lördag 22 mars 2008

Förluster

I en serie räkneexempel berätter Daniel R. Amerman hur förlusterna i sub-prime marknaden blev till och hur de kan påverkas av yttre faktorer som lågkonjunktur, högre räntor och sjunkande huspriser. Skrämmande läsning!

http://www.financialsense.com/fsu/editorials/amerman/2008/0320.html

Inga kommentarer: