torsdag 18 september 2008

Olja i Barents Hav

Varje månad brukar jag kolla på det amerikanska EIA:s officiella siffror för hur mycket olja som har producerats föregående månad. Länge såg det ut som om världens absoluta topp skulle ha varit i maj 2005, men i början av året så lyckades de oljeproducerande länderna att marginellt öka produktionen över den nivån. De senaste månaderna så har siffrorna från i år dock reviderats ned kraftigt, och även om världens absoluta topp just nu var i maj 2008 så finns det skäl till försiktighet. Det är dessutom så att produktionsdata av det här slaget brukar variera kraftigt inom en felmarginal, men det som kan sägas är att världen definitivt har nått en platå i oljeproduktionen. Nu återstår att se om den kan ökas signifikant.

Eftersom oljan i övriga delar av världen så smått börjar sina så letar världen desperat efter nya ställen att borra på, och ett av de mest lovande ställena för oljeborrning är Arktis där den globala uppvärmningen gör området allt mer tillgängligt. Även om siffran har ifrågasatts så skall det finnas så mycket som 300 miljarder fat råolja norr om polarcirkeln. Eftersom Arktis i mångt och mycket är ett område med luddiga gränsdragningar så pågår just nu en kapplöpning om att roffa åt sig så mycket land som möjligt, och speciellt Rysslands frammarsch väcker oro. I dagarna så talade Rysslands president Medvedev om "nödvändigheten av att säkra internationell rätt rörande Rysslands yttre gränser mot Arktis".

Vi måste göra oss av med vårt enorma oljeberoende om vi inte skall stå med mössan i hand när Ryssland stänger av energikranen till Västeuropa. Jag vill gå så långt som att säga att det är vår tids klart viktigaste inrikes- och utrikespolitiska fråga.

Artikel i Barents Observer:
http://www.barentsobserver.com/russias-northern-frontier.4511064-16149.html

EIA:s siffror över oljeproduktionen:
www.eia.doe.gov/ipm/t11d.xls

Försvarsbloggen skriver om den globala uppvärmningen och Nordostpassagen:
http://falkopingsskvaller.blogspot.com/2008/09/nordostpassagen-ligger-ppen.html

Liksom Terra Incognita:
http://terraincognita.blogsome.com/2008/08/28/isen-i-arktis/

och Blandade Betraktelser:
http://bloggjens.blogspot.com/2008/08/arktis-smlter-vidare.html

Ole Berthelsen på norska TV2 skriver mer om John McCain, Sarah Palin och Arktis:
http://oleberthelsen.tv2blogg.no/article97431.ece

och Livet efter oljan om transporter med segelfartyg:
http://efteroljan.blogspot.com/2008/09/segel-p-transportfartyg-snker-kostnader.html

Inga kommentarer: