måndag 31 mars 2008

Bankkriser, ris och utförsåkning

Federal Reserve, den amerikanska centralbanken, har enligt The Daily Telegraph i dagarna täta kontakter med representanter för de nordiska bankerna angående bankkrisen i början av nittiotalet.

Det som Ambrose Evans-Pritchard inte nämner i artikeln är priset för förstatligandet. De svenska skattebetalarna var tvungna att reducera sin BNP med 6%. Översatt till amerikanska förhållanden motsvarar det 850 miljarder dollar.

I New York Times läser vi så en artikel som säger att priset på ris gick upp 30% i förra veckan, från 580$ till 780$. Det här är naturligt extra hårt för världens fattiga befolkning som är beroende av billigt ris för sin överlevnad. Som ett brev på posten stormade i helgen regeringssoldater lagerbyggnader i Filippinerna för att få slut på den hamstring som naturligtvis följer på matbrister. Matupplopp har rapporterats de senaste månaderna från Guinea, Mauretanien, Uzbekistan och Yemen.

De gemensamma nämnarna för de här två till synes disparata händelserna är givetvis olja och naturgas. Moderna konstgödsel har mångfaldigat bärkapaciteten (definierat som hur många människor som kan leva på en given areal mark) de senaste 60 åren. Olja är den energikälla som ligger bakom vår enastående vällevnad. Olja har också varit drivmotorn bakom den finansiella industrin i USA och är som sådan en utmärkt "fågel i kolgruvan" för den värld av oljebrist som snart kommer att komma över oss. Finansinstituten bygger sin affärsidé på föreställningen om framtida tillväxt, och eftersom världens oljeproduktion har varit närmast konstant de senaste åren är det inte speciellt konstigt att vi ser hur de komplicerade system som vi har byggt upp nu skakar i fogarna.

Härifrån går det bara utför.

Ambrose Evans-Pritchards artikel i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/03/31/cnfed131.xml&CMP=ILC-mostviewedbox

Artikel i New York Times om en begynnande födovarukris i Sydostasien:
http://www.nytimes.com/2008/03/29/business/worldbusiness/29rice.html?pagewanted=1&ei=5087&em&en=78f30649c88cebed&ex=1207022400

Bloomberg idag läser vi om den filippinska militären:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aXBBvxUB6X0s

Inga kommentarer: