torsdag 10 januari 2008

Kreditoro à la Lindvall

Per Lindvall på E24 skriver pedagogiskt om risken för recession i USA även om han missar sina egna slutsatser kapitalt. Enligt honom är orsakerna de gamla vanliga: subprime-krisen, fallande bostadspriser, fallande dollar och ökande inflation vilka alla bidrar till att amerikanska konsumenter har mindre pengar i plånboken och rapporter om att "kreditkortsbubblan" är på väg att spricka börjar nu också att komma in. De flesta amerikaner och britter har ett kort med 5000$ eller 2500£ i kredit som möjligen har hållit i gång maskineriet under förra hösten, men som tar ett abrupt slut när gränsen är nådd.

Lindvall gör dock ingen koppling till de ökande oljepriserna vilket är den egentliga orsaken till kreditoron och recessionsrisken. Eftersom olja är smörjmedlet för världsekonomin och dess produktion inte förmår att öka så mycket som efterfrågan kräver så stiger priset och finansmarknaderna blir osäkra. Utan ökad oljeproduktion så försvinner den energikälla som har drivit den ekonomiska tillväxten med ekonomiska problem som följd eftersom finansmarknaderna just fungerar på en förväntan om ekonomisk tillväxt. Det kommer dessutom bara att bli värre. Om geologerna som förutser att vi står inför Peak Oil har rätt så kan vi om några år räkna med en ständigt minskad oljeproduktion och sönderfallet inom ekonomin kommer då verkligen att accelerera. Hualigen.

Per Lindvalls artikel i E24:
http://www.e24.se/analys/makroekonomi/artikel_182459.e24

I The Independent står det om problemen med britternas krediter:
http://news.independent.co.uk/business/news/article3315062.ece

Inga kommentarer: