söndag 28 september 2008

Vad händer med ekonomin?

I ett samtal med Jim Puplava på Financial Sense så lägger Doug Noland ut texten om hur han betraktar den nuvarande finanskrisen i USA. Noland, som har varit väldigt förutseende om hur den amerikanska ekonomin har levt på lånad tid och pengar i snart tio års tid, talar här bl. a. om hur den nuvarande kreditåtstramningen obönhörligen kommer att leda till återverkningar i den riktiga ekonomin. När bankerna stramar åt utlåningskraven så blir småföretagen i serviceindustrin de hårdast drabbade när de inte längre har tillgång till lätt åtkomliga lån. I sitt senaste nyhetsbrev talar Noland t.o.m. om nyttan av att den amerikanska staten räddar finanssystemet genom att köpa ut alla "giftiga" tillgångar. Något som jag ställer mig mycket tvivlande till.

Så fortsätter Noland att tala om Credit Default Swaps som har sålts som en typ av "försäkring" på företagsobligationer mot konkurs. Han säger att marknaden "har varit som att försäkra mot översvämning i en period av torka". Noland säger att eftersom spekulanter har gett sig in i marknaden och erbjudit lägre och lägre priser för att försäkra mot kreditförluster och utan reglering så har spekulanterna helt enkelt betraktat intäkterna som "gratis" pengar och inte satt av några reserver. Det är naturligtvis inga problem att försäkra bilen mot en bilolycka eller att huset brinner upp eftersom de olyckorna är slumpmässiga händelser. Kreditförluster kommer däremot i vågor. Försäkringsbolagen har reserver så att de kan klara av att betala tillbaka om en bil krockar eller en cykel blir stulen.

Den senaste siffran jag hörde var att CDS-marknaden uppgick till hisnande 63 biljoner dollar.

Det bästa sättet att komma tillrätta med problemet med alltför lättvindiga pengar skulle vara att släppa systemet med papperspengar och införa någon form av koppling till guld och silver. Då skulle bankerna ha naturliga begränsningar för hur mycket pengar som kan lånas ut och som en bieffekt skulle inflationen bli noll. Systemet som det är idag kräver dessutom en stadig tillförsel och ökning av energi för att överleva. Mycket talar nu för att den energin inte finns tillgänglig i all evighet. Så vad händer med ekonomin när vi beger oss nerför Hubberts kurva?

Jim Puplava intervjuar Doug Noland:
http://www.netcastdaily.com/broadcast/fsn2008-0927-2.mp3

Doug Nolands Credit Bubble Bulletin från 080926:
http://www.prudentbear.com/index.php/commentary/creditbubblebulletin?art_id=10122

Bo Rothstein skriver mer om bristen på reglering i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1792425.svd

Livet efter oljan skriver om segel på transportfartyg:
http://efteroljan.blogspot.com/

Ekonomikommentarer skriver mer om finanskrisen:
http://efteroljan.blogspot.com/2008/09/kan-vi-segla-ur-krisen.html

Mårtensson håller heller inte med Rothstein:
http://martenssonsmeningar.blogspot.com/2008/09/rothstein-talar-i-nattmssan.html

Barvåbloggen skriver om finanskrisens orsaker:
http://barva.wordpress.com/2008/09/27/finanskrisens-egentliga-orsaker/

Inga kommentarer: