tisdag 25 maj 2010

Oroliga marknader II

I sann opportunistisk anda så skall jag nu byta åsikt angående politisk reglering av finansmarknaderna och det tyska förbudet att blanka credit default swaps i synnerhet. Självklart så tror jag på fria marknader som det bästa sättet att tillgodose kapital och resurser, men här handlar det inte om fungerande marknader utan om en kasinofinans som har gått över styr. Anledningen till mitt åsiktsbyte är att jag lyssnade på en intervju med Jim Rickards på Eric Kings podcast nu i helgen, och det visar sig att Jim skrev en artikel i Financial Times i februari där han talade för ett förbud mot att sälja försäkringar på något man inte ägde, exempelvis grekiska statsobligationer.

En brandförsäkring på mitt eget hus är naturligtvis helt inom ramarna för det skäliga, men att jag också skall kunna köpa brandförsäkringar på grannens hus ger mig skäl till att vilja se grannens hus brinna ner. På samma sätt fungerar CDS-marknaden. En credit default swap är en sorts obligationsförsäkring som man kan köpa mot risken att ett företag eller ett land går i konkurs, men eftersom marknaden inte är reglerad så kan Goldman-Sachs och allehanda hedgefonder köpa obegränsade mängder av dessa försäkringar. Det går så pass långt att jag egentligen skulle vilja kalla det för förfalskning eftersom investmentbankirerna säljer något som egentligen inte finns.

Att Tyskland går i bräschen för att förbjuda blankning av CDS:er utan samordning från övriga EU var visserligen oväntat och improduktivt. Dessutom så var det förmodligen anledningen till att marknaderna nu vänder neråt, men att tyskarna gick in och sa Halt! åt CDS-marknaden i sig var ingenting att säga om. Frankrike och övriga EU väntar bara på att få igenom sina egna lagstiftningar på området. Min egen gissning är att tongångarna från The City i London om fria marknader bara kommer att bidraga till Storbritanniens undergång.Jim Rickards artikel i Financial Times från 100211:
http://bit.ly/d6LIRC

Jim Rickards på Kingworldnews 100522:
http://www.kingworldnews.com/kingworldnews/Broadcast/Entries/2010/5/22_Jim_Rickards.html

Mer om Jim Rickards hos Vidsynt's blog:
http://vidsynt.wordpress.com/2010/05/11/tank-om-eu-s-bailout-fungerar/

Mer om CDS-marknaden hos Mats Engström:
http://mengstrom.blogspot.com/2010/05/sverige-behover-inflytande-i.html

Hej jag är Roger:
http://www.heyiamroger.com/2010/05/sa-funkar-ekonomin-del-3.html

Ramesh Chibba:
http://chibba.wordpress.com/2010/05/19/kristdemokraten-angela-merkel-stoppar-blankning/

och Skattepolitik och samhällsfilsofi:
http://danne-nordling.blogspot.com/2010/05/sex-punkter-for-battre-wall-street.html

Inga kommentarer: