onsdag 9 januari 2008

IPCC och Peak Oil

I en ny rapport för International Transport Forum skriver ASPO:s ordförande Kjell Aleklett att de modeller för CO2-utsläpp som FN:s klimatpanel IPCC har använt som utgångspunkt för sina slutsatser är felaktiga. IPCC huvudkonklusion var annars att världen kraftigt måste reducera utsläppen av CO2 för att undvika riktigt allvarliga problem med den globala uppvärmingen. Problemet ligger i att de har sett på förbränningen av kol och olja utan att hänsyn har tagits till att geologiska faktorer skulle kunna begränsa utsläppen av CO2. Enligt Aleklett kommer dessa geologiska faktorer att kraftigt reducera våra utsläpp utan att några dyra åtgärder behöver sättas in.

Den globala uppvärmningen är naturligtvis ett stort problem, men att enögt reducera vår energianvändning utan att analysera konsekvenserna förefaller mig ganska enfaldigt. Det är lika bra att parta på så länge det varar. Tids nog kommer naturen ändå att säga till oss att "Nu är det slut".


Artikeln hos OECD-organet International Transport Forum:
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/index.html

Inga kommentarer: