torsdag 10 januari 2008

Lägg inte skulden på CERA!

I gårdagens upplaga av Canada.com fanns en intervju med Daniel Yergin författare till den läsvärda boken The Prize: The epic quest for oil, money and power. Han är annars mest känd i "Peak Oil" nätverket som ledaren av det utskällda Cambridge Energy Research Associates eller CERA. Anledningarna till att de är så utskällda är dock något orättvisa och handlar mest om att de inte tror att oljan når sitt produktionsmaximum just nu utan att vi har minst tio år kvar.

Men även med denna konservativa bedömning faller vi inom ramarna för den problemzon som Robert Hirsch har definierat i sin rapport från 2005. Oljeproblemet är så massivt att det är svårt även för energiexperter att överblicka. Anledningen till detta är att de offentliga uppgifterna om oljetillgångarna världen över inte är tillförlitliga. Det hade varit mycket enklare om resten av världen hade varit mer som Norge där alla uppgifter om produktion och tillgångar är offentliga. Låt inte problemen bli ännu värre bara för att det finns de som tolkar data annorlunda än de allra värsta pessimisterna.

Intervjun på Canada.com:
http://www.canada.com/topics/news/story.html?id=6f4e5247-2184-4600-b872-4eff68c041fe&k=75430

Daniel Yergins The Prize: The epic quest for oil, money & power på Amazon:
http://www.amazon.com/Prize-Epic-Quest-Money-Power/dp/0671799320/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=books&qid=1199968457&sr=8-1

En Wikiartikel om Dr. Hirschs rapport:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hirsch_report

Inga kommentarer: