fredag 28 mars 2008

Krugmans teorier

På CNN finns det en intressant intervju med Princeton-professorn Paul Krugman. Krugmans institutledare på Princeton hette Ben Bernanke, så den här intervjun ger en intressant inblick i de resonemang Federal Reserve kan tänkas ha. Han tror bl. a. att fastighetspriserna i USA kommer att sjunka med i runda slängar 25% innan botten är nådd. Det här kommer att leda till att ungefär 25% av de amerikanska hemmen kommer att vara mer belånade än de är värda.

Eftersom fastighetsmarknaden i USA i stort sett har varit den amerikanska ekonomin de senaste åren så leder det här naturligtvis till en lågkonjunktur, en lågkonjunktur som Krugman tror kommer att vara fram till 2010. Det intressanta här är att framemot 2010 kommer vi också att få problem med att olja inte kommer att kunna pumpas upp i de kvantiteter som världsekonomin kräver. Min gissning är därför att alla räntesänkningar som den amerikanska centralbanken har gjort kommer att leda till en anemisk ekonomisk återhämtning för att sedan känna av de riktigt allvarliga problemen.

Det kommer att kännas som en enda lång utdragen lågkonjunktur på väg mot ett samhälle där både bil och flyg betraktas som en lyx.

Intervjun på CNN:
http://money.cnn.com/2008/03/14/news/economy/krugman_subprime.fortune/index.htm

Inga kommentarer: