onsdag 30 januari 2008

Rothbards legat

En intressant bok att läsa i dessa tider är "America's great depression" av Murray N. Rothbard som naturligtvis handlar om den stora depressionen mellan 1929 och 1933. Rothbard driver österrikiska tesen om att det är normalt med cykler med omväxlande högkonjunktur och lågkonjunktur. Lågkonjunkturen renar systemet från dåliga investeringar och skall som sådan inte bekämpas alltför hårt från politisk sida.

Högkonjunkturen kännetecknas av ett högt affärsklimat och lågkonjunkturen av ett lågt, det vet vi redan, men att de också är nödvändiga i en fungerande marknadsekonomi går emot gängse politiska uppfattningar. Politiker försöker generellt uppmåla lågkonjunkturen som något dåligt eftersom de sällan blir återvalda i en lågkonjunktur. De försöker därför motverka lågkonjunkturens effekter med politiska och monetära motåtgärder när det i själva verket skulle vara bättre att låta saker och ting ha sin gång.

Rothbard säger att en korrektion var något som alla väntade sig 1929, men att det var Herbert Hoovers och Franklin Roosevelts försök att stimulera ekonomin som ledde till den stora depressionen. Det amerikanska stimulanspaketet som President Bush presenterade för några veckor sedan med kortfristiga skattelättnader för vanliga inkomsttagare kan därför användas som exempel på vad som inte skall göras. En bättre motåtgärd skulle vara att ge permanenta skattelättnader till företagen eftersom det skulle medföra fler jobb och följaktligen större skatteintäkter för USA.

Som lök på laxen har den amerikanska riksbanken dessutom blåst upp flera bubblor under senare år genom lättvindig pengapolitik som inte har hjälpt ekonomin att gå igenom den nödvändiga fasen av självläkning. Så länge den amerikanska pengamängden var relaterad till guld innebar en ökad pengamängd samtidigt ökad inflation, men sedan den amerikanska centralbanken övergav Bretton-Woods samarbetet och lät sin valuta flyta fritt stämmer det har sambandet inte längre. En ökning av pengamängden leder numera bara till att pengarna går in i priset på en tillgång, exempelvis huspriser eller IT-aktier, vilket i sin tur har skapat bubblor på områdena.

En lågkonjunktur skulle rensa systemet från alla dåliga investeringar och behöver som sådan inte vara varken lång eller djup, men den måste vara där. Politiker och de som är ansvariga för den monetära politiken världen över borde ta sig tid att läsa den här boken. Kanske finns det något att lära.

Murray N. Rothbards bok finns att downloada här:
http://www.mises.org/rothbard/agd/contents.asp

Inga kommentarer: