lördag 8 mars 2008

Huvudet på spiken

Thomas Gür skriver om lagarna som reglerar anställningsskydd i Svenska Dagbladet. Jag citerar:

"[det finns] tydliga indikationer på att ett stärkt anställningsskydd innebär minskad personalomsättning och att regeln om ”sist-in-först-ut” leder till att nyare anställda, ungdomar och invandrare åker ut i arbetslöshet vid neddragningar och har svårt att få anställning igen."

Mina egna personliga erfarenheter med den svenska arbetsmarknaden är att systemet fungerar väldigt bra för dem som är inne, men om du hamnar utanför så är det väldigt svårt att komma tillbaks in. Därför bestämde jag mig för att flytta till ett jobb i Storbritannien. Nu är jag kanske inte det bästa exemplet, men det här blir till ett svenskt problem i det ögonblicket välutbildad arbetskraft letar sig utomlands i horder.

Thomas Gürs artikel i SvD:
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_953023.svd

Inga kommentarer: