fredag 16 april 2010

Vem finansierar den amerikanska skulden?

I en bloggpostering på Zero Hedge så skriver Tyler Durden om att de utländska innehaven av amerikanska statsobligationer ökade i mars med ca. 44 miljarder dollar. Detta samtidigt med att de japanska innehaven var oförändrade och de kinesiska innehaven minskade med 11 miljarder. Läser man det amerikanska finansdepartementets rapport så kommer man snart underfund med att Storbritannien av alla länder hade ökat sina innehav med 125 miljarder dollar på bara 6 månader. Det här är m.a.o. precis vad som är att förvänta. Jag kan föreställa mig att snacket på det amerikanska finansdepartementet går ungefär så här: -Låt britterna, som ändå är med på allt som vi håller på med, köpa upp en tiondel av vårt budgetunderskott så kan vi ge en tredjedel till Kina och Japan tillsammans, två tiondelar till bankerna och skicka resten till den amerikanska centralbanken.

Durden avslutar posteringen så här:

Det här är inte bara tillförsel från hedgefonder i allmänhet, och i synnerhet inte någon illa fördold kampanj av Kina att köpa upp obligationer under radarn eftersom det skulle vara ett väldigt naivt sätt att undvika sökljuset.

Finns det någon som tror att börsuppgången som har pågått det senaste året inte också är iscensatt?

Andra bloggar om iscensättning är Kulturbloggen:
http://kulturbloggen.com/?p=18835

Enn Kokk:
http://enn.kokk.se/?p=8423

Jonas Mosskin:
http://mosskin.se/2010/03/12/anna-odells-konstverk-fortsatter/


Le Cabaret de la Fille Perdue:
http://divahisterya.blogg.se/2010/march/utkast-mars-21-2010.html

och Steve Lando skriver om diverse vulkanutbrott:
http://stevelando.blogspot.com/2010/04/pompejisk-lardom.html

Inga kommentarer: