fredag 14 mars 2008

Från svält till krig

Ingen har väl ungått att lägga märke till att maten bara blir dyrare och dyrare. I en intressant artikel på MSN drar Jon Markman upp ett scenario för hur ökade matpriser kan leda till krig.

Anledningen är förstås en allt stramare marknad med en utbud/efterfrågan-situation som ser allt värre ut. Produktionen av spannmål har bara ökat marginellt medan både Kinas och Indiens snabbt växande medelklasser håller liv i efterfrågan. Eftersom nu Kinas och Indiens medelklasser också tar över den västerländska mathållningen med stor köttandel i kosten kommer efterfrågan även i framtiden att vara hög. Detta kombinerat med att spannmål används för produktionen av biobränslen gör inte situationen bättre. Den kanadensiska konstgödsleltillverkaren Potashs VD sade för några veckor sedan att världen måste i år få en rekordskörd om vi ska undvika svält. Detta trots att vi har haft rekordskördar de senaste 17 åren.

Ryssland, Ukraina och Kazakstan har alla begränsat sin veteexport för att öka sina inhemska lager. EU:s vetelager är rekordsmå. Enligt Markman har de sjunkit från 14 miljoner ton till 1 miljon ton på bara ett år.

Hungrande befolkningar i länder med allt mindre olja. Det är inte speciellt svårt att föreställa sig hur det kan leda till krig.

Jon Markmans artikel på MSN:
http://finance.sympatico.msn.ca/Investing/JonMarkman/Article.aspx?cp-documentid=6424206

Bloomberg-artikeln om Potashs VD:
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aGcGIiIwHQ1g

Inga kommentarer: