lördag 19 januari 2008

Pengar i sjön

Enligt SvD:s reporter Susanna Baltcheffsky så är oppositionspartierna i det närmaste överrens om att minska CO2 utsläppen med 40% till 2020. Jag kan förstå att det finns en vilja att stoppa den globala uppvärmningen, men sådana åtgärder tjänar inte sitt syfte. De bygger på den felaktiga föresatsen att resursbasen är oändlig. Dvs den enda anledningen till att människan skulle sluta använda fossila bränslen är att de väljer att låta bli.

Enligt en nyutkommen studie för The International Transport Forum argumenterar ASPO:s ordförande Professor Kjell Aleklett att så inte är fallet. Olja, naturgas och kol är alla ändliga resurser som det finns en given mängd av i marken. All statistik talar för att vi i dagsläget står inför en maxproduktion av petroleum för att senare gå in i en terminal period av mindre och mindre utbyte. Alla de modeller som FN:s klimatpanel IPCC har arbetat fram för hur mycket CO2 vi kommer att släppa ut år 2020 är därför felaktiga. Därför är det bara att slänga pengar i sjön att försöka reducera CO2-användningen när betydligt allvarligare problem står för dörren.

Artikeln i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_787911.svd

Kjell Alekletts rapport för The International Transport Forum:
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/index.html

1 kommentar:

Alfaman sa...

Desto mer anledning att minska förbrukningen av olja (minskad CO) och hitta alternativ. Jag förstår inte poängen.