lördag 24 maj 2008

Hedgefonder och Credit Default Swaps

I en serie föreläsningar på Google Video förklarar Dr. Krassimir Petrov hur hedgefonder i USA och Europa har tjänat pengar under det senaste decenniet. Nu är jag inte ekonom själv så min förståelse av termerna är väldigt begränsad, men det Dr. Petrov säger är att problemen började efter terrorattackerna den 11 september år 2001 när den amerikanska riksbanken började sänka styrräntan. Federal Reserve sänkte så mycket att styrräntan mellan 2002 och 2003 i 31 månader var lägre än inflationen. För en bank eller en finansiell institution betyder det då att pengarna i stort sett var gratis och det satte igång krafter som ingen kunde överblicka.


En av de krafter som Dr. Petrov tar upp i föreläsningen var med skräpobligationer, eller junkbonds. Det var en serie av obligationer med hög risk som började avvyttras år 2001 med en summa motsvarande ungefär 200 miljarder dollar. Eftersom ingen egentligen ville äga obligationer för sådana lån så blev lånen försäkrade, det som kallas Credit Default Swaps eller CDS. I teorin var det så att om lånen skulle gå i stöpet så skulle försäkringen täcka. I teorin.

Det som till en början var 200 miljarder dollar år 2002 blev det snart till 860 miljarder dollar år 2007, och försäkringarna, eller CDS, steg från 2 triljoner till hela 45 triljoner dollar år 2007. Den här utvecklingen hade inte varit möjlig utan billiga pengar. Problemet är att de institutioner som utfärdade försäkringarna inte har någon möjlighet att betala för skadan om och när de går i stöpet-vilket de nu faktiskt gör med de fallande huspriserna. För att sätta siffran i perspektiv så är 45 triljoner dollar 3 gånger mer än USA:s hela BNP.

Det är med andra ord ett extremt ömtåligt system och det är bara en tidsfråga innan det rasar samman. En dålig affär blir inte till en bra affär bara för att man har en försäkring. Så frågan är inte bara hur USA:s och EU:s ekonomier kommer att klara av en sjunkande oljeproduktion, vilket vi vet kommer att hända, utan dessutom hur vi skall klara av raserande finanssektorer i de respektive ekonomierna. Problemen är enorma.


Dr. Krassimir Petrovs föreläsning om Credit Default Swaps (CDS):
http://video.google.com/videoplay?docid=-1596267321681457618

Läs mer på Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap

och i Options, futures and other derivatives av John C. Hull:
http://books.google.co.uk/books?id=g-R4AAAACAAJ&dq=John+C+Hull&hl=en&prev=http://www.google.co.uk/search%3Fsourceid%3Dnavclient%26ie%3DUTF-8%26rlz%3D1T4ADBR_enGB264GB264%26q%3Djohn%2Bhull&sa=X&oi=print&ct=result&cd=1&cad=author-navigational


och hos Rick Falkvinge:
http://rickfalkvinge.se/2008/03/22/why-the-us-is-collapsing/

Inga kommentarer: