torsdag 22 maj 2008

Hur skall vi föda oss själva i en värld av oljebrist?

Att oljepriserna fortsätter att gå upp har väl inte undgått någon. I morgonens Asienhandel hamnade priserna för första gången över 135$ per fat och eftersom utbudet inte ser ut att öka mycket mer än de cirka 73 miljoner fat om dagen som världen har producerat sedan 2004, så ser priserna ut att förbli höga. Samtidigt är folk otroligt aningslösa. Så här skriver exempelvis bloggaren Törnebohm i ett aktuellt blogginlägg:

Jag drabbas inte av att bensinen går upp så mycket eftersom jag cyklar nästan jämt, men jag lider med människor som behöver bilen för att klara sin vardag.

Jo, du drabbas lika mycket som alla vi andra av stigande energipriser. För varje kalori som vi sätter i oss så använder vi ungefär 10 kalorier fossilt bränsle. FN:s födovaru- och lantbruksorganisation FAO uppskattar att i USA så går ungefär 20% av det fossila bränslet in i matkedjan. De hävdar vidare att användandet av fossila bränslen i födovarukedjan är nästan lika högt som för våra transporter. För att citera Matt Savinar på Life After The Oil Crash:

Det spelar ingen roll vilken gud vi säger att vi tillber, Gud, Buddha, Allah eller Jahve. Den moderna människan tillber bara en gud och det är petroleum.

Jodi Ziesemers rapport för FAO:
http://www.fao.org/docs/eims/upload/233069/energy-use-oa.pdf

Matt Savinars Life After The Oil Crash:
http://www.lifeaftertheoilcrash.net/Index.html

Bloggen Törebohms hotspot:
http://www.tornebohm.com/WP/?p=749

Inga kommentarer: