tisdag 7 juni 2016

Höghastighetståg - ett måste
I dag lade PM Nilsson i Dagens Industri ut texten angående höghastighetsjärnvägar. Det var vällovligt. Alltför många belackare har varit ute på sistone för att skjuta projektet i sank och det behöver lite ny energi för att inte falla i politikernas glömska.

Som PM påpekar så är räntorna just nu historiskt låga vilket betyder att vi kan låna pengar otroligt billigt. Dessutom så lönar sig alltid stora infrastruktur-projekt. Öresundsbron och järnvägsutbyggnaden på 1800-talet är bara några exempel. 

Dessutom så är de arkitektoniska vinsterna överhängande. Ett samhälle som det i USA som är baserat kring bilen kommer aldrig att bli lika attraktivt som ett samhälle baserat på tåg. Ett sådant samhälle kommer alltid att vinna eftersom bebyggelsen är tätare och det går att ta sig fram till fots. Ett samhälle baserat på bilen kommer alltid att ha stora avstånd.

Bygg därför höghastighetsjärnvägar nu!

Andra bloggar om höghastighetståg: TOMMYS TANKARtyckerierna och Christian Dahlgrens blogg.