tisdag 4 mars 2008

Centralasiens etniska konflikter

Ett av världens mest laddade områden är Centralasien. Området tilldrar sig allt större intresse från världens stormakter p.g.a. rika oljefyndigheter och kampen om herradömet över de pipelines som för ut oljan hårdnar. Det här skulle vi kanske kunna leva med om det inte hade varit för att landet är fullt av etniska konflikter som på Balkan. Om ni vill läsa mer så är Steve Levines blogg "The Oil and the Glory" ett bra tips.

Mot den bakgrunden ska de senaste stridigheterna om Nagorno-Karabach ses. Ett TT-telegram berättar att två människor har dött i striderna mellan Armeniska och Azerbadjianska styrkor. Detta inträffar samtidigt som undantagstillstånd råder i Armenien och bedömare är av uppfattningen att den Armeniska regeringen försöker ändra fokus från problemen på hemmaplan till något utomstående. Håll gärna ett vakande öga på den här historien.

Steve Levines "The Oil and the Glory":
http://www.oilandglory.com/

TT:s telegram i Svenska Dagbladets nätupplaga:
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_938731.svd

Inga kommentarer: