tisdag 15 januari 2008

Kreditoro, CDS och Bernanke

Doug Noland jobbar som marknadsstrateg på Prudent Bear Funds och han skriver ett nyhetsbrev varje vecka som han kallar The Credit Bubble Bulletin. Han brukar se relativt nyktert på de problem som den amerikanska ekonomin möter och det han skriver brukar vara mycket läsvärt.

I fredagens upplaga tog han upp problemet med kreditförsäkringarna, eller CDS för Credit Default Swap. Förra onsdagen steg priset för att försäkra Countrywide, ett av de amerikanska kreditinstituten, med 465 punkter till 1610 punkter. Det här innebär att det i onsdags kostade 16100$ att försäkra 100000$ av Countrywides skulder mot att gå bankrutt. För att sätta det här i sitt sammanhang så låg priset på 30 punkter för bara ett år sedan. Det här fick Federal Reserves ordförande Ben Bernanke att i torsdags morse gå ut och säga att Federal Reserve skall göra allt vad som står i deras makt för att motverka en lågkonjunktur i USA.

De ledande figurerna i USA är nervösa. Ingen vet hur det här kommer att sluta och hur illa det kommer att bli. Om jag gör en liknelse med en cancerpatient så är det som om den amerikanska ekonomin har kommit in i ett terminalt stadium med ödesdigra effekter på vitala organ. Rätt behandling kräver rätt diagnos och i det här fallet rör det sig om att världens oljeproduktion har varit platt i två år. Om rätt diagnos hjälper för att få patienten på fötter igen återstår att se.

Doug Nolands The Credit Bubble Bulletin:
http://www.prudentbear.com/index.php/CreditBubbleBulletinHome

Inga kommentarer: