nöden.