måndag 31 mars 2008

Bloggläsare

Via Mickey lär vi oss att få läsare:

http://mj.barczyk.se/blog/skolan/?p=52

(när jag nu länkar så bör det fungera).

Bankkriser, ris och utförsåkning

Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, har enligt The Daily Telegraph i dagarna täta kontakter med representanter för de nordiska bankerna angående bankkrisen i början av nittiotalet.

Det som Ambrose Evans-Pritchard inte nämner i artikeln är priset för förstatligandet. De svenska skattebetalarna var tvungna att reducera sin BNP med 6%. Översatt till amerikanska förhållanden motsvarar det 850 miljarder dollar.

I New York Times läser vi så en artikel som säger att priset på ris gick upp 30% i förra veckan, från 580$ till 780$. Det här är naturligt extra hårt för världens fattiga befolkning som är beroende av billigt ris för sin överlevnad. Som ett brev på posten stormade i helgen regeringssoldater lagerbyggnader i Filippinerna för att få slut på den hamstring som naturligtvis följer på matbrister. Matupplopp har rapporterats de senaste månaderna från Guinea, Mauretanien, Uzbekistan och Yemen.

De gemensamma nämnarna för de här två till synes disparata händelserna är givetvis olja och naturgas. Moderna konstgödsel har mångfaldigat bärkapaciteten (definierat som hur många människor som kan leva på en given areal mark) de senaste 60 åren. Olja är den energikälla som ligger bakom vår enastående vällevnad. Olja har också varit drivmotorn bakom den finansiella industrin i USA och är som sådan en utmärkt "fågel i kolgruvan" för den värld av oljebrist som snart kommer att komma över oss. Finansinstituten bygger sin affärsidé på föreställningen om framtida tillväxt, och eftersom världens oljeproduktion har varit närmast konstant de senaste åren är det inte speciellt konstigt att vi ser hur de komplicerade system som vi har byggt upp nu skakar i fogarna.

Härifrån går det bara utför.

Ambrose Evans-Pritchards artikel i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/03/31/cnfed131.xml&CMP=ILC-mostviewedbox

Artikel i New York Times om en begynnande födovarukris i Sydostasien:
http://www.nytimes.com/2008/03/29/business/worldbusiness/29rice.html?pagewanted=1&ei=5087&em&en=78f30649c88cebed&ex=1207022400

Bloomberg idag läser vi om den filippinska militären:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aXBBvxUB6X0s

söndag 30 mars 2008

Islam, Fitna och karikatyrer

Apropå Islam, holländska filmmakare och de danska karikatyrerna har det alltid slagit mig att Islam är en både förlåtande och fredlig religion. Så länge man håller med.

Annars blir man halshuggen.

Dick Erixon kommenterar Geert Wilders film, Fitna:
http://erixon.com/blogg/?p=468

Rysslands agenda

Inför NATO-mötet i Rumänien i nästa vecka skriver DN:s Niklas Ekdal så här om den europeeiska ambivalensen gentemot Ryssland:

Européerna, som ska leva i skuggan av Ryssland, ser ett psykologiskt läge att tina upp de frostiga relationerna i samarbetet med en ny president, Dmitrij Medvedev. Men med den tassande inställningen hade varken Polen eller Baltikum varit Natomedlemmar i dag.

De stora trätoämnena gäller huruvida Ukraina och Georgien ska få bli medlemmar i alliansen och det planerade missilförsvaret i Östeuropa. Ryssland betraktar naturligtvis fortfarande länderna i före detta Sovjetunionen som sin strategiska intressesfär och motsätter sig NATO-medlemsskap. Med gammalt klassiskt ryskt maktspråk sa Vladimir Putin i förra månaden att Ryssland skulle rikta kärnvapenspetsar mot landet om Ukraina blev NATO-medlemmar.

Nu kan inte Ryssland formellt hindra länderna att bli medlemmar om de så själva önskar, men en del europeer har hyst farhågor om förhållandet till Moskva som blir alltmer ansträngt ju högre världsmarknadspriset på naturgas och olja blir. Ryssland tillgodoser en tredjedel av Europas naturgasbehov. Att vara så beroende av rysk gas kan inte vara i Europas långsiktiga intresse.

Det står allt klarare att det svenska beslutet om att inte bli beroende av naturgas för vår energiförsörjning var strategiskt väldigt viktigt. Att leva inpå knutarna av en stormakt är illa nog. Att leva granne med ett revanschistiskt Ryssland, och samtidigt vara beroende av deras välvilja, är etter värre.


Niklas Ekdals artikel i Dagens Nyheter:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=755947

Artikel på Bloomberg om Ryssland, Ukraina, NATO och missiler:

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601085&sid=aAtcrmXpCcaw&refer=europe

Robert Larsson skriver om de säkerhetspolitiska aspekterna av Rysslands energipolitik:

http://www2.foi.se/rapp/foir2445.pdf

lördag 29 mars 2008

Skytte har en poäng...

Göran Skytte har en poäng när han säger:


När de närmar sig kärnvärden som så att säga ockuperats av socialdemokraterna, vänsteristerna, feministerna, då finner de inga egna ord och begrepp utan faller in i den gamla trallen. Och därför blir det ibland så att när dessa nymoderater försöker förnya sig, då låter det precis som något man till leda hört förut, från andra hållet.


Typ ”könsmaktsordning”.


Så gör aldrig socialdemokraterna. När de närmar sig borgerliga värderingar omformas det till socialdemokratisk retorik och politik. Politiken utvecklas, men väljarna känner oftast igen sig.


Idéen att ta sig över på motståndarens planhalva fungerade bra i valet 2006. Vi fick det efterlängtade vaktombytet som Sverige så desperat suktade efter. När vi nu skriver 2008 visar opinionsmätningarna att strategin inte fungerar lika bra längre. Statsvetaren Sören Holmberg säger att Alliansregeringen är "rökt".

Alla tror att de är uträknade. Läget för en come back har då aldrig varit bättre.

Göran Skyttes krönika i SvD:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1030809.svd

fredag 28 mars 2008

Krugmans teorier

På CNN finns det en intressant intervju med Princeton-professorn Paul Krugman. Krugmans institutledare på Princeton hette Ben Bernanke, så den här intervjun ger en intressant inblick i de resonemang Federal Reserve kan tänkas ha. Han tror bl. a. att fastighetspriserna i USA kommer att sjunka med i runda slängar 25% innan botten är nådd. Det här kommer att leda till att ungefär 25% av de amerikanska hemmen kommer att vara mer belånade än de är värda.

Eftersom fastighetsmarknaden i USA i stort sett har varit den amerikanska ekonomin de senaste åren så leder det här naturligtvis till en lågkonjunktur, en lågkonjunktur som Krugman tror kommer att vara fram till 2010. Det intressanta här är att framemot 2010 kommer vi också att få problem med att olja inte kommer att kunna pumpas upp i de kvantiteter som världsekonomin kräver. Min gissning är därför att alla räntesänkningar som den amerikanska centralbanken har gjort kommer att leda till en anemisk ekonomisk återhämtning för att sedan känna av de riktigt allvarliga problemen.

Det kommer att kännas som en enda lång utdragen lågkonjunktur på väg mot ett samhälle där både bil och flyg betraktas som en lyx.

Intervjun på CNN:
http://money.cnn.com/2008/03/14/news/economy/krugman_subprime.fortune/index.htm

Hur man retar upp kinesesiska politiker...

Michael Portillo skrev en artikel i söndagens The Sunday Times där han jämförde Peking OS med Berlin-spelen 1936. Portillo skrev bl. a.:

Det kinesiska ledarskapet måste efter hand undra om det att hålla de olympiska spelen kommer att skapa mer kritik än beröm. Var försiktig med vad du önskar dig, som Konfucius förmodligen skulle ha sagt.

I dagens The Daily Telegraph berättas om att det kinesiska kommunistpartiet har gått i taket. I ett skriftligt uttalande sa de att Portillos artikel var en förolämpning mot det kinesiska folket och mot världens nationer. I Sverige tycker den förre justitieministern att Sverige bör bojkotta OS-invigningen. Han har inte lärt sig hur man verkligen retar upp de kinesiska ledarna...

Michael Portillos krönika från i söndags:
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/michael_portillo/article3602819.ece

Artikeln i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2008/03/27/wchina127.xml

Tomas Bodström och OS:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=755295

torsdag 27 mars 2008

Är tiden mogen att attackera Iran?

Med jämna mellanrum kommer uppgifter om en attack mot Iran utan att någonting händer. För ett par år sedan var jag helt övertygad om en nära förestående attack, men jag hade fel. Likaså i september/oktober förra året kom det nya rapporter om planer på en attack, men ingenting hände.

I slutet av februari öppnades så Irans famösa oljebörs på Kish-ön där handeln sker med euro i stället för med amerikanska dollar. Det här är ett potentiellt hot mot dollarns värde som handelsvaluta i världen och utgör ytterligare ett skäl för en attack. Tidigare i mars avgick CENTCOM:s befälhavare William Fallon som under en längre tid varit stark motståndare till ett krig mot Iran. Hans avgång har lett somliga bedömare till slutsatsen att krigshökarna runt Dick Cheney återigen har fått luft under vingarna och att en attack nu är nära förestående. Cheney själv är i dagarna på besök i Mellanöstern och talar med ledare i hela området runt Persiska viken.

Olja är naturligtvis den grundläggande orsaken bakom en sådan potentiell attack. Kanske inte så mycket att med militära medel gå in och lägga beslag på oljan själv, utan mer att bestämma vem som ska få och i vilka kvantiteter. För några dagar sedan kom rapporter om att USA motsätter sig den nyligen ingångna gasuppgörelsen mellan Schweiz och Iran om 5.5 miljarder kubikmeter gas. Cheney är naturligtvis själv medveten om problemen med sinande oljeproduktion även om han aldrig skulle medge det officiellt. Han kom nyligen med uttalanden som indirekt visar på detta.

På en direkt fråga om jag tror på en attack innan presidentvalet i november skulle mitt svar bli ett definitivt "jag vet inte". Det finns kanske tecken som tyder på att Dick Cheney har stärkt sin position i Vita Huset, men avgörandet ligger i slutänden på Presidenten och jag är inte säker på att han vill ha ytterligare krig på halsen. Han är mån om sitt eftermäle och dessutom tror jag att både Ryssland och Kina har talat klarspråk att de inte vill ha någon amerikansk inblandning i iranska affärer.

Jag tror istället att det här blir en av de allvarligaste prövningarna för en nyvald administration.

Irans oljebörs på Kish-ön:
http://uk.biz.yahoo.com/17022008/323/iran-opens-its-1st-oil-products-bourse.html

Michael Klare skriver i vänsterorganet The Nation:
http://www.thenation.com/doc/20080407/klare

Telegram om Schweiz och Irans gasuppgörelse:
http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/18/content_7810235.htm

Reuters telegram som indirekt visar att Cheney är en Peak Oiler:
http://www.reuters.com/article/politicsNews/idUSLAW00006020080317

GlobalResearch håller de på att varna sig blå i ansiktet:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8429

Min egen version av den globala kampen mellan Ryssland, Kina och USA om Iran:
http://reflexions-of-red.blogspot.com/2007_10_01_archive.html

onsdag 26 mars 2008

Energipolitik à la Mao.

Som jag nämnde här igår på bloggen så tror jag att sociala oroligheter blir resultatet när oljan börjar sina om några få år. Hur folk kommer att reagera när "du får men inte jag" är svårt att förutse, men jag tror inte på det fredliga scenariot.

The Toronto Star rapporterar om oljebrist i Kina. Bristen beror ytterst på att regeringen subventionerar priset på bensin för att skydda medborgarna från prisökningar. Det är en dålig idé som tveklöst leder till bensinbrist.

Kanske är kineserna på väg att ge oss en försmak på det som komma skall.

Artikeln i The Toronto Star:
http://www.thestar.com/Business/article/350139

tisdag 25 mars 2008

Klang och jubel

Medan utbyggnaden av den rälsbundna trafiken i Stockholm har gått i ide så händer det desto mer i andra delar av landet. I en artikel i Sydsvenska Dagbladet berättas om att borrningen till citytunneln i Malmö är klar två månader tidigare än planerat.

Tre nya stationer ska byggas i stan, restiden till Köpenhamn ska kortas och Malmös stadskärna ska stärkas som centrum för hela regionen. Hela projektet får ses som en triumf för framsynta politiker och privata investerare som har vägrat att se Malmö bli ett avsticksspår på väg till huvudstaden.

Britt-Marie Bergströms artikel i Sydsvenskan:
http://sydsvenskan.se/malmo/article311110.ece

TT-telegram i DN:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=754815

Citytunnelns websida:
http://www.citytunneln.com/sv/2211/Forstasidan/

Lastbilsförarnas hämnd

Hur reagerar folk när oljan börjar sina och de första tecknen på brist dyker upp? Pessimistiska bedömare tror att några kommer att ta fram handeldvapen i bilköerna medan andra tror att det kommer att bli som en stillsam bullfest. Jag tror inte på bullfestscenariot.

I Quad-City Times kan vi läsa en artikel om arga lastbilsägare som planerar att strejka för att bensinpriset har gått upp till 6 kr litern. Vad tror ni händer när bensinen kostar 60 kr litern?

Artikeln i Quad-City Times:
http://www.qctimes.com/articles/2008/03/19/news/iowa/doc47e03e9ea03bd427238845.txt?sPos=3

måndag 24 mars 2008

Fortfarande påsk

Den långa helgen är naturligtvis en bidragande orsak till stiljten på den svenska nyhetsfronten.

Jag hittade dock en intressant artikel på Dagens Industri:s websida som handlade om en familj som flyttade från innerstan ut till Tensta. Uppenbarligen finns det fler än jag som är fascinerade av miljonprogrammet.

Jag hittade också en artikel på Debka file som talade om syriska truppförberedelser i Beqaa-dalen i södra Libanon. Jag är dock inte så säker på om det är en signifikant nyhet eller ej.

Artikeln i DI:
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FArticleID%3D2008%255c03%255c23%255c275601%26o%3Dexpressen%26SectionId%3DDinapengar

Nyheten på Debka file:
http://www.debka.com/headline.php?hid=5136

söndag 23 mars 2008

För övrigt...

...fungerar låten "All these things that I've done" med The Killers utmärkt på puben en lördagskväll.

Jim Rogers i Sunday Times

Eftersom Påsken är en stilla högtid blir bloggandet därefter. I söndagens Sunday Times finns en intervju med investeraren Jim Rogers som blev rik med George Soros och fonden Quantum på 1970-talet. Fonden ökade i värde med 4200% mellan åren 1970 och 1980. Rogers investeringstips idag är precis vad alla tänkande investerare råder till i dessa dagar: råvaror och energi.

Niall Bradys intervju:
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/money/article3601769.ece

Via Stefan Karlsson hittar jag sedan ytterligare en intervju med Rogers där han ger sin version av finanskrisen. Han säger bl.a. att "Banker har gått i konkurs i strid ström i modern tid, men bara ett par år efter konkurserna har de goda tiderna kommit tillbaka. Varför betraktar centralbankerna situationen som annorlunda nu?". Det är svårt att inte hålla med honom:

lördag 22 mars 2008

Storch om bankkrisen

Hur djup är finanskrisen i USA och vilka konsekvenser får den för den världsekonomin?

Inbjuden till programmet Adaktusson på TV8 var i tisdags Marcus Storch, vice ordförande för Bankstödsnämnden, den så kallade Bankakuten, på nittiotalet. Apropå förstatligandet av de svenska bankerna säger Storch att "staten bör garantera bankernas upplåning", men att "aktieägarna skall förlora sina pengar".

Det låter som om Storch är en senkommen hök, men han nämner inte att priset som Sverige betalade för förstatligandet var 6% av BNP. Överfört till amerikanska förhållanden motsvarar det här 850 miljarder dollar. Då är det bättre att marknaden får ha sin gång.

Programmet Adaktusson från i tisdags:
http://viastream.player.mtgnewmedia.se/inner.php?TvSkin=tv8_se

Paul Krugman skriver om den svenska bankkrisen:
http://krugman.blogs.nytimes.com/2008/03/17/forbidden-swedes/

Stefan Karlsson skriver om Bear Stearns och de amerikanska skattebetalarna:
http://stefanmikarlsson.blogspot.com/2008/03/federal-reserve-is-using-taxpayers.html

Förluster

I en serie räkneexempel berätter Daniel R. Amerman hur förlusterna i sub-prime marknaden blev till och hur de kan påverkas av yttre faktorer som lågkonjunktur, högre räntor och sjunkande huspriser. Skrämmande läsning!

http://www.financialsense.com/fsu/editorials/amerman/2008/0320.html

fredag 21 mars 2008

Ropa inte hej...

Marknaden ser ut att hämta sig temporärt efter förra veckans chockbesked att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, tar över kreditrisken för motsvarande 30 miljarder dollar bostadsobligationer i investeringsbanken Bear Stearns. Börsen stiger och olja, guld och födovaror faller brett på de amerikanska marknaderna vilket leder till jubel bland ekonomijournalisterna. Det finns t.o.m. de som tror att kriget är över och Federal Reserve har vunnit. Ännu är det dock litet för tidigt att blåsa faran över.

Ett intressant bloggutbyte pågår just nu mellan Paul Krugman och Brad DeLong där de påpekar att räntan som bankerna lånar pengar av varandra (TED spread) är tillbaka på samma nivåer som förra sommaren och innan jul. Det här tyder på att centralbankerna blir tvungna att göra ytterligare en intervention innan krisen blir akut. Som Brad Delong säger: Var orolig.

En Bloomberg-rapport om Federal Reserve och dagens fallande råvarupriser:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aGnGoiVO0304&refer=home

Brad Delongs postering om den kommande likviditetskrisen:
http://delong.typepad.com/sdj/2008/03/the-liquidity-t.html

och Krugmans om 3 månaders Libor-räntan:
http://krugman.blogs.nytimes.com/2008/03/20/fed-funds-question-seriously-wonkish-and-possibly-dumb-too/

torsdag 20 mars 2008

Tågpriser

Hur skall vi köra mindre bil, flyga mindre och i stället ta tåget när priserna är skyhöga? Sara Lomberg ställer sig frågan i Svenska Dagbladet, och kommer fram till slutsatsen:

För en privatperson som vill åka mellan två av Sveriges tre storstäder över en helg blir det nästan alltid billigare att flyga med ett lågprisbolag, eller att hyra en bil om man är två personer.

Det här är ett känsligt ämne eftersom ingen (annan än Vänsterpartiet) vill lägga sig i SJ:s frihet att sätta sina egna priser. Å andra sidan kan man ställa sig frågan varför flygbränslet är skattebefriat, och om inte det utgör en oskälig konkurrensfördel. Vidare går argumentet att staten redan från början har gjort en jätteinvestering i rälsen och därför subventionerar trafiken både direkt och indirekt.

Nej, slutsatsen måste bli att "lämna SJ ifred" och pressa i stället politikerna att bygga snabbare järnvägar. Snart har vi inte råd att göra annat!

Sara Lombergs artikel i SvD:
http://www.e24.se/pengar24/resor/artikel_341013.e24

onsdag 19 mars 2008

Fastigheter och belåning

Även om jag vet att det inte är hälsosamt kan jag inte låta bli att leta efter nyheter och bloggar med "doom and gloom"-karaktär. Idag har jag hittat två intressanta artiklar med mycket oroande slutsatser: En kalifornisk blogg med det passande namnet "Dr. Housing Bubble" om fastighetsmarknaden i södra Kalifornien och en mycket bra beskrivning av hela finanskrisen på "The Hindu Business Line".

"Dr. Housing Bubble" berättar historien om en litet kyffe i South Central Los Angeles som kostade hisnande $395000 i slutet av januari 2007, och ett år senare var priset bara $288000 vilket svarar till en nedgång på 27,1%. Bloggen har några bilder på huset som i stort sett bara är ett skjul, och min första tanke är: Hur kan någon vilja investera en massa pengar i ett sådant ruckel? Det är kanske något som man först skrattar åt, men skrattet stelnar när man får reda på att de här människorna långt ifrån är ensamma.

Den andra artikeln är skriven av finansrådgivaren S. Gurumurthy och handlar om Professor Nouriel Roubinis dystra profetior rörande den amerikanska ekonomin. Roubini skrev den 5:e februari på sin blogg en lista på 12 steg för hur en finanskris skulle kunna utvecklas. Det nionde steget var att en stor amerikansk bank skulle gå under, och det tionde att vi kommer att se stora kursfall på aktiemarknaden. Det är precis den utvecklingen vi ser framför våra ögon. Gurumurthy går vidare att diskutera marknaden för derivat som är värd ungefär $500000 miljarder dollar. Skulle något börja gå snett med den är det troligt att bankerna måste nationaliseras, och den amerikanska unionen är i det läget på väg mot sin upplösning.

De flesta klarar av att inte tänka i de här banorna, men problemet är att det inte längre är ett otänkbart scenario.

"Dr. Housing Bubble":s blogginlägg:
http://www.doctorhousingbubble.com/real-homes-of-genius-half-off-sale-in-lynwood-california-and-the-distance-theory-of-investing/

S. Gurumurthys artikel i The Hindu Business Line:
http://www.thehindubusinessline.com/2008/03/19/stories/2008031950080900.htm?ref=patrick.net

Professor Nouriel Roubinis blogginlägg (kräver registrering):
http://www.rgemonitor.com/blog/roubini/242290

tisdag 18 mars 2008

Obama övertygar

Jag hörde precis Barack Obamas tal där han tog upp de rasistiska uttalandena av sin före detta pastor. Obama har varit trängd av hans uttalanden som rörde allt från konspirationer om den 11 september till att Hillary Clinton skulle ha en fördel gentemot Obama för att hon är vit. Det har varit kontroversiellt därför att Obama inte har velat ta avstånd från pastorn vilket har gett kommentatorer på högerkanten chans att ifrågasätta Obamas intentioner.

Detta Obamas tal om rasism har av vissa bedömare betraktats som ett riktigt eldprov som han måste igenom, men också som en möjlighet att verkligen visa vad han går för som ledare. Min uppfattning är att han klarade det utmärkt. Den enda gången där han gick för långt var när han talade om att dagens motsättningar mellan svarta och vita har sitt ursprung i slaveriet, men han började sedan tala om att USA har förändrat sig enormt mycket på senare år.

T.o.m. när han är trängd låter han inspirerande. Var det en blivande President vi hörde?

Obamas tal i Philadelphia på Youtube:

Skall vi se bort?

Claes Arvidsson ställer sig frågan i Svenska Dagbladet:

Och vad ska vi göra? Det är naivt att säga att idrotten står fri från politiken. Ska vi bojkotta OS? Nej, i alla fall inte som saken står nu. Det är bättre att skruva upp volymen på kritikknappen.

Kina är ingen demokrati och omvärlden gör helt rätt i att hålla ett vaksamt öga på det som händer i Tibet. Vill landet vara jämbördigt med oss här i väst måste kineserna lära att uppföra sig och visa ett minimum av respekt för mänskliga rättigheter. Om de inte gör det måste vi överväga att inte deltaga i OS.

Claes Arvidssons artikel i SvD:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_988793.svd

måndag 17 mars 2008

Köttproduktion, transporter och global uppvärmning

Apropå lördagens postering om Lasse Swärds krönika i DN så såg jag faktiskt den dokumentär om klimatet som han hänvisade till nu i helgen. I dokumentären tar de upp en FN-rapport som visar att världens köttproduktion är en värre orsak för utsläpp av växthusgaser än transporterna. Deras poäng var att ledande politiker alltför länge har förbisett detta och inte heller har velat skapa ekonomiska styrmedel för att styra upp köttkonsumtionen.

De har i och för sig en poäng i det de säger, men det journalisterna på "Uppdrag granskning" missar är att peka på den egentliga anledningen att beskatta motorbränslet och transporterna så hårt: "Peak Oil". Det att världens oljeproduktion når ett maximum för att sedan gå in en terminal fas av mindre och mindre produktion. Alla är vi väl vagt medvetna om att petroleum är en ändlig resurs som en dag kommer att vara slut, men få politiker har hittills gått ut och sagt att vi har ett enormt energiproblem på halsen.

Det skulle vara ett intressantare ämne för en dokumentär.

Uppdrag granskning på "SVT Play": http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/player.jsp?a=1083616&d=14750

FAO rapporten, färdig att downloadas som pdf:
http://www.virtualcentre.org/en/library/key_pub/longshad/A0701E00.htm

söndag 16 mars 2008

Världen håller ett vakande öga på Kina

Minst tio personer har dödats i demonstrationer i Tibets huvudstad Lhasa. Den kinesiska regeringen som gärna vill framstå som hänsynsfull och värna om mänskliga rättigheter är nu ute på en väldigt slak lina. Det är händelser som den här som gör att omvärlden tror att ingenting har hänt i Kina sedan oroligheterna på Tianmen-torget 1989.

Steven Spielbergs avhopp som ledare för den konstnärliga utformningen av OS i sommar var ett hårt slag mot landet, och den etiopiske maratonlöparen Haile-Selassies avhopp nu i veckan var ytterligare ett. Det är nu upp till den kinesiska regeringen att lösa Tibet-frågan på ett fredligt sätt. Omvärlden gör helt rätt när den håller ett vakande öga på Kina.

Ledarsticket i The Sunday Times:
http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/leading_article/article3559376.ece

Inflation och devalvering

Om ni bara har tid att läsa ett blogginlägg idag så läs Wille Falers lustmord på Dick Erixons uppmaning att återgå till 1970-talets inflations och devalveringspolitik:

http://ministryoftruth.wordpress.com/2008/03/15/nej-devalvering-eller-sankta-rantor-ar-ingen-god-medicin-mot-inflation/

Dick Eixons originalinlägg:
http://erixon.com/blogg/?p=384

Bakgrund: Ambrose Evans-Pritchard skrev en artikel i The Daily Telegraph i veckan som handlade om Irlands finansiella problem. Som så ofta händer på de svenska redaktionerna så blev artikeln i stort sett översatt och publicerad i Dagens Industri och det var den som Dick Erixon hänvisade till som argument för att devalvering och sänkta räntor är receptet för att avvärja Irlands bekymmer.

Ambrose Evans-Pritchards originalartikel:
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/03/11/cnirish111.xml

Min egen version av ECB:s problem:
http://reflexions-of-red.blogspot.com/2008/03/r-euro-omrdet-p-vg-mot-en-ekonomisk.html

lördag 15 mars 2008

Höj skatten på motorbränsle!

DN:s motorreporter Lasse Swärd skriver en krönika om bränslebeskattning. När jag läser vad han säger verkar det som om den globala uppvärmningen är huvudskälet bakom den höga beskattningen på bilismen i Sverige. Citat:

Det är märkligt hur transportsektorn, som står för 14 procent av alla växthusgaser, ständigt görs ansvarig för allt miljöont. Sveriges 4,2 miljoner bilar släpper ut 12 miljoner ton koldioxid per år. Ökningen i världen mellan 2003 och 2004 var 1,3 miljarder ton. Det innebar 3,5 miljoner ton - per dag! Om vi så skrotade alla våra bilar skulle effekten globalt försvinna efter mindre än fyra dagar.

Den globala uppvärmningen är ett allvarligt problem som måste åtgärdas, men värre är att produktionen från världens stora oljefält ger ständigt mindre utbyte. Att olja är en ändlig resurs kan inte vara någon nyhet. I den inledande fasen ökar oljeproduktionen för att sedan nå ett maximum och sedan gå in i en sinande fas. Av de 65 största oljeproducerande länderna har 54 passerat maximum och gått in i den sinande fasen. Storbritanniens oljefält passerade maximum 1999 och har sett sina oljefält gå ned med hela 27%. Norge likaså nådde sitt maximum år 2001 och har nu tappat 13% av sin produktion.

Som väl är är våra politiker medvetna om detta även om det inte ingår i deras dagliga diskurs. Mona Sahlin, som tidigare Miljö och samhällsbyggnadsminister, är speciellt medveten om problemen som kan ge oss en lågkonjunktur av sällan skådat slag. Det är för att ha en buffert när
problemen verkligen börjar som bilismen är så hårt beskattad. Att motorjournalister inte vet speciellt mycket om världen, det hade jag på känn redan innan, men att de skulle vara helt aningslösa om de krafter som är i rörelse, det är en nyhet för mig.
Lasse Swärds krönika i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1064&a=752160

fredag 14 mars 2008

Från svält till krig

Ingen har väl ungått att lägga märke till att maten bara blir dyrare och dyrare. I en intressant artikel på MSN drar Jon Markman upp ett scenario för hur ökade matpriser kan leda till krig.

Anledningen är förstås en allt stramare marknad med en utbud/efterfrågan-situation som ser allt värre ut. Produktionen av spannmål har bara ökat marginellt medan både Kinas och Indiens snabbt växande medelklasser håller liv i efterfrågan. Eftersom nu Kinas och Indiens medelklasser också tar över den västerländska mathållningen med stor köttandel i kosten kommer efterfrågan även i framtiden att vara hög. Detta kombinerat med att spannmål används för produktionen av biobränslen gör inte situationen bättre. Den kanadensiska konstgödsleltillverkaren Potashs VD sade för några veckor sedan att världen måste i år få en rekordskörd om vi ska undvika svält. Detta trots att vi har haft rekordskördar de senaste 17 åren.

Ryssland, Ukraina och Kazakstan har alla begränsat sin veteexport för att öka sina inhemska lager. EU:s vetelager är rekordsmå. Enligt Markman har de sjunkit från 14 miljoner ton till 1 miljon ton på bara ett år.

Hungrande befolkningar i länder med allt mindre olja. Det är inte speciellt svårt att föreställa sig hur det kan leda till krig.

Jon Markmans artikel på MSN:
http://finance.sympatico.msn.ca/Investing/JonMarkman/Article.aspx?cp-documentid=6424206

Bloomberg-artikeln om Potashs VD:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aGcGIiIwHQ1g

torsdag 13 mars 2008

Långsammast i Sverige

I övriga EU åker man fort med tåg från en plats till en annan. Så icke i Sverige utan här har politikerna bestämt att det är viktigare att njuta av utsikten.

Det här håller naturligtvis inte i en värld med sinande oljeproduktion och global uppvärmning så infrastrukturminister Åsa Torstensson gav i dag Banverket uppdraget att utreda möjligheten för höghastighetståg i Sverige.

Jag skulle vilja ha dem byggda, inkörda och invigda till sommaren.

Både DN och SvD publicerar ett TT-telegram:
http://www.svd.se/resor/nyheter/artikel_970149.svd

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=751633

onsdag 12 mars 2008

Är euro-området på väg mot en ekonomisk kris?

Tecken på en kraftig avmattning i delar av Euro-området börjar nu hopa sig. Spanien, Italien och Irland har alla haft ekonomier som de senaste åren mer eller mindre har varit styrda av stigande fastighetspriser. När luften efter alla de goda åren nu är på väg ut ur marknaden så står länderna med rumpan bar och trycket på ECB-chefen Trichet "att göra något" ökar för varje dag.

Till skillnad från tidigare lågkonjunkturer så befinner sig länderna numera tryggt inlemmade i Eurosamarbetet och det är inte längre lika enkelt att sänka styrräntan, trycka pengar och som följd inkassera en galopperande inflation. Länderna är numera tvingade att lyda ECB:s räntepolitik. Situationen på Irland är extra oroväckande eftersom flera av bankerna är i finansiella svårigheter och ett "svenskt" scenario är inte uteslutet med de facto nationaliseringar av några av de större bankerna. Här är det intressant att notera att Sveriges sätt att sköta sin finanskris i början på nittiotalet felaktigt betraktas som ett mönsterexempel på hur man ska nationalisera en bank. Det fungerade därför att den Svenska Riksbanken devalverade sig ur krisen och lät andra ekonomier ta smällen.

Nu är som sagt den vägen stängd och till buds står bara ett mer nykert tillvägagångssätt. Till skillnad från den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, så är den europeiska centralbanken betydlig mer konservativ i sin räntepolitik. Att sänka styrräntan som deras kollegor i USA gör ligger inte i korten eftersom ECB:s chefer är medvetna om det inte fungerar särskilt bra och den skada det gör att sänka styrräntan till artificiellt låga nivåer. Den österrikiska skolan av ekonomer säger dessutom att en lågkonjunktur är del av den normala affärscykeln och inte något ont i sig. Det som händer under en lågkonjunktur är att systemet renar sig själv på dåliga investeringar.

Så det som irländarna vill ha, lägre räntor, är i själva verket dåligt för dem. Kanske kan samma sak sägas om Guiness.

Ambrose Evans-Pritchards artikel om Irlands ekonomi i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/03/11/cnirish111.xml

David Hackett Fischers bok "The Great Wave" om världshistoriens stora inflationskriser:
http://books.google.co.uk/books?id=o8ea33eCFQgC&printsec=frontcover&dq=inauthor:David+inauthor:Hackett+inauthor:Fischer&sig=7sUp-Pki3fhkUUhlhN8lmS2-IzY#PPA4,M1

tisdag 11 mars 2008

Grundlagsutredningens arbete

I sin krönika i söndags skrev Svenska Dagbladets P J Anders Linder om den parlamentariskt tillsatta Grundlagsutredningen. Den utgör en formidabel plattform att utveckla demokratibegreppet i Sverige, men den riktigt breda debatten lyser dessvärre med sin frånvaro.

Så varför är folk så dåligt insatta i frågan om hur grundlagen bör utformas? För att svara på det måste vi först veta hur vi vill att demokratin skall vara organiserad i Sverige. Det svenska systemet med proportionell mandatfördelning ger onödigt stor vikt till småpartier som vågmästare kan diktera hela regeringens politik med bara några få mandat. Det är ingen bra lösning. Bättre då att gå över till positiv parlamentarism och personval för att underlätta införandet av majoritetsregeringar.

Våren 2002 lade Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) fram en rapport inom ramen för deras Demokratiråd. "Den konstitutionella revolutionen" har några mycket intressanta idéer att ta fasta på. Här förespråkas ett reducerat antal parlamentariker, en återgång till tvåkammarsystemet, införsel av en president samt majoritetsval. Bokens författare, Niclas Berggren, Nils Karlsson och Joakim Negrelius sade bl. a. "att Sveriges författning måste förändras i syfte att stärka demokratins stabilitet och långsiktiga förankring". Naturligtvis blev den dåvarande socialdemokratiska regeringen intresserad och tillsatte Grundlagsutredningen 2004.

Grundlagsutredningens arbete skall fortsätta fram till den 31 december i år, och jag hoppas att ledamöterna tar till sig dessa idéer. Det skulle inte bara öka populariteten för en fråga som är viktigare än vi tror utan också ge Sverige en välbehövlig modernisering.

PJ Anders Linders krönika i SvD:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_955243.svd

Grundlagsutredningens hemsida:
http://www.grundlagsutredningen.se/templates/pages/StandardPage____118.aspx

"Den Konstitutionella Revolutionen" av Niclas Berggren, Nils Karlsson och Joakim Negrelius på Ratioförlag:
http://ratioforlag.se/bocker/osorterade/den-konstitutionella-revolutionen

måndag 10 mars 2008

Titanic och isberget

Finansoron i USA brukar betraktas som något odefinerbart som egentligen inte rör svenska folket speciellt mycket. "Vad gör det mig att banksektorn i USA är på väg ned?", tänker kanske någon. Anledningen till att det inte är så enkelt är naturligtvis att världsekonomin numera är ordentligent sammanvävd, så att om loket, den amerikanska ekonomin, drabbas av problem drabbar det naturligtvis de efterföljande vagnarna i lika hög grad, men senare.

Krisen har gått från sub-prime markanden via fastighetsobligationer till monoline försäkringsbolag till att nu allvarligt skrämma Fannie Mae och Freddie Mac, de två statsgaranterade låneinstituten i USA. Om det här skriver Paul Krugman i en läsvärd kolumn i The New York Times och David S. Hilzenrath i en artikel i The Washington Post.

Så hur får påverkar det här vår egna privatekonomi och hur skall vi skydda oss? Om vi skall tro på investeringsrådgivare som Jim Puplava och Marc Faber så skall man investera i fyra områden: Ädelmetaller, för att skydda sig från den inflation som på allvar kommer att få genomslagskraft senare i år; energi, eftersom energipriserna är rekordhöga p.g.a stagnerande oljeproduktion, oljebolagen gör rekordvinster och folk fortfarande måste köra bil; mat, eftersom folk fortfarande måste äta även om matpriserna är på väg upp, och infrastruktur, därför att med en sinande oljeproduktion måste vi i framtiden bygga ut hela vårt masstransportsystem.

Ta det för vad det är värt.

Jim Puplavas Financial Sense Newshour (lyssna gärna på "The Big Picture" från i lördags (080308) för en klar och koncis förklaring av finanskrisen):
http://www.financialsense.com/fsn/main.html

Artikel i The Toronto Star om Dr. Marc Faber:
http://www.thestar.com/Business/article/326371

Paul Krugman skriver i New York Times:
http://www.nytimes.com/2008/03/10/opinion/10krugman.html?_r=1&hp&oref=slogin

Artikeln i The Washington Post om Fannie och Freddie:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/06/AR2008030603745.html?sub=AR

söndag 9 mars 2008

Är gasledningen ett minne blott?

Efter att Regeringen har underkänt ansökan har det på sistone varit tyst i media om den planerade rysk-tyska gasledningen, Nord Stream. Regeringen underkände ansökan med motiveringen att en ordentlig miljöprövning saknades, men det är naivt att tro att historien är över för det. Även om Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen nu alla är motståndare till gasledningen så tror jag att våra röster kommer att väga väldigt lätt om (eller snarare när) den tyska industrin en dag står utan gas. I det läget kommer pressen på EU från Tysklands sida att bli enorm.

I en sådan situation kommer självklart Ryssland att ha ett övertag gentemot hela Europa och möjlighet att använda energivapnet för att spela ut de europeiska länderna mot varandra. Det här för oss tillbaka till det som Vladimir Putin konstaterade i doktorsavhandling från 1997, att det är i Rysslands intresse att ha kontroll över de gas och oljeledningar som utgår från, eller sträcker sig över, rysk mark och det med militära medel om så krävs. Gazprom, det ryska gas och oljebolaget, används av de ryska makthavarna som ett medel att projicera denna makt.

I ett nyligen utkommet memorandum från Totalförsvarets Forskningsinstitut skriver Robert Larsson om Nord Stream projektet och EU:s växande beroende av rysk olja och naturgas. Larsson konkluderar bl. a. att livslängden för gasledningen är 50 år och att vi definitivt inte kan räkna med ett vänligt sinnat Ryssland under hela den tiden.

Att konstatera att vi har problem med Ryssland är inte rysskräck, vilket den moderate riksdagsmannen Mats Johansson nyligen konstaterade. Det är naturligt för ett litet land att noggrannt följa utvecklingen i en stormakt som ligger alldeles inpå knutarna. EU samarbetet kommer med stor sannolikhet att sättas under enorm press framöver både politiskt och ekonomiskt. Det ligger därför i Sveriges intresse att alltmer aktivt arbeta för en gemensam energipolitik. Utan enighet på energiområdet är vi chanslösa när Ryssland på allvar börjar använda hela sin arsenal.

Robert Larssons rapport på FOI:s hemsida:
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____6805.aspx

Artikel i DN om Regeringens avslag på Nord Streams ansökan:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=742166

Mats Johanssons blogg:
http://www.matsjohansson.net/

lördag 8 mars 2008

Huvudet på spiken

Thomas Gür skriver om lagarna som reglerar anställningsskydd i Svenska Dagbladet. Jag citerar:

"[det finns] tydliga indikationer på att ett stärkt anställningsskydd innebär minskad personalomsättning och att regeln om ”sist-in-först-ut” leder till att nyare anställda, ungdomar och invandrare åker ut i arbetslöshet vid neddragningar och har svårt att få anställning igen."

Mina egna personliga erfarenheter med den svenska arbetsmarknaden är att systemet fungerar väldigt bra för dem som är inne, men om du hamnar utanför så är det väldigt svårt att komma tillbaks in. Därför bestämde jag mig för att flytta till ett jobb i Storbritannien. Nu är jag kanske inte det bästa exemplet, men det här blir till ett svenskt problem i det ögonblicket välutbildad arbetskraft letar sig utomlands i horder.

Thomas Gürs artikel i SvD:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_953023.svd

Ansiktslyftning

ASPO:s websida har fått en rejäl ansiktslyftning och deras ordförande Kjell Aleklett har börjat ge sig in i den pågående internet-debatten allt mer aggressivt. Det är glädjande. Här skriver Colin Campbell en artikel om Petroconsultants, det som har kallats "världens bästa databas över oljereserver".

http://www.peakoil.net/headline-news/the-first-ever-oil-database-the-history-of-petroconsultants

Djävulsdansen i Mellanöstern

Så har det börjat igen. En palestinsk självmordsbombare dödar israeliska skolbarn och Israels president Olmert står under allt större press att "göra något åt" situationen i Gaza. Hökar i bägge lägren har vunnit delsegrar och nu är det som om bägge två har strypgrepp på motståndaren i en märklig djävulsdans.

När Israel frivilligt lämnade Gaza-remsan till den palestinska myndigheten 2005 var det som ett tecken på försoning. Här är det viktigt att poängtera att Israel är en demokrati där ledarna inte är envåldshärskare utan är under konstant tryck från opinionen. Vad de israeliska ledarna inte hade förutsett var att Gaza skulle utvecklas till ett laglöst område som skyddar terrorister.

Hoppet om fred som tändes i Annapolis ser nu ut att släckas, och det är naturligtvis den stora massan av vanliga palestinier som bara vill leva i fred och frihet med sina grannar som är de stora förlorarna. Självklart försvarar jag Israels rätt till självförsvar. Israel är ett litet demokratiskt land omgärdat av hotfulla diktaturer som inte vill ha de där. Jag förstår de israeliska hökarna som vill "rensa upp" i Gaza, men ibland är det bättre att stanna upp, ta några djupa andetag och lyssna på vad de andra medlemmarna av familjen har att säga. Det är just det karaktärsdraget som gör Israel till den moraliskt överlägsna parten i Mellanöstern.

fredag 7 mars 2008

Den amerikanska militären

Den amerikanska militären spenderar enorma summor pengar på sin militär. Det är ingen nyhet, men att de gör det för att avskräcka Kinas frammarsch på den internationella scenen överraskar kanske något. Michael Klare skriver om det här i Foreign Policy In Focus, men även om det som Klare skriver är både lättläst och spännande, tycker jag att hans åsikter står alltför långt till vänster. Skulle det bli bättre om USA spelade en mer tillbakadragen roll på världsscenen? Som transatlant ser jag gärna ett starkt USA som håller alla möjliga och omöjliga busar i öronen. Jag tror heller inte att amerikanerna kommer att ge sig utan strid utan göra massiva investeringar i förnybar energi när tiden är mogen. Även när förutsättningarna för att hålla liv i världens mest avancerade ekonomi radikalt förändras i och med att oljan når sin topp och börjar sina.

Artikeln i Foreign Policy in Focus:
http://www.fpif.org/fpiftxt/5041

När börjar "problemen"?

Jag har jobbat hela dagen från 08.00 till 22.00 så det blir bara en kort postering. Läs gärna Tom Whipples artikel i Falls Church News Press:
http://www.fcnp.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2650&Itemid=35

onsdag 5 mars 2008

Idel dåliga nyheter

Dåliga nyheter är som bekant ofta självuppfyllande. Speciellt gäller det här ekonominyheter och när ekonomijournalisterna förlorar sina egna pengar så ser de allt falla samman. Ofta är det dock inte riktigt så illa som de vill göra gällande. Ur ett investeringsperspektiv är det exempelvis ett gyllene tillfälle att köpa aktier på rea när kurserna faller.

I måndagens The Daily Telegraph skrev Ambrose Evans-Pritchard en artikel som handlade om den amerikanska ekonomin som har fått sig en rejäl törn p.g.a. subprime krisen som dessutom bara ser ut att sprida sig. Sant är att finanssektorn har råkat ut för en rejäl härdsmälta, och några mindre banker i USA kommer säkert att gå i konkurs, men finanssektorn utgör bara omkring 20% av ekonomin och många företag i de resterande 80% uppvisar fortfarande solida finanser.

Så även om jag inte kan låta bli att läsa de här artiklarna så är det samtidigt en god idé att läsa exempelvis Lars-Georg Bergkvist i SvD och Johan Schück i DN för att få ett klassiskt svenskt perspektiv på finansoron. Det verkar illa nog i deras versioner.

Ambrose Evans-Pritchard skriver i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/03/03/ccview103.xml&CMP=ILC-mostviewedbox

Johan Schück skriver i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=747570

Lars-Georg Bergkvist skriver i Svenska Dagbladet:
http://www.e24.se/samhallsekonomi/varlden/artikel_299043.e24

tisdag 4 mars 2008

Centralasiens etniska konflikter

Ett av världens mest laddade områden är Centralasien. Området tilldrar sig allt större intresse från världens stormakter p.g.a. rika oljefyndigheter och kampen om herradömet över de pipelines som för ut oljan hårdnar. Det här skulle vi kanske kunna leva med om det inte hade varit för att landet är fullt av etniska konflikter som på Balkan. Om ni vill läsa mer så är Steve Levines blogg "The Oil and the Glory" ett bra tips.

Mot den bakgrunden ska de senaste stridigheterna om Nagorno-Karabach ses. Ett TT-telegram berättar att två människor har dött i striderna mellan Armeniska och Azerbadjianska styrkor. Detta inträffar samtidigt som undantagstillstånd råder i Armenien och bedömare är av uppfattningen att den Armeniska regeringen försöker ändra fokus från problemen på hemmaplan till något utomstående. Håll gärna ett vakande öga på den här historien.

Steve Levines "The Oil and the Glory":
http://www.oilandglory.com/

TT:s telegram i Svenska Dagbladets nätupplaga:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_938731.svd

måndag 3 mars 2008

En tråkig måndag

Det kanske ser ut som en slö dag utan stora händelser, men jag håller inte med. Bloombergs websida listar idel dåliga nyheter om den amerikanska ekonomin. Det ser ut som om subprime krisen fortfarande lever kvar i högönsklig välmåga, och i The Daily Telegraph läser vi om hur subprime-lånen leder till fallande huspriser och exekutiv auktion när folk inte längre kan betala på sina lån. Vidare läser vi om ett akademiskt arbete, bl. a. författat av folk från Goldman-Sachs och Morgan-Stanley, som säger att sub-prime krisen kommer att få betydligt större genomslag i den riktiga ekonomin än vad bedömare hittills har trott.

På Peak Oil fronten finns det i dagarna ett intressant meningsutbyte mellan Peter Odell, som är ytterligare en i raden av ekonomer som tror att efterfrågan styr tillgången på olja, och Roger Bentley, professor i Reading. Odell skrev ett svar på en originalartikel av Jeremy Legget i The Guardian där han sa "att världen behöver inte oroa sig för petroleum därför att Norge, Italien och Österrike kan klara skivan". Läs gärna Bentleys lustmord på Odells bisarra utsagor.

I Sverige är den här ekonomiska skolan främst företrädd av Johan Norberg. Kanske är det på sin plats att igen säga att utan billig transportenergi och utan relativ fred så är globaliseringen som fenomen ett minne blott.

Referenser:

Artikel om sub-prime krisen i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/03/03/ccsubprime103.xml

Artikel om hur sub-prime krisen smittar ned resten av ekonomin på CNBC:
http://www.cnbc.com/id/23409057

Jermey Leggetts artikel i The Gurdian:
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/feb/05/comment.oil

Peter Odells svar i The Guardian:
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/feb/15/oil.climatechange

Peter Odells bok "Why carbon fuels will dominate the 21`st century"
http://www.amazon.com/Carbon-Dominate-Century-Energy-Economy/dp/0906522226/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1204571691&sr=8-1

Roger Bentleys lustmord på samma artikel (skrolla ned till slutet):
http://www.odac-info.org/newsletter/2008/02/29

Johan Norbergs blogg:
http://www.johannorberg.net/

Jazz på Nalen

Per Gudmundson visar i SvD prov på sin stilistiska förmåga när han beskriver Det svenska musikundret. Finns det någon mer än jag som vill läsa honom så här?

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_933193.svd

söndag 2 mars 2008

Hyperinflation i Zimbabwe

En av vår tids allra mest hänsynslösa diktatorer är Zimbabwes Robert Mugabe. Han är inte bara hänsynlös utan också riktigt korkad. I en rapport i dagens Sunday Times beskriver Christina Lamb hur landet p.g.a. tanklös montär politik har drabbats av hyperinflation och en vanlig toarulle kostade i veckan 8 miljoner Zimbabwe-dollar. I pappersversionen av tidningen finns en bild på en liten kille som bär på en hela buntar med 200000$-sedlar bara för att köpa några av livets allra enklaste nödvändigheter.

Tydligen är det en tysk firma, Giesecke & Devrient (G&D), som trycker upp pengarna åt Mugabe och de tjänar samtidigt storkovan. Eftersom Tysklad inom EU är starkt kritisk till Zimbabwes politik och har förespråkat sanktioner är det märkligt att kanslern Angela Merkel tvår sina händer och hänvisar till gällande europeisk lagstiftning. Västerländska firmor ska inte tjäna pengar på tredje världens olyckor.

Christina Lambs artikel i The Sunday Times:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/article3466861.ece

lördag 1 mars 2008

Att vända en supertanker

Peter Wolodarski påpekar Centerpartiets brist på trovärdighet i energifrågan i DN i dag. Som utomstående bedömare är det svårt att inte hålla med honom om Centerpartiet fortfarande är märkt av sitt tidigare kärnkraftsmotstånd. De gamla stofilerna är dock på väg ut, och flera ledande centerpartister intar numera relativt progressiva positioner i frågan. Liksom en supertanker kan inte heller Centerpartiet vändas över natt.

Peter Wolodarskis artikel i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=747844