fredag 7 mars 2008

Den amerikanska militären

Den amerikanska militären spenderar enorma summor pengar på sin militär. Det är ingen nyhet, men att de gör det för att avskräcka Kinas frammarsch på den internationella scenen överraskar kanske något. Michael Klare skriver om det här i Foreign Policy In Focus, men även om det som Klare skriver är både lättläst och spännande, tycker jag att hans åsikter står alltför långt till vänster. Skulle det bli bättre om USA spelade en mer tillbakadragen roll på världsscenen? Som transatlant ser jag gärna ett starkt USA som håller alla möjliga och omöjliga busar i öronen. Jag tror heller inte att amerikanerna kommer att ge sig utan strid utan göra massiva investeringar i förnybar energi när tiden är mogen. Även när förutsättningarna för att hålla liv i världens mest avancerade ekonomi radikalt förändras i och med att oljan når sin topp och börjar sina.

Artikeln i Foreign Policy in Focus:
http://www.fpif.org/fpiftxt/5041

Inga kommentarer: