fredag 11 januari 2008

Har vi nått Peak Oil?

Det är väldigt svårt att läsa artiklar om Peak Oil och samtidigt behålla en positiv syn på framtiden. All statistik talar nämligen för att de värsta oljepessimisterna har rätt. Själv brukar jag titta på EIA:s siffror som varje månad släpper uppgifter om hur mycket petroleum som producerats i världen. Det ser mer och mer ut som om att vi nådde ett absolut maximum i världens oljeproduktion i maj 2005 med 74298 fat olja och efter det ser det ut som om världens oljeproduktion har stagnerat. Naturligtvis finns det fortfarande möjligheter att ny produktion kan komma on-line som signifikant ökar oljeproduktionen men för varje månad som går är det mindre och mindre sannolikt. Matthew Simmons skiver bl. a. om det här och har även ett antal bra powerpoint presentationer om de enorma problem som världen står inför på websidan: http://www.simmonsco-intl.com/files/.

Matthew Simmons rapport:
http://www.simmonsco-intl.com/files/Another%20Nail%20in%20the%20Coffin.pdf

EIA:s excelblad över världens oljeproduktion (kolla i kolumn F):
http://www.eia.doe.gov/ipm/t11d.xls

och för OPEC-länderna:
http://www.eia.doe.gov/emeu/ipsr/t11a.xls

Inga kommentarer: