onsdag 12 mars 2008

Är euro-området på väg mot en ekonomisk kris?

Tecken på en kraftig avmattning i delar av Euro-området börjar nu hopa sig. Spanien, Italien och Irland har alla haft ekonomier som de senaste åren mer eller mindre har varit styrda av stigande fastighetspriser. När luften efter alla de goda åren nu är på väg ut ur marknaden så står länderna med rumpan bar och trycket på ECB-chefen Trichet "att göra något" ökar för varje dag.

Till skillnad från tidigare lågkonjunkturer så befinner sig länderna numera tryggt inlemmade i Eurosamarbetet och det är inte längre lika enkelt att sänka styrräntan, trycka pengar och som följd inkassera en galopperande inflation. Länderna är numera tvingade att lyda ECB:s räntepolitik. Situationen på Irland är extra oroväckande eftersom flera av bankerna är i finansiella svårigheter och ett "svenskt" scenario är inte uteslutet med de facto nationaliseringar av några av de större bankerna. Här är det intressant att notera att Sveriges sätt att sköta sin finanskris i början på nittiotalet felaktigt betraktas som ett mönsterexempel på hur man ska nationalisera en bank. Det fungerade därför att den Svenska Riksbanken devalverade sig ur krisen och lät andra ekonomier ta smällen.

Nu är som sagt den vägen stängd och till buds står bara ett mer nykert tillvägagångssätt. Till skillnad från den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, så är den europeiska centralbanken betydlig mer konservativ i sin räntepolitik. Att sänka styrräntan som deras kollegor i USA gör ligger inte i korten eftersom ECB:s chefer är medvetna om det inte fungerar särskilt bra och den skada det gör att sänka styrräntan till artificiellt låga nivåer. Den österrikiska skolan av ekonomer säger dessutom att en lågkonjunktur är del av den normala affärscykeln och inte något ont i sig. Det som händer under en lågkonjunktur är att systemet renar sig själv på dåliga investeringar.

Så det som irländarna vill ha, lägre räntor, är i själva verket dåligt för dem. Kanske kan samma sak sägas om Guiness.

Ambrose Evans-Pritchards artikel om Irlands ekonomi i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml?xml=/money/2008/03/11/cnirish111.xml

David Hackett Fischers bok "The Great Wave" om världshistoriens stora inflationskriser:
http://books.google.co.uk/books?id=o8ea33eCFQgC&printsec=frontcover&dq=inauthor:David+inauthor:Hackett+inauthor:Fischer&sig=7sUp-Pki3fhkUUhlhN8lmS2-IzY#PPA4,M1

Inga kommentarer: