torsdag 25 september 2008

De nationella oljebolagens förbannelse

Frågan om när världens oljefält går in i sin terminala fas och produktionen börjar sina är av yttersta vikt för hur regeringarna världen över kommer att tackla problemet med Peak Oil. De geologiska faktorerna är i sig skrämmande nog, men den riktiga jokern i leken är de nationella oljebolagen som inte har samma agenda som våra internationella oljebolag som arbetar långsiktigt och transparent mot sina ägare. De nationella oljebolagen är i mångt och mycket styrda av en kortsiktig önskan att maximera vinsten och roffa åt sig så mycket pengar som möjligt. Många av de nationella bolagen är dessutom illa skötta och återinvesteringarna är skrämmande låga.

Det här är allvarligt eftersom en stor majoritet av världens oljereserver numera är kontrollerade av de nationella oljebolagen. Anledningen till att jag kallar bolagen för en joker i leken är att när världens oljeproduktion väl börjar sina så har SaudiAramco, Gazprom, PEMEX, pdVSA, PetroBraz osv inte längre samma intresse av att producera olja i de kvantiteter som vi som importerar förväntar oss. Vladimir Putins Doktorsavhandling från 1997 handlade precis om hur Ryssland kunde skaffa sig trumf på hand genom att strypa oljetillförseln till Europa.

Allt detta händer medan svenska politiker stoppar huvudet i sanden och hoppas på bättre tider. När ska de vakna upp?

Robert Hirsch pratade på ASPO:s konferens i Houston förra året:

http://link.brightcove.com/services/link/bcpid1578108492/bctid1593346869

Artikel i NY Times om oljebrist i sydöstra USA:

http://www.nytimes.com/2008/09/22/us/22gas.html?ref=us

Tom Whipple skriver mer om samma oljebrist:

http://www.energybulletin.net/node/46681

Svenska bloggar om oljebolag är:

AktieNET.se:

http://blogg.aktienet.se/2008/09/20/vad-ska-man-fynda-da-oljebolag/

Den Nya Världen:

http://nyavarlden.org/miljo/2008/08/skramselpropaganda/

Nej till utträdeskravet:

http://nejtilluttradeskravet.wordpress.com/2008/08/31/veronica-berling/

och Mårtensson:

http://martenssonsmeningar.blogspot.com/2008/08/oljeproduktionen-blir-inte-hgre.html

Inga kommentarer: