söndag 7 september 2008

Fannie och Freddie återigen!

Idag så väntas USA:s finansminister Hank Paulson tillkännage en plan som effektivt förstatligar Fannie Mae och Freddie Mac. Det är en förlängning på den lag som gick igenom den amerikanska kongressen i somras och som ger USA:s regering rätt att köpa ut de stora bolåneinstituten.

Räddandet var i och för sig väntat, men vi måste samtidigt tänka på vad det betyder. Fannie Mae och Freddie Mac är ett mellanled mellan huslåntagarna och de internationella valutamarknaderna och tillsammans så garanterar de lån motsvarande 5,2 biljoner dollar. Samtidigt så är mellan 70 och 80% av de nya lånen som går igenom idag också är garanterade av Fannie och Freddie så den siffran väntas stiga till 8 biljoner dollar år 2010.

Om vi sedan räknar med att 20% av dessa lån kommer att gå under vilket är troligt eftersom huspriserna hittills har fallit med 7,6%, men väntas falla med ytterligare 10-12 procentenheter. 20% av de amerikanska hushållen kommer då att ha mer lån på husen än vad husen är värda. Det motsvarar då 20% * 8 biljoner = 1,6 biljoner i förluster. Nu får naturligtvis bankerna tillbaka en del pengar när de tvångsauktionerar. Låt oss säga 40% i genomsnitt, men det innebär ändå en förlust motsvarande 1,6 biljoner * 60% = 1 biljon dollar. Med en statsskuld som redan tidigare är på 7,5 biljoner dollar så väntas det ytterligare öka bördan för de amerikanska skattebetalarna.

För dollarn innebär är det här inget annat än en katastrof. Eller An unmitigated distaster som investeraren Jim Rogers uttryckte det i en intervju på Bloomberg i juni. Vi har naturligtvis sett finanskriser tidigare: I början av nittiotalet så var Sverige och Finland drabbade, i slutet av samma årtionde Ryssland och Sydostaien och i början av 00-talet så var det Argentinas tur. Skillnaden är att den här gången så är det världens finansiella och ekonomiska nav som är drabbat. Smittan kommer naturligtvis då även att drabba oss förr eller senare.Men ska det gå åt helvete så ska det vara med musik:Mish Shedlock skriver mer:
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/2008/09/gses-and-other-financial-institutions.html

Fler bloggar om Fannie och Freddie är Marknadsblogg:
http://marknadsblogg.blogspot.com/2008/09/fanny-freddie-bailout.html

och Förnuftets kalla och oresonliga röst:
http://svanberg.wordpress.com/2008/08/21/klandra-inte-kapitalismen-for-bolanekrisen/

Många dagars korta skuggor:
http://mysteriouspete.blogspot.com/2008/08/freddie-mac-fannie-mae.html

liksom Aktier och Fonder:
http://www.aktiefondtips.se/vilken-small-pa-borsen-idag/

Inga kommentarer: