måndag 12 maj 2008

Någon som lyssnar?

Eftersom etanol alldeles uppenbarligen inte är svaret på det energidilemma som vi nu står inför och politikerna inte har en aning om hur de skall lösa problemet så är vi på väg med hög hastighet rätt in i väggen. I SVT:s Dokument Inifrån: "Det stora tågbeslutet" sa Finansminister Anders Borg nyligen att "94-95% av transporterna i Sverige sker på väg ... därför finns det ingen anledning att nyinvestera i järnvägar". Ja, okej, men hur länge då? Aningslösheten är slående.

Redan nu kostar oljan 125$ fatet och det är inte troligt att det priset sjunker nämnvärt. Tvärsom så kan det formligen explodera uppåt med en amerikansk/israelisk attack mot Iran eller ett terrorattentat mot oljeanläggningar i Saudiarabien. Goldman-Sachs senaste prognos talade om 200$ olja redan nästa år (vilket jag själv tror är konservativt). Så vad gör våra politiker? Ingenting. De talar om förnyelsebara energikällor, men de är ingen lösning än. I bästa fall kan de bli verklighet om 5-10 år. Alla våra bilar, långtradare och flygplan går på flytande bränslen och utan flytande bränsle så fungerar de inte. Det kan inte vara någon nyhet för någon. Helt säkert är att vi kan satsa på hybridbilar, men eftersom medellivslängden för en svensk normalbil är ungefär 10 år så kommer det att ta ett decennium att byta ut hela bilparken. Så vad ska vi göra under tiden?

Hallå...är det någon hemma?

Det stora tågbeslutet:
http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=1119932

Jakop Dalunde skriver om tåginvesteringar:
http://jakopdalunde.wordpress.com/2008/04/23/ang-taginvesteringar/

och Per Ankersjö talar om infrastrukturen i Stockholm:
http://perankersjo.blogspot.com/2008/04/mp-talar-med-kluven-tunga-om-frbifarten.html

Inga kommentarer: