söndag 18 maj 2008

Vår tids livsmedelskris

På Bloomberg Television finns ett interessant 45-minuters reportage om världens matkris. Reportaget förklarar de grundläggande orsakerna bakom de ökade priserna på ris, vete och majs och hur man som investerare kan hålla sig flytande i det klimat som vi upplever idag.

Faktum är att de stigande livsmedelspriserna slår speciellt hårt emot världens fattiga befolkning som lever på mindre än 2 US$ om dagen. Reprtaget lyfter fram bristande investeringar i födovarusektorn som ett av huvudskälen till matkrisen, men eftersom världens livsmedelsproduktion till stor del är beroende av billig energi i form av olja och naturgas, och den i framtiden inte kommer att bli billigare, så är det rimligt att förutsätta att priserna kommer att fortsätta stiga.

Med i reportaget finns intressanta röster som Marc Faber och dansken Torsten Slok från Deutsche Bank. Gemensamt för bägge två är att de i stort sett lägger skulden på centralbankerna världen över och den inflation som de skapar. Till dels har de naturligtvis rätt, visst finns det begränsningar i vårt kreditbaserade monetära system, men det de missar i bedömningen är Peak Oil.

Personligen tror jag att den inflationsvåg som kommer att skölja över oss här i slutet av året kommer att medföra att matutgifterna om några år blir till en icke-negligerbar del av våra privatekonomier. Tyvärr så tror jag därför att vi får räkna med än mer mänskligt lidande framöver.

Reportaget From Feast to Famine på Bloomberg:
http://www.bloomberg.com/avp/avp.htm?clipSRC=mms://media2.bloomberg.com/cache/v29Gm.5GiLiA.asf

Mer att läsa finns på bloggen Wabbit:
http://wabbit.blogg.se/1211028157_verbefolkning.html

och hos Steve Lando:
http://stevelando.blogspot.com/2008/05/bensinpriset-och-ktttandet.html

Inga kommentarer: