söndag 9 mars 2008

Är gasledningen ett minne blott?

Efter att Regeringen har underkänt ansökan har det på sistone varit tyst i media om den planerade rysk-tyska gasledningen, Nord Stream. Regeringen underkände ansökan med motiveringen att en ordentlig miljöprövning saknades, men det är naivt att tro att historien är över för det. Även om Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen nu alla är motståndare till gasledningen så tror jag att våra röster kommer att väga väldigt lätt om (eller snarare när) den tyska industrin en dag står utan gas. I det läget kommer pressen på EU från Tysklands sida att bli enorm.

I en sådan situation kommer självklart Ryssland att ha ett övertag gentemot hela Europa och möjlighet att använda energivapnet för att spela ut de europeiska länderna mot varandra. Det här för oss tillbaka till det som Vladimir Putin konstaterade i doktorsavhandling från 1997, att det är i Rysslands intresse att ha kontroll över de gas och oljeledningar som utgår från, eller sträcker sig över, rysk mark och det med militära medel om så krävs. Gazprom, det ryska gas och oljebolaget, används av de ryska makthavarna som ett medel att projicera denna makt.

I ett nyligen utkommet memorandum från Totalförsvarets Forskningsinstitut skriver Robert Larsson om Nord Stream projektet och EU:s växande beroende av rysk olja och naturgas. Larsson konkluderar bl. a. att livslängden för gasledningen är 50 år och att vi definitivt inte kan räkna med ett vänligt sinnat Ryssland under hela den tiden.

Att konstatera att vi har problem med Ryssland är inte rysskräck, vilket den moderate riksdagsmannen Mats Johansson nyligen konstaterade. Det är naturligt för ett litet land att noggrannt följa utvecklingen i en stormakt som ligger alldeles inpå knutarna. EU samarbetet kommer med stor sannolikhet att sättas under enorm press framöver både politiskt och ekonomiskt. Det ligger därför i Sveriges intresse att alltmer aktivt arbeta för en gemensam energipolitik. Utan enighet på energiområdet är vi chanslösa när Ryssland på allvar börjar använda hela sin arsenal.

Robert Larssons rapport på FOI:s hemsida:
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____6805.aspx

Artikel i DN om Regeringens avslag på Nord Streams ansökan:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=742166

Mats Johanssons blogg:
http://www.matsjohansson.net/

Inga kommentarer: