lördag 15 mars 2008

Höj skatten på motorbränsle!

DN:s motorreporter Lasse Swärd skriver en krönika om bränslebeskattning. När jag läser vad han säger verkar det som om den globala uppvärmningen är huvudskälet bakom den höga beskattningen på bilismen i Sverige. Citat:

Det är märkligt hur transportsektorn, som står för 14 procent av alla växthusgaser, ständigt görs ansvarig för allt miljöont. Sveriges 4,2 miljoner bilar släpper ut 12 miljoner ton koldioxid per år. Ökningen i världen mellan 2003 och 2004 var 1,3 miljarder ton. Det innebar 3,5 miljoner ton - per dag! Om vi så skrotade alla våra bilar skulle effekten globalt försvinna efter mindre än fyra dagar.

Den globala uppvärmningen är ett allvarligt problem som måste åtgärdas, men värre är att produktionen från världens stora oljefält ger ständigt mindre utbyte. Att olja är en ändlig resurs kan inte vara någon nyhet. I den inledande fasen ökar oljeproduktionen för att sedan nå ett maximum och sedan gå in i en sinande fas. Av de 65 största oljeproducerande länderna har 54 passerat maximum och gått in i den sinande fasen. Storbritanniens oljefält passerade maximum 1999 och har sett sina oljefält gå ned med hela 27%. Norge likaså nådde sitt maximum år 2001 och har nu tappat 13% av sin produktion.

Som väl är är våra politiker medvetna om detta även om det inte ingår i deras dagliga diskurs. Mona Sahlin, som tidigare Miljö och samhällsbyggnadsminister, är speciellt medveten om problemen som kan ge oss en lågkonjunktur av sällan skådat slag. Det är för att ha en buffert när
problemen verkligen börjar som bilismen är så hårt beskattad. Att motorjournalister inte vet speciellt mycket om världen, det hade jag på känn redan innan, men att de skulle vara helt aningslösa om de krafter som är i rörelse, det är en nyhet för mig.
Lasse Swärds krönika i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1064&a=752160

1 kommentar:

awe sa...

Jag anser att Du misstolkar vad Lasse faktiskt skriver.

Vad Lasse faktiskt skriver är att:
Transportsektorn, som står för 14 procent av alla växthusgaser, ständigt görs ansvarig för allt miljöont.
Att Sveriges 4,2 miljoner bilar släpper ut 12 miljoner ton koldioxid per år

Att Ökningen i världen mellan 2003 och 2004 var 1,3 miljarder ton

Att Det innebar 3,5 miljoner ton - per dag! Om vi så skrotade alla våra bilar skulle effekten globalt försvinna efter mindre än fyra dagar.

Vattenfall har fyra kolkraftverk i Tyskland. Det "renaste" ligger på samma nivå som alla våra 4,2 miljoner bilar, 12 miljoner ton. Slår man ihop alla fyra verken blir det 64 miljoner ton. Det är mer än vad hela Sverige släpper ut!
Växthusgaser är globala problem.

ATT FÖRSÖKA LÖSA dem med nationella verktyg - i ett land som ligger på 56:e plats i utsläppsligan och vars utsläpp svarar för 0,2 procent av världens - blir bara slag i luften. Särskilt när den mesta av bördan åter läggs på bilarna, vars totala utsläpp legat stilla sedan basåret 1990.

Gärna fler miljöskatter, men lägg dem där de gör nytta, på internationella insatser.

Så skrev Lasse Swärd

Min egen reflektion är att svenka politiker använder det så kallade miljöhotet eller den så kallade global warming (vilken inte existerar utan är ett framtidsscenario) för ökade skatteintäckter.

Betänk att svenska staten tjänar mera pengar (tar mer betalt / produserad liter olja än oljeshejkerna.

Ingennaturresursch har ännu tagit slut eller?Själv anser jag att att den höga beskattningen på bilismen/ bensin/diesel faktisk beror på att staten