tisdag 1 januari 2008

Ingves försvarstal

Sveriges riksbankschef Stefan Ingves är en försiktig man. I gårdagens DN konstaterade han att:

I tider av oro och turbulens i ekonomin ställs allt högre krav på öppenhet för att snabbt komma till rätta med problemen. Det är turbulensen på de internationella finansiella marknaderna vi sett under hösten ett tydligt exempel på. En stor del av den osäkerhet och oro som uppstått har sin grund i att ingen ännu har hela bilden av var problemen ligger.

Bara ett litet meddelande till Herr Ingves. Kreditoron beror på att ett genuint misstroende har drabbat marknaderna p.g.a. att världsproduktionen av petroleum, den råvara som smörjer världsekonomin, har nått en platå och är inte trolig att öka särskilt mycket mer. Ingen ökad oljeproduktion innebär obönhörligen att ekonomisk tillväxt är omöjlig, och vi blir i framtiden tvungna att tala om ekonomisk aktivitet i stället för ekonomisk tillväxt. Dessutom räknar en del geologer med kraftigt minskad produktion de närmaste åren vilket i sådana fall kommer att göra problemen än värre. Ökningen av energipriserna är alltså inte tillfälliga som Ingves säger och kommer att sätta mer fart på inflationsbrasan än vad han kan föreställa sig.

Han har däremot rätt i att riksbanken har till huvuduppgift att upprätthålla pris- och finansiell stabilitet vilket får ses som en glädjande insikt. Mitt råd till ledamoterna i riksbanken är därför att aktivt söka motverka inflationen även om det innebär en ränta på tvåsiffriga tal. Annars är risken överhängande att Sveriges ekonomi kommer att falla över avgrunden.

Stefan Ingves debattartikel i DN:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=728958

Lars-Georg Bergkvists analys i SvD:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=728958

Inga kommentarer: