måndag 26 april 2010

Skuldkrisen och guldet

I en tankeväckande postering på Zero Hedge så skriver Eric Sprott och David Franklin om den senaste tidens bekymmer i Grekland, om den internationella valutafonden och om det långsiktiga förtroendet för västvärldens regeringar. 3.6 % av de grekiska bankreserverna har lämnat landet sedan december förra året då kreditbetygsinstitutionen Standard & Poor sänkte betyget för Grekland från AAA till A. Författarna kommenterar detta så här:

Vi föreställer oss att grekiska bankkontoinnehavare ställer sig frågan: -Hur kan en regering som inte ens kan få ihop tillräckligt med pengar att finansiera budgetunderskottet kunna garantera våra pengar på banken? Det är i sådana fall en rättmätig undran.

Författarna diskuterar sedan den internationella valutafondens roll som världens gemensamma krisbekämpningsorgan och deras nyligen fattade beslut att öka krisbufferten från 50 miljarder dollar till 550 miljarder dollar. Sprott och Franklin ställer sig då frågan:

-Är det något som den internationella valutafonden vet som marknaden inte vet?

Författarna går sedan över till att diskutera USA:s statsskuld i detalj och avslutar med en varning till alla västvärldens regeringar:

Det är tydligt att den risk som investerare tar är direkt förknippad med avkastningen på obligationerna och det som händer den dag då obligationsmarknaden vaknar upp och faktiskt kräver en högre avkastning för att låna ut pengar. I ett tal tidigare den här månaden så sa Jürgen Stark, styrelsemedlem i den Europeiska Centralbanken, att ”vi har kanske redan gått in i krisens nästa fas d.v.s. en ländernas skuldkris som följer på den finansiella och ekonomiska krisen.”... Frågan som nu måste ställas är huruvida uttrycket ”statsgaranterat” längre betyder något. Mitt under 2008 års kris så var det staten som gick in och garanterade det finansiella systemet, men vad händer när förtroendet för staten eroderar? Exemplet med Grekland har visat att hävstångseffekter inom bankväsendet har kunnat leda till att kapital motsvarande futtiga 3.6% av totalt kapital kan åsamka en fullskalig bankkris. Det är därför dags för investerare att se sanningen i vitögat och erkänna för sig själva att det finns inneboende risker med statsskulder. Kreditinstituten kan argumentera som de vill, men det enda som verkligen kan garantera investerares tillgångar är guld.

Inlägget på Zero Hedge:
http://www.zerohedge.com/article/eric-sprott-weakness-begets-weakness-banks-sovereigns-banks-must-read

Fler bloggar om den europeiska centralbanken, ECB är Stefan Karlsson’s blog:
http://stefanmikarlsson.blogspot.com/2010/03/if-we-wont-recognize-problems-they-will.html

Musik från Centrifugen:
http://mfc.elmberg.net/2010/04/23/det-tog-en-dag-efter-mitt-pastaende-om-10-dagar-innan-grekland-aktiverar-lanet

http://mfc.elmberg.net/2010/04/22/snart-riktas-blickarna-mot-portugal/


Daytrading-Winning trading:
http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=6439

Den hälsosamme ekonomisten:
http://www.ekonomism.us/?e=2334

och Gunnar Hökmark:
http://hokmark.eu/esterna-euron-och-europa/

Inga kommentarer: