lördag 10 maj 2008

Hur reagerar Västvärlden?

Det blir allt oroligare på världsscenen. Förutom spänningarna i Iran och i Georgien måste vi också hålla ett öga på Hizbollahs förehavanden i Libanon. Det verkar som om vi ser ett exempel på det som Thomas Friedman, kolumnist i New York Times, kallar för Petropolitikens första lag, nämligen att västvärldens inflytande minskar med stigande oljepris. När oljan kostade 20$ var det ingen som satte sig upp emot USA, men nu, med ett oljepris på 120$ +, ser det ut som om spelreglerna är helt annorlunda. Iran, Ryssland, Hizbollah, Syrien och alla de oljeexporterande länderna betraktar USA och Västvärlden som Has-beens och gör vad de kan för att djävlas.

Frågan är bara hur USA, Israel och Europa kommer att bemöta alla de hajar som simmar i tanken. Speciellt i sådana här lägen är det naturligtvis extra viktigt att behålla besinningen, att inte göra något förhastat, men hoppet om en fredlig lösning på problemen ser ut att bli mindre för varje dag som går.

Artikel i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=768616

Michael Hirschs artikel i Newsweek:
http://www.newsweek.com/id/136065/page/1

Adam Plett och Damien McElroy skriver i The Daily Telegraph:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/lebanon/1942399/Iran-backs-Hizbollah-fighters-in-Lebanon%2C-says-Israel.html

Thomas Friedmans artikel i Foreign Policy:
http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3426

Fredrik Malm skriver:
http://fredrikmalm.blogspot.com/2008/05/omvrlden-frdmer-hizbollah.html

liksom Säfflemannen:
http://safflemannen.se/?p=932

1 kommentar:

Anonym sa...

bra skrivet jag håller med dig