måndag 5 maj 2008

Den ihoptryckta medelklassen

Elizabeth Warren är professor på Harvard Law School och talar i det här föredraget om sin egen forskning rörande den amerikanska medelklassen. Hennes slutsatser är tankeväckande: 1973 la en amerikansk normalfamilj 32% mer av sin inflationsjusterade samlade inkomst på kläder än 2003. Med mat samma sak: 18% mindre än för 30 år sedan. Det här samtidigt med att de 2003 betalade 76% mer av sin samlade inkomst för huslånen. Familjerna har dessutom ökade utgifter både för sjukförsäkringar och en andra bil. Sammantaget betyder det här att den amerikanska medelklassen är kraftigt belånad och i stort sett färdig för konkurs.

Nu är förhållandena naturligtvis inte jämförbara med Sverige, men det skulle förvåna mig om siffrorna var radikalt annorlunda. Warren har bl. a. fått kritik för att hon inte tar hänsyn till de skatteökningar som har varit sedan 1970-talet. Sveriges skattetryck är ju mycket högre vilket naturligtvis är en stor skillnad, men utan att veta exakt hur mycket en svensk normalfamilj lägger på sin bostad så är jag säker på att en svensk familj betalar mer av sin samlade inkomst för huslånen idag än för 30år sedan. Det är intressant att tänka tanken att om president Nixon inte hade övergett guldbackningen av dollarn, och den amerikanska centralbanken inte hade sänkt räntan till absurt låga nivåer och blåst upp bubblan i husmarknaden, så skulle den här utvecklingen aldrig ha inträffat.


En annan som skriver om den amerikanska medelklassen är Lennart Frantzell:
http://www.usablogg.org/2008/04/21/den-ekonomiska-krisen-slar-hart-mot-den-amerikanska-medelklassen/

Inga kommentarer: