onsdag 28 april 2010

Naturgas - räkna med brist

Naturgas är en underlig form för energi som det är svårt att ha grepp om. Naturgasen har bl.a. av oljemagnaten T. Boone Pickens blivit kallad ”lösningen på våra energiproblem” eftersom lagren betraktades som närmast outtömliga för bara ett par månader sedan. Problemet med naturgas är att tömningstakterna brukar vara extremt höga och ligga runt 25%. D.v.s. om energibolagen helt skulle sluta borra efter ny naturgas så skulle utbudet minska med 25% om året. Detta har historiskt sett lett till att priset för en miljon British Thermal Units, eller BTU, naturgas har legat mellan 6 och 10 ggr under priset av ett fat råolja. D.v.s. om oljan kostade 50 US$ så kostade den amerikanska naturgasen mellan 5 och 8 US$.

Det senaste året så har däremot naturgasen handlats för mellan 15 och 22 ggr under oljepriset vilket har varit en reflektion av ett enormt överskott på naturgas utvunnet ur berggrunden, shale gas. Problemet med bergrundsgasen är att tömningstakten ligger på omkring 45%, vilket är extremt mycket högre än för vanlig naturgas, och det ser nu ut som om överskottet som drev ner priset till extremt låga nivåer är på väg att ta slut. Dessutom så verkar det alltmer som om de beräkningar som ligger bakom det enorma lagret av naturgas inte är annat än glädjekalkyler. Sommaren har historiskt sett varit en lugn period på naturgasmarknaderna, men räkna med ett markant högre naturgaspris till vintern.

Intervjun med Henry Groppe på The Globe & Mail:
http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/investment-ideas/features/taking-stock/a-contrarian-makes-another-call-this-time-natural-gas/article1538686/

Artikel på Seeking Alpha som handlar om skillnaden i pris mellan olja och naturgas:
http://seekingalpha.com/article/191912-the-price-link-between-crude-oil-and-natural-gas-is-disappearing

En Exchange Traded Fund som speglar naturgaspriset är UNG:
http://preview.bloomberg.com/apps/quote?T=en10/quote.wm&ticker=UNG%3AUS

Mer om naturgas hos Martin Moberg:
http://martinmobergsblogg.blogspot.com/2010/04/biogas-istallet-for-naturgas-med-en.html

Världen enligt Jah Hollis:
http://jahhollis.blogspot.com/2010/04/fredagsfarger-bla-gron-och-vit.html

Fredskoalitionen i Göteborg:
http://www.fredskoalitionen.se/artiklar/2010/04/20/mullen-mullrar-om-sanktioner-krig-mot-iran/

Vidsynt's blog:
http://vidsynt.wordpress.com/2010/04/18/kirgizistan-och-lite-dartill/


Björnbrum:
http://bjornbrum.blogspot.com/2010/04/bolivia-far-en-kram.html

och Stockholm enligt Ankersjö:
http://perankersjo.blogspot.com/2010/04/lyft-for-biogas-i-regeringens-budget.html

måndag 26 april 2010

Skuldkrisen och guldet

I en tankeväckande postering på Zero Hedge så skriver Eric Sprott och David Franklin om den senaste tidens bekymmer i Grekland, om den internationella valutafonden och om det långsiktiga förtroendet för västvärldens regeringar. 3.6 % av de grekiska bankreserverna har lämnat landet sedan december förra året då kreditbetygsinstitutionen Standard & Poor sänkte betyget för Grekland från AAA till A. Författarna kommenterar detta så här:

Vi föreställer oss att grekiska bankkontoinnehavare ställer sig frågan: -Hur kan en regering som inte ens kan få ihop tillräckligt med pengar att finansiera budgetunderskottet kunna garantera våra pengar på banken? Det är i sådana fall en rättmätig undran.

Författarna diskuterar sedan den internationella valutafondens roll som världens gemensamma krisbekämpningsorgan och deras nyligen fattade beslut att öka krisbufferten från 50 miljarder dollar till 550 miljarder dollar. Sprott och Franklin ställer sig då frågan:

-Är det något som den internationella valutafonden vet som marknaden inte vet?

Författarna går sedan över till att diskutera USA:s statsskuld i detalj och avslutar med en varning till alla västvärldens regeringar:

Det är tydligt att den risk som investerare tar är direkt förknippad med avkastningen på obligationerna och det som händer den dag då obligationsmarknaden vaknar upp och faktiskt kräver en högre avkastning för att låna ut pengar. I ett tal tidigare den här månaden så sa Jürgen Stark, styrelsemedlem i den Europeiska Centralbanken, att ”vi har kanske redan gått in i krisens nästa fas d.v.s. en ländernas skuldkris som följer på den finansiella och ekonomiska krisen.”... Frågan som nu måste ställas är huruvida uttrycket ”statsgaranterat” längre betyder något. Mitt under 2008 års kris så var det staten som gick in och garanterade det finansiella systemet, men vad händer när förtroendet för staten eroderar? Exemplet med Grekland har visat att hävstångseffekter inom bankväsendet har kunnat leda till att kapital motsvarande futtiga 3.6% av totalt kapital kan åsamka en fullskalig bankkris. Det är därför dags för investerare att se sanningen i vitögat och erkänna för sig själva att det finns inneboende risker med statsskulder. Kreditinstituten kan argumentera som de vill, men det enda som verkligen kan garantera investerares tillgångar är guld.

Inlägget på Zero Hedge:
http://www.zerohedge.com/article/eric-sprott-weakness-begets-weakness-banks-sovereigns-banks-must-read

Fler bloggar om den europeiska centralbanken, ECB är Stefan Karlsson’s blog:
http://stefanmikarlsson.blogspot.com/2010/03/if-we-wont-recognize-problems-they-will.html

Musik från Centrifugen:
http://mfc.elmberg.net/2010/04/23/det-tog-en-dag-efter-mitt-pastaende-om-10-dagar-innan-grekland-aktiverar-lanet

http://mfc.elmberg.net/2010/04/22/snart-riktas-blickarna-mot-portugal/


Daytrading-Winning trading:
http://winningtrading.vinnarbyran.se/?p=6439

Den hälsosamme ekonomisten:
http://www.ekonomism.us/?e=2334

och Gunnar Hökmark:
http://hokmark.eu/esterna-euron-och-europa/

måndag 19 april 2010

De ledande ekonomiska indikatorerna

Den här veckan ska jag på konferens i Bryssel och som tur var så hade jag bestämt mig redan tidigare för att åka tåg dit så jag kommer iväg hur som helst. Hur som helst så blir det inga mer bloggposteringar den här veckan.

Tidigare idag så blev de ledande ekonomiska indikatorerna i USA publicerade. De visade en uppgång på 1.4% till 109.6 den högsta nivån sedan skalan ändrades i april 2008. De ledande ekonomiska indikatorerna är som namnet säger ledande, och säger något om vilken riktning ekonomin är på väg de kommande sex till nio månaderna. De ledande ekonomiska indikatorerna överrensstämmer också väldigt bra med riktningen på aktiemarknaden - de var på väg ner ända till mars förra året och har sedan vänt upp på ett spektakulärt sätt. Nu delas LEI in i tio olika sektorer och det som kanske är en smula oroande är att det nästan bara är de monetära delarna, aktiemarknaden och lageruppfyllnad som vänder uppåt. De övriga sektorerna står som bäst och stampar.

Det verkar i alla fall som den amerikanska regeringens reflationsstrategi har fungerat. Själv så var jag övertygad om att vi var på väg in i en depression, men en sådan tycks vi faktiskt ha avvärjt. Baksidan av det här äventyret är naturligtvis en enorm statsskuld - inte bara i USA utan i hela västvärlden - och en större statsskuld leder obönhörligt till högre marknadsräntor och en svagare valuta. För ögonblicket så pekar siffrorna uppåt. Sen får vi se vad som händer med ekonomin om och när oljan kostar mer än 100 dollar fatet.

De ledande ekonomiska indikatorerna:
http://www.conference-board.org/economics/bci/pressRelease_output.cfm?cid=1

In the end we're all debt skriver mer om Herr Tresiffriga Oljepriser, Jeff Rubin:
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2010/03/my-name-is-bond-vigilantes-bond.html

Mer om sekventiella recessioner hos Nemokrati:
http://komigenuva.wordpress.com/2010/03/13/euron-gar-ned-for-rakning/

Mer om TGV tåg hos Saxdalen:
http://saxdalen.blogspot.com/2010/04/saxdalen-i-eu-projekt-med-snabbtag.html


och hos Erik Sandblom:
http://eriksandblom.blogspot.com/2010/04/1994-spartrafikens-renassans.html

Samtidigt som gudarna inte är nådiga enlig Vi är alla Aska:
http://askadaren.wordpress.com/2010/04/19/island-varnar-eu-med-vulkanutbrott/

lördag 17 april 2010

Eric Sprott om guld

Via Jim Sinclair hittade jag den här videon med Eric Sprott på CNBC. Sprott är som bekant VD och värdepappersförvaltare på Sprott Asset Management. I den här intervjun förklarar han varför han ser guld som undervärderat, hans egen guldstiftelse, Kinas ekonomiska under och riskerna för en krasch på börsen. Sprott har varit väldigt klarsynt rörande riskerna i världsekonomin och förutsåg tidigt den amerikanska husbubblan och den påföljande finanskrisen år i förväg. Om ni är mer intresserade av vad Sprott har att säga så lyssna gärna på den här Eric King-intervjun med Sprott:

http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2010/3/27_Eric_Sprott.htmlVidsynt's blog pratar om samma klipp:
http://vidsynt.wordpress.com/2010/04/16/sprott-speaks-out/

In the end we're all debt talar om SEC och Goldman-Sachs:
http://intheendwerealldebt.blogspot.com/2010/04/financial-shares-tumble-after-goldman.html

Ekonomikommentarer talar om riskerna för en kraschlandning i ekonomin. På måndag blir det spännande. Då publiceras nämligen de ledande ekonomiska indikatorerna för mars i USA och vi vet litet mer om vart ekonomin är på väg:
http://vansterekonomi.blogspot.com/2010/04/femtio-procents-kraschrisk.html

http://www.conference-board.org/economics/bci/pressrelease_output.cfm


Cornucopia? skriver om guldpriset:
http://cornubot.blogspot.com/2010/04/guldpriset-i-sek-per-gram-vecka-14-15.html


Flute-tankar talar om Peak Oil:
http://flutetankar.blogspot.com/2010/04/att-vanda-pa-bevisbordan.html

fredag 16 april 2010

Vem finansierar den amerikanska skulden?

I en bloggpostering på Zero Hedge så skriver Tyler Durden om att de utländska innehaven av amerikanska statsobligationer ökade i mars med ca. 44 miljarder dollar. Detta samtidigt med att de japanska innehaven var oförändrade och de kinesiska innehaven minskade med 11 miljarder. Läser man det amerikanska finansdepartementets rapport så kommer man snart underfund med att Storbritannien av alla länder hade ökat sina innehav med 125 miljarder dollar på bara 6 månader. Det här är m.a.o. precis vad som är att förvänta. Jag kan föreställa mig att snacket på det amerikanska finansdepartementet går ungefär så här: -Låt britterna, som ändå är med på allt som vi håller på med, köpa upp en tiondel av vårt budgetunderskott så kan vi ge en tredjedel till Kina och Japan tillsammans, två tiondelar till bankerna och skicka resten till den amerikanska centralbanken.

Durden avslutar posteringen så här:

Det här är inte bara tillförsel från hedgefonder i allmänhet, och i synnerhet inte någon illa fördold kampanj av Kina att köpa upp obligationer under radarn eftersom det skulle vara ett väldigt naivt sätt att undvika sökljuset.

Finns det någon som tror att börsuppgången som har pågått det senaste året inte också är iscensatt?

Andra bloggar om iscensättning är Kulturbloggen:
http://kulturbloggen.com/?p=18835

Enn Kokk:
http://enn.kokk.se/?p=8423

Jonas Mosskin:
http://mosskin.se/2010/03/12/anna-odells-konstverk-fortsatter/


Le Cabaret de la Fille Perdue:
http://divahisterya.blogg.se/2010/march/utkast-mars-21-2010.html

och Steve Lando skriver om diverse vulkanutbrott:
http://stevelando.blogspot.com/2010/04/pompejisk-lardom.html

torsdag 15 april 2010

Tyska domare

I en bloggpostering på The Daily Telegraph så skriver Ambrose Evans-Pritchard intressant om den grekiska skuldkrisen, om Tyskland och det räddningspaket som euro-länderna nu har kommit överrens om. Den stora långivaren blir naturligtvis Tyskland i egenskap av EU:s största ekonomi. Även om Bundeskanzler Merkel och den tyska Bundestagen nu säger ja till räddningspaketet så måste det också ratificeras av den tyska författningsdomstolen, Verfassungsgericht, innan det kan träda i laga kraft och att få ett ja därifrån kan bli lättare sagt än gjort.

Evans-Pritchard skriver så här:

-Jag rekommenderar läsning av domstolens dånande dom om Lissabontraktatet från juni 2009 – en kanonkula som varning till eliterna i Bryssel och övriga EU att nu får det vara bra att behandla Tyskland som en slagpåse. Domen säger att ”EU är en sammanslutning av suveräna nationalstater och dessa stater är ”traktatets herrar” och inte tvärtom.
Samtidigt så skriver Tyler Durden på Zero Hedge att ”halveringstiden på de goda nyheterna när det gäller skuldkrisen i Grekland är exakt 24 h”. Han säger det här efter att ha sett att CDS på den grekiska statsskulden nu är tillbaka över 400 baspoäng, sin högsta nivå under hela krisen. Här är det på sin plats att påminna om att räddningspaketet ännu inte är utlöst. Det blir spännande att se om Verfassungsgericht kommer att ge tummen upp och låta grekerna överleva eller låta halshugga dem framför våra ögon. Til syvende og sidst så är den grekiska tragedin självförvållad.

Ambrose Evans-Pritchards bloggposteringar:
http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevans-pritchard/100004853/has-germany-agreed-to-unconditional-surrender-over-greece-not-yet-i-suspect/

http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevans-pritchard/100004933/greece-dred-scott-and-the-american-civil-war/


Artikel i tidningen:
http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/7591027/Greek-aid-in-doubt-as-German-professors-prepare-court-challenge.html

Fler bloggar om tragedier är:

Förbannad Pacifist:
http://tuffsandin.blogspot.com/2010/04/katyn-en-lange-omstridd-polsk-tragedi.html
Signerat Sthlm -En blogg om skulder:
http://insolvenssthlm.blogspot.com/2010/04/superskuldsatt-obestand-och-kunskap.html

Maria Weimer:
http://www.mariaweimer.se/tyst-minut-for-polen/


Dick Erixon:
http://erixon.com/blogg/2010/04/polen-oppenheten-hjalper-laka-sar/

och Krister Kronlid:
http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1767&blogg=41218

onsdag 14 april 2010

Oljeindustrin oroar sig

I en intervju på Financial Times med Totals VD Christoph de Margerie så står det alldeles klart att oljeindutrin oroar sig för peak oil. Självklart så finns det saker som de Margerie inte kan säga rent ut i en intervju med Financial Times, men han går så långt att han erkänner att oljefälten till slut sinar efter en tids produktion. Steget är sedan inte långt till att erkänna att oljan är en ändlig resurs och att vi snart har utvunnit ungefär hälften av den olja som kan utvinnas. Med andra ord Peak Oil.

Trots rekordhöga priser i historiskt perspektiv så har oljeindustrin de senaste åren inte lyckats öka produktionen nämnvärt. Produktionen har stagnerat på en platå sedan 2004 vilket definitivt tyder på att produktionen helt enkelt inte kan bli högre. Problemet är att 50% av världens oljeproduktion kommer från runt 120 extremt stora oljefält som alla blev funna för ungefär 50-60 år sedan och takten med vilka dessa sinar är så hög att vi troligen kommer att få uppleva resursbrist om bara några få år.

Fler bloggar om Peak Oil är Vidsynt's blog, Cornucopia?, Fredskoalitionen i Göteborg, Motvallsbloggen, och NU-bloggen

tisdag 13 april 2010

15 sätt att sänka börsen

Jag hittade en artikel på siten Business Insider där de listar 15 olika scenarior som kan ställa till oreda på världens börser. På listan så finns allt från krig mellan Nord- och Sydkorea och terrorattacker i Hormuzsundet till mer sannolika möjligheter som en dollar- eller eurokrasch. Min egen gissning är nog att den sista av möjligheterna, hastigt stigande oljepriser, är den mest sannolika. Som tvåa skulle jag tippa på att huspriserna i USA fortsätter falla.

Gregory Whites artikel på Business Insider:
http://www.businessinsider.com/12-crises-market-2010-4#sovereign-debt-crisis-japan-collapse-1

Fler bloggar om råolja är (B)loggboken - en sjömansblogg:
http://ole-bloggboken.blogspot.com/2010/04/pirater-kapade-sambo-dream.html

Made by Eligin:
http://eligin.blogspot.com/2010/04/bensinen-blir-allt-dyrare-men-var-finns.html


Lasses blogg:
http://fotolasse.se/index.php/samhalle/grattis-till-kapet.htm

Bloggarna.se:
http://bloggarna.se/webedit/ace/aa.asp?sidaid=471#10apr3

och Ekonomikommentarer skriver om sambandet mellan tobaksrökning och cancer:
http://vansterekonomi.blogspot.com/2010/03/mordardrogen-nummer-ett.html

måndag 12 april 2010

Analys - Guldgruvor

Att analysera guldgruvor är inte det lättaste. De vanliga parametrarna som p/e-tal, utdelningsprocent och pris/eget kapital hjälper inte särskilt mycket. Det är klart att det är möjligt att investera i några av de riktigt stora gruvbolagen som Goldcorp, Numont eller Barrick och tjäna en bra slant på ett stigande guldpris, men de riktiga valörerna finns i exploreringsbolagen. Det är nämligen där som det finns möjlighet att tjäna multiplar av den vinst som kan göras i de stora bolagen. Mitt råd är dessutom att inte bara investera i ett bolag utan att ta en portfölj-approach med upp till 10 olika exploreringsbolag.

Det första som man måste titta på när det gäller exploreringsbolagen är att de har tillräckligt mycket kapital så att de inte behöver komma tillbaka till marknaden stup i kvarten och be om mer pengar. Så se till att ni investerar i ett företag som har en konservativ aktiestruktur utan ideliga nyemissioner.

Det andra som är viktigt är att företagsledningen har gjort bra ifrån sig tidigare och att de kan visa på olika projekt som de har lyckats driva i hamn.

Den tredje faktorn är att lagstiftningen i området där gruvan ligger känns någorlunda säker. Länder i Centralasien (exempelvis Turkmenistan, Kirgistan och Kazakstan) och Sydamerika (typ Venezuela och och Bolivia) känns inte helt säkra.

Den fjärde faktorn är om företaget har planer på att påbörja gruvproduktion inom kort. Företaget kan välja att bli en egen producent eller sälja sina reserver till en större aktör. För egen del så tycker jag om företag som är på väg att bli producenter.

Den femte faktorn är hur stora guldreserver som finns i marken. Detta kan beräknas som börsvärdet av företaget/antalet uns guld i marken. Ett exempel är det svenska företaget Nordic Mines som snart skall börja producera guld från Laivafältet i Finland. Företaget har idag (100411) ett totalt börsvärde på 1177.3 MSKr vilket ungefär svarar till 165 M$. Enligt den den nyligen släppta lönsamhetsstudien skall det finnas ungefär 700000 uns guld i gruvan i Finland. Detta ger ett guldpris per uns på 230 $ per aktie som skall jämföras med de 1161 $ som man får betala för ett färdigproducerat uns.

Nu kan man plotta de historiska börsvärdena/uns guld mot guldpriset vid en given tidpunkt och få en rät linje som talar om hur företaget är värderat i ett historiskt perspektiv. För ett guldpris på 1160 $ så är det rimligt att betala upp till 350 $ per uns i marken. D.v.s. Nordic Mines är undervärderat så länge aktien säljs för 36.20 SKr och dollarkursen är 7.21. Att de sen börjar produktionen i Laiva 2011 gör inte saken sämre.

Lyssna gärna på den här intervjun med Rob Mcewen om ni vill veta mer:
http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2010/4/10_Rob_McEwen.html

Fler bloggar om guldgruvor är Daniel Westman:
http://www.danielwestman.se/webb/tresuri-skattjakt/

Lev som du är skapad:
http://ekobsessive.blogspot.com/2010/03/ekoguld.html


Emmama goes Scotland:
http://emmapiraya.blogspot.com/2010/04/om-att-mala-pa-gips.html

Duktiga och intelligenta Tanja Suhinina:
http://ablativ.blogspot.com/2010/03/kvinnors-sexuella-makt.html

och sweet, colorful:
http://sweetcolorful.blogspot.com/2010/03/sadan-var-helgen-som-gick.html

söndag 11 april 2010

Kinas energiprojekt

I en artikel i förra lördagens Le Figaro så skrev Florence Compain om hur Kinas enorma behov av energi är på väg att skapa en ekologisk katastrof i grannländerna Vietnam, Burma, Laos, Thailand och Kambodja. Det är bygget av en hydroelektrisk damm i den kinesiska delen av Mekong-floden som skapar verkliga problem för länderna. Till skillnad från i Sverige, där vi naturligtvis också har vattenkraft, så är 60 miljoner människor direkt beroende av artrikedomen i Mekong-floden för sin överlevnad. Compain skriver så här:

Den kraftfulla och gåtfulla Mekong-floden, som normalt är full av fisk, är i dålig form och har sin lägsta vattennivå på 50 år. "Förr så brukade vattennivåerna flukturera efter årstiderna. -numera så ändras de beroende på hur mycket vatten som kineserna behöver", säger [en fiskare].

Det är naturligtvis kinesernas enorma industrialiseringsprogram som spökar. Under de närmaste tio åren så räknar de kinesiska myndigheterna med att förflytta de "sista" 450 miljoner människorna som lever på landsbygden till städerna. Om dessa tidigare förbrukade varor för 100 dollar om året så förbrukar de efter flytten varor för 1000 dollar. Därav Kinas explosiva tillväxt. Frågan som dyker upp är naturligtvis: Räcker resurserna verkligen för oss alla? Och innebär den ökade militäriseringen av energiförsyningen ökad risk för konflikt?

Att denna jättlika omställning får strategiska konsekvenser är oundvikligt. I en artikel på Tomdispatch så skriver Michael Klare om hur Kina och Burma ingick ett avtal i december förra året om bygge av en oljeledning från den burmesiska ön Maday i Indiska Oceanen till Ruili i Yunnan-provinsen i södra Kina. Anledningen till att Kina bygger oljeledningen är att den ger kineserna möjlighet att skeppa oljeleveranser från Afrika och Mellanöstern till Indiska Oceanen i stället för att ta sig in i Sydkinesiska sjön och Malackasundet där den amerikanska flottan är påtagligt närvarande.

Att 1,4 miljarder kineser materiellt sett får det bättre är naturligtvis inget att säga om. Det som oroar en smula är hur omställningen går till och vilka problem som följer i dess spår.

Florence Compains artiklar i Le Figaro:
http://www.lefigaro.fr/international/2010/04/03/01003-20100403ARTFIG00011-la-chine-a-fait-main-basse-sur-le-fleuve-sans-consulter-ses-voisins-.php

http://www.lefigaro.fr/international/2010/04/03/01003-20100403ARTFIG00008-un-sommet-a-quatre-pour-sauver-le-mekong-.php


Michael Klares artikel på Tomdispatch:
http://www.tomdispatch.com/archive/175226/

Mer om Burma hos Thaikalle:
http://thaikalle.blogg.se/2010/april/bitr-handelsminister-for-thailand-och-burma.html

och Seglora smedja:
http://seglorasmedja.se/post4851/mandalay-den-15-mars-2010/

Mer om Mekongfloden hos Parislisa:
http://parislisa.blogg.se/2010/april/dagens-bilder.html

hos Chefsingenjören:
http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/03/vad-hander-i-thailand.html

och naturligtvis hos Mekongs Blogg:
http://mrmekong.blogspot.com/2010/03/en-av-fa-kloka-roster.html

söndag 4 april 2010

Marknadsräntornas hämnd

I en intressant bloggpostering på Zero Hedge så skriver Reggie Middleton om den grekiska skuldkrisen och EU-regeringarnas forsök att rädda euron. I en presskonferens den 26 mars så gick Frankrikes Nicolas Sarkozy och Tysklands Angela Merkel ut och deklararerade att ”övriga EU-länder skulle bistå Grekland med lån på 22 miljarder Euro för att hålla de långa marknadsräntorna nere”. Till en början svarade marknaden tillmötesgående och grekerna auktionerade direkt ut 7-åriga obligationer som såldes till 6% - utan extra ränta. Glädjen blev dessvärre kortlivad – redan nästa dag såldes obligationerna till 6,27%. Den grekiska regeringens egna siffror gör gällande att Grekland i år bli tvungen att auktionera ut 53 miljarder euro i skuld och att den extra räntekostnaden blir 13 miljarder euro eftersom räntorna har farit i vädret.

Problemet för Grekland är naturligtvis att landet alltför länge har levt över sina tillgångar. Det har grekerna i och för sig gjort i många år utan att det har lett till problem. Så länge de hade sin egen valuta så kunde den grekiska centralbanken devalvera drachman och skjuta problemen på framtiden. I en artikel på Stratfor skriver Marko Papic och Peter Zeihan att skillnaden, spreaden, mellan de grekiska och de tyska långa räntorna nu bara är en åttondel av vad de var innan Maastricht-traktatet blev ratifierat 1993. Det här signalerar klart och tydligt att även om saker och ting inte ser speciellt bra ut för Grekland just nu så finns det tydligt utrymme för saker och ting att förvärras ytterligare.

I det här sammanhanget så är det närmast skrattretande att iaktta de europeiska politikernas aningslöshet. Exempelvis så sa Frankrikes Sarkozy häromdagen att ”nu måste EU:s regeringar gemensamt komma till undsättning för att rädda euron”. Så hur har ni tänkt att ni skall finansiera det? Greklands problem är bara toppen på isberget. Hela EU måste i år finansiera ett underskott på 2200 miljarder euro. Vad har ni tänkt att göra när de som finansierar er skuld kräver högre avkastning för att fortsätta? Även om ekonomin nu visar svaga tecken på återhämtning så kommer högre marknadsräntor effektivt att trycka ner ekonomin djupt i skorna igen.


Reggie Middletons postering på Zero Hedge:

http://www.zerohedge.com/article/eu-has-rescued-greece-bond-vigilantes-april-fools

Marko Papics och Peter Zeihans artikel på Stratfor:

http://www.stratfor.com/weekly/20100208_germanys_choice?utm_source=GWeekly&utm_medium=email&utm_campaign=100208&utm_content=readmore&elq=cd82b90f8b1c4673a30afbc88480c13e

Ambrose Evans-Pritchard skriver i The Daily Telegraph:

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/7532852/Europe-has-left-Greece-hanging-in-the-wind.html

Erik Nielsen på Goldman-Sachs artikel Here comes the IMF:

http://shequ2.tool.hexun.com/ExpertFiles/20100326/10244528/F7B1A41FE664B39D0019B59EE27F018F.pdf

Fler bloggar om Grekland är Musik@Centrifugen:

http://mfc.elmberg.net/2010/03/29/greece-is-drowning-zero-he/

Flute-tankar:

http://flutetankar.blogspot.com/2010/03/bara-i-absoluta-nodfall.html

Cornucopia?:

http://cornubot.blogspot.com/2010/03/skuldkrisen-uppdaterad-igen-schweiz.html

Nemokrati:

http://komigenuva.wordpress.com/2010/03/13/euron-gar-ned-for-rakning/

Emanuel Sidea:

http://sidea.se/emanuel/2010/03/25/inifran-en-stangd-varld/

och Mats Engström :

http://mengstrom.blogspot.com/2010/03/svensk-tystnad-om-spekulationen.html