söndag 25 maj 2008

Oljeledningspolitik

I en diskussion på Council of Foreign Relations diskuterar Steve Levine olje- och gasledningar i Centralasien med Evan Feigenbaum från det amerikanska utrikesdepartementet och Carter Page från investmentbanken Merryl Lynch. Levine hävdar, vilket jag naturligtvis håller med honom om, att ledningarna är USA:s primära utrikespolitiska intresse i Centralasien.


Intervjun gjordes i november förra året men är fortfarande aktuell. Paneldeltagarna diskuterar utförligt Kinas roll i området, men talar inte speciellt mycket om Rysslands aktiva roll för att skaffa sig kontroll över energiflödet från Centralasien. Rysslands främsta intresse är som bekant att strypa samma flöde från Kaspiska Havet och spela ner de individuella ländernas roll.

I det här sammanhanget är det viktigt att påpeka vilken viktig resurs olja är. Olja är inte vilken resurs som helst utan har med ett lands ekonomiska överlevnad och utveckling att göra. Det är anledningen till att den betraktas av alla stormakter som ett nationellt säkerhetsintresse. Ryssland är i det här sammanhanget inte något undantag, utan tvärsom: Ryssland har i och för så mycket olja som hon behöver inom sina gränser men hon gör allt som står i dess makt för att skaffa sig kontroll över olja och gasledningar från grannrepubliker så att de går över ryskt territorium.

http://www.cfr.org/publication/14804/pursuit_of_black_gold.html?breadcrumb=%2Fpublication%2Fpublication_list%3Ftype%3Daudio%26page%3D4

Inga kommentarer: