måndag 14 januari 2008

Problemen i Irak

För alla bloggnördar finns det i dagarna ett intressant meningsutbyte mellan Andrew Sullivan och Juan Cole om amerikansk politik i Irak. Själv ser jag det som så att det var strategiska orsaker som gjorde att USA:s invaderade Irak. Målet var helt enkelt att skapa en polisstation mitt i ett av världens oljerikaste regioner. Själva invasionen gick i och för sig bra men ockupationen efteråt har gått dåligt främst p.g.a. att man löste upp hela Saddams statsstruktur med de sunnimuslimska Baath-partimedlemmarna och vägrade samarbeta med dessa under ockupationens inledande år. Det är i första hand dessa sunnimuslimska Baath terrorister som har legat bakom mycket av den Irakiska terrorn.

General Petreaus "surge"-strategi innebar en radikal förändring i och med att amerikanerna helt plötsligt började samarbeta med Saddams gamla hejdukar. Strategin har varit mycket framgångsrik eftersom terrordåden i Irak radikalt har gått ner. Den nya lagen som ska legalisera det gamla Baath-partiet, har nu enligt Juan Cole, endast till uppgift att avskeda eller pensionera det lilla fåtal Baath-anhängare som finns i den Irakiska regeringen, och är egentligen ingenting annat än en motgång för hela "surge"-strategin.

Mitt förslag till USA är därför att återupplös parlamentet i Irak, formalisera samarbetet med Baath-partiet och tillsätt en sunnimuslimsk diktator som går USA:s väg. Eftersom det inte är troligt att USA kommer att lämna Irak under överskådlig framtid så är det faktiskt den bästa lösningen.

Juan Coles blogginlägg:
http://www.juancole.com/2008/01/so-big-political-news-today-is-that.html

Andrew Sullivan version av hur länge USA kommer att stanna i Irak:
http://andrewsullivan.theatlantic.com/the_daily_dish/2008/01/the-surge-wins.html

Inga kommentarer: