måndag 7 januari 2008

Resurskrig

Ett mycket intressant meningsutbyte i The National Interest mellan David Victor, som hävdar att krig för att skaffa resurser är en överdriven förteelse, och kritiker till honom däribland Thomas Homer-Dixon och Michael Klare. Victor hävdar att politiska orsaker spelar än viktigare roll som konfliktkälla vilket Klare och Homer-Dixon ifrågasätter med hänvisning till konflikterna i Nigeria och i Irak. Jag har sagt det här tidigare, men energi och tillhörande infrastruktur tillhör ett lands säkerhetsintressen, vilket gör att man också är villig att tillgripa militär makt för att skydda dem. Om sedan den avgörande droppen som får länder att börja kriga ofta är politisk gör ingen skillnad i att grundorsaken har med resurser att göra.

Artikeln i The National Interest:
http://www.nationalinterest.org/Article.aspx?id=16522

Inga kommentarer: