torsdag 27 mars 2008

Är tiden mogen att attackera Iran?

Med jämna mellanrum kommer uppgifter om en attack mot Iran utan att någonting händer. För ett par år sedan var jag helt övertygad om en nära förestående attack, men jag hade fel. Likaså i september/oktober förra året kom det nya rapporter om planer på en attack, men ingenting hände.

I slutet av februari öppnades så Irans famösa oljebörs på Kish-ön där handeln sker med euro i stället för med amerikanska dollar. Det här är ett potentiellt hot mot dollarns värde som handelsvaluta i världen och utgör ytterligare ett skäl för en attack. Tidigare i mars avgick CENTCOM:s befälhavare William Fallon som under en längre tid varit stark motståndare till ett krig mot Iran. Hans avgång har lett somliga bedömare till slutsatsen att krigshökarna runt Dick Cheney återigen har fått luft under vingarna och att en attack nu är nära förestående. Cheney själv är i dagarna på besök i Mellanöstern och talar med ledare i hela området runt Persiska viken.

Olja är naturligtvis den grundläggande orsaken bakom en sådan potentiell attack. Kanske inte så mycket att med militära medel gå in och lägga beslag på oljan själv, utan mer att bestämma vem som ska få och i vilka kvantiteter. För några dagar sedan kom rapporter om att USA motsätter sig den nyligen ingångna gasuppgörelsen mellan Schweiz och Iran om 5.5 miljarder kubikmeter gas. Cheney är naturligtvis själv medveten om problemen med sinande oljeproduktion även om han aldrig skulle medge det officiellt. Han kom nyligen med uttalanden som indirekt visar på detta.

På en direkt fråga om jag tror på en attack innan presidentvalet i november skulle mitt svar bli ett definitivt "jag vet inte". Det finns kanske tecken som tyder på att Dick Cheney har stärkt sin position i Vita Huset, men avgörandet ligger i slutänden på Presidenten och jag är inte säker på att han vill ha ytterligare krig på halsen. Han är mån om sitt eftermäle och dessutom tror jag att både Ryssland och Kina har talat klarspråk att de inte vill ha någon amerikansk inblandning i iranska affärer.

Jag tror istället att det här blir en av de allvarligaste prövningarna för en nyvald administration.

Irans oljebörs på Kish-ön:
http://uk.biz.yahoo.com/17022008/323/iran-opens-its-1st-oil-products-bourse.html

Michael Klare skriver i vänsterorganet The Nation:
http://www.thenation.com/doc/20080407/klare

Telegram om Schweiz och Irans gasuppgörelse:
http://news.xinhuanet.com/english/2008-03/18/content_7810235.htm

Reuters telegram som indirekt visar att Cheney är en Peak Oiler:
http://www.reuters.com/article/politicsNews/idUSLAW00006020080317

GlobalResearch håller de på att varna sig blå i ansiktet:
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8429

Min egen version av den globala kampen mellan Ryssland, Kina och USA om Iran:
http://reflexions-of-red.blogspot.com/2007_10_01_archive.html

Inga kommentarer: