måndag 28 januari 2008

Reinfeldt och Oral Bill

Per T. Ohlsson i Sydsvenska Dagbladet fortsätter att klanka på Alliansregeringen, och personligen tycker jag att hans kritik är lite tröttande. Han har dock en poäng när han säger att:

För Clinton var triangulering ett sätt att hålla sig kvar vid makten medan Reinfeldt tillämpade metoden för att nå makten. Clinton justerade, mitt under sin första mandatperiod, en politisk linje som inte gav utdelning. Inget tyder på att Reinfeldt kan eller vill göra något liknande.

Men varför tror Per T. att gamla amerikanska erfarenheter slaviskt vägleder den nuvarande svenska regeringen? Det är det väl ingen som har sagt? Regeringen har satsat mycket på att förbättra tillståndet för vanliga löntagare och på att få folk i arbete. Vad Bill Clinton höll på med i Vita Huset kan på sin höjd ses som en rolig historia.

Per T. Ohlssons krönika i Sds:
http://sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article296558.ece

Inga kommentarer: