söndag 6 januari 2008

Den globala uppvärmningen och peak oil

Johan Schück skriver i DN om klimatfrågan som enligt honom kommer att försätta hela världsekonomin i bakvatten om vi fortsätter att fokusera på fel saker. Han säger också att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och konsumtion av fossila bränslen inte är linjärt och hänvisar till FN:s klimatpanel IPCC. Nu gäller det här i och för sig bara för de industrialiserade länderna och inte för utvecklingsländer som Kina och Indien som fortfarande har ett relativt linjärt samband mellan BNP-tillväxt och ökat användande av fossila bränslen.

Min viktigaste kritik av Schücks artikel är dock att den inte tar hänsyn till att klimatfrågan bara är en spegelbild till den långt viktigare frågan om "Peak Oil". Hade det ändå hade varit så väl att om vi bara kunde reducera CO2-utsläppen i världen så skulle alla problem vara lösta. Nu har andra har sagt det här innan mig, men jag är säker på att "Peak Oil" kommer att överskugga den globala uppvärmningen som problem i debatten väldigt snart. Även om Schücks intentioner är goda kommer inlägget olyckligt eftersom det riskerar att flytta fokus till fel problem.

IPCC:s huvudkonklusion, att utsläppen av koldioxid kan minskas med enkla medel till en relativt billig peng, kommer att slås på ända när oljan till sist blir en lyxprodukt. I dagens Sunday Times finns en artikel av David Smith och Holly Watt som handlar om hur vi vanliga människor kommer att känna av att oljan kostar 100$ fatet. Det är verkligen oroande läsning speciellt för oss som vet att det bara precis har börjat.

Artikeln i The Sunday Times:
http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article3137515.ece

Artikeln i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=729931

Inga kommentarer: