söndag 13 januari 2008

Incidenten i Hormuz-sundet

Via Dick Erixon har jag fått upp ögonen för Erik van der Heegs "Krigsblogg 2008" och han skriver ett väldigt intressant inlägg om den iranska incidenten mot amerikanska örlogsfartyg förra helgen. Enligt honom visar incidenten tydligt hur den iranska flottan försöker utveckla ett system för assymetrisk krigföring vilket i stort sett innebär samma taktik som terrorister brukar använda. De vet att de inte kan hota den amerikanska eld- och slagkraften militärt, men söker ändå hitta ett sätt att skrämmas.

Ett annat intressant inlägg kommer från Walter Russel Mead som sätter incidensen i sitt historiska sammanhang, och han tvekar heller inte att slå på krigstrummorna. Jag citerar:

Om Iran vill ha ett storskaligt krig med ett argt, rasande och enat USA så är de på rätt väg när de provocerar amerikanska örlogsfartyg i Hormuz-sundet.

Kevin Drum på The Washington Monthlys blogg skriver att det mer och mer verkar som en fabrikation från amerikansk sida och en ny version av incidenten i Tonkin Golfen som inledde Vietnamkriget. Själv tror jag att det är en fortsättning på de provokationer från iraniernas sida som Tom Whipple har skrivit om i Falls Church News Press. Enligt honom skall de ha varit inne och spraymålat ett amerikanskt örlogsfartyg inne i Förenade Arabemiraten. Meddelandet är väldigt tydligt: Vi vet vad ni håller på med och kan slå till när som helst.

Inlägget på "Krigsblogg 2008":
http://vanderheeg.blogspot.com/2008/01/iransk-marindoktrin.html

Walter Russel Mead skriver i The Wall Street Journal:
http://online.wsj.com/article_email/SB119992566081579523-lMyQjAxMDE4OTE5MTkxMjE1Wj.html

Kevin Drums blogginlägg:
http://www.washingtonmonthly.com/archives/individual/2008_01/012882.php

Tom Whipples artiklar i Falls Church News Press:
http://www.fcnp.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2221&Itemid=35

Inga kommentarer: